AS 9100

Uzay ve Havacılık KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (TSE EN AS 9100) STANDARDI

AS 9100 Danışmanlığı

AS 9100 Nedir?

TS EN AS 9100, özellikle Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayii için yazılmış bir Kalite Yönetim standardıdır.

Diğer kalite yönetim standartlarında olduğu gibi ISO 9000 serisine dayandırılmış olmakla birlikte yüksek güvenlik riskinin mevcut olduğu bu endüstrinin ihtiyaç duyduğu kalite ve güvenlik şartlarını ayrıntıları ile açıklar.
İlk defa Lockheed Martin, Northrop Grumman ve GE Uçak Motorları gibi sektör devlerinin ortak çabaları ile  Ağustos 1997 de, ISO 9001:1994 şartları ile karşılaştırmalı olarak yayınlanmıştır.
1999 da SAE ve AAQG tarafından ve IAQG ve SBAC destekleri ile ilk revizyonu yapılmıştır. Halen C revizyonu yürürlüktedir.
ISO 9001 den farklı iartları şöylece özetlenebilir:
– Konfigürasyon Yönetimi,
– Tasarım, tasarım doğrulama ve test süreci,
– Güvenilirlik, sürdürülebilirlik ve güvenlik,
– Tedarikçi onayı,
– Satınalınan ürünlerin doğrulanması,
– Ürünün ömrü bayunca izlenebilirlik,
– Ürün dokümantasyonu,
– İmalat süreç değişikliklerinin kontrolü,
– İmalat ekipman ve takımları ile CNC programlarının kontrolü,
– Tedarikçi yerleşkesi dışında yapılan işin kontrolü,
– Özel prosesler,
– Muayene ve test süreçleri,
– Yöntemler, kaynaklar ve kayıtlar,
– Düzeltici önlemler,
– İç denetim şartları,
– İlk parça muayenesi (FAI),
– Uygun olmayan ürünün elden çıkarılması,

AS 9100′ ün Yararları

Diğer kalite yönetim standartlarında olduğu gibi AS 9100 bir kalite yönetim modelidir. Doğru uygulandığında firmanın verimliliğini artırır, kurumsallaşmasını sağlar. Herşeyden öte de insan hayatını çok yakından ilgilendiren güvenlik riskinin çok yüksek olduğu bir sektörde, yasal gerekliliklere uyumu temin eder.
Standarda  uyum sağlamak, müşteri isteklerinin ve yasal gerekliliklerin tam olarak sağlandığını garanti eder. Yeni Pazar olanakları sağlar.

AS 9100 Nasıl Hayata Geçirilir?

– Faaliyet gösterilen iş alanına gore standart gereklilikleri tanımlanır.
– Kalite hedefleri oluşturulur ve bunların iş operasyonlarına nasıl oturtulacağı saptanır.
– Standart gerekliliklerinin nasıl karşılanacağı dokümante edilmiş bir kalite politikası ile belirtilir.
– Bu politika kuruluş içerisinde duyurulur.
– Kalite politikasına ve hedeflere uyum konusunda öncelikler belirlenir.
– Yönetim sınırları tanımlanır, dokümante prosedürler hazırlanır.
– Prosedürlerin uygunluğu ve uygulandığı temin edilir.
– İç denetimlerle sistemin çalıştığı garanti altına alınır.

Neden AS 9100 Sertifikası Neden Alınmalı?

– Akredite bir kuruluş tarafından sertifikalanmak kalite ve müşteri isteklerine adanmış olmanın, ve sürekli gelişme için çaba harcamanın bir ifadesidir.
– Etkin bir kalite yönetim sistemi olduğunun göstergesidir. Bağımsız ve çok sıkı bir dış denetimin ek güvenlik gerekliliklerinin ve inanılırlığın bir ifadesidir.
– Müşteriler, çalışanlar ve şirket ortakları  gözünde kuruluşun imajını artırır.
– Kuruluşun pazarlama imkanlarını ve rekabet gücünü artırır.

AS  9100 Denetimi ve Belgelendirme

AS 9100 gereklilikleri tam olarak karşılandıktan sonra, üçüncü bir parti tarafından belgelendirilmek için dış denetim arayışına girilebilir. Dış denetimler akredite olmuş bir kuruluş tarafından yapılabilir.