0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

AS 9100 Uzay ve Havacılık Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi Standardı

AS 9100′ ün Yararları

Diğer kalite yönetim standartlarında olduğu gibi AS 9100 bir kalite yönetim modelidir. Doğru uygulandığında firmanın verimliliğini artırır, kurumsallaşmasını sağlar. Herşeyden öte de insan hayatını çok yakından ilgilendiren güvenlik riskinin çok yüksek olduğu bir sektörde, yasal gerekliliklere uyumu temin eder.
Standarda uyum sağlamak, müşteri isteklerinin ve yasal gerekliliklerin tam olarak sağlandığını garanti eder. Yeni Pazar olanakları sağlar.
AS 9100′ ün Yararları

AS 9100 Belgesi Nasıl Alınır ?

 • Faaliyet gösterilen iş alanına gore standart gereklilikleri tanımlanır.
 • Kalite hedefleri oluşturulur ve bunların iş operasyonlarına nasıl oturtulacağı saptanır.
 • Standart gerekliliklerinin nasıl karşılanacağı dokümante edilmiş bir kalite politikası ile belirtilir.
 • Bu politika kuruluş içerisinde duyurulur.
 • Kalite politikasına ve hedeflere uyum konusunda öncelikler belirlenir.
 • Yönetim sınırları tanımlanır, dokümante prosedürler hazırlanır.
 • Prosedürlerin uygunluğu ve uygulandığı temin edilir.
 • İç denetimlerle sistemin çalıştığı garanti altına alınır.

AS 9100 ve ISO 9001 Farkları

 • Konfigürasyon Yönetimi,
 • Tasarım, tasarım doğrulama ve test süreci,
 • Güvenilirlik, sürdürülebilirlik ve güvenlik,
 • Tedarikçi onayı,
 • Satın alınan ürünlerin doğrulanması,
 • Ürünün ömrü boyunca izlenebilirlik,
 • Ürün dokümantasyonu,
 • İmalat süreç değişikliklerinin kontrolü,
 • İmalat ekipman ve takımları ile CNC programlarının kontrolü,
 • Tedarikçi yerleşkesi dışında yapılan işin kontrolü,
 • Özel prosesler,
 • Muayene ve test süreçleri,
 • Yöntemler, kaynaklar ve kayıtlar,
 • Düzeltici önlemler,
 • İç denetim şartları,
 • İlk parça muayenesi (FAI),
 • Uygun olmayan ürünün elden çıkarılması,