0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

Çevre Politikası ve Çevre column2ları

Çevre Politikası

Üst yönetim, Çevre Yönetim Sistemi’nin tanımlanan kapsamı için çevre politikası oluşturmalıdır.
Çevre politikası; Üst Yönetimin çevre ile ilgili bakışını ve niyetini gösteren yazılı bir beyandır.

 • Çevre politikası, kuruluşun çevresel column3lerine uygun olmalı,
 • Çevre politikasında, «sürekli iyileştirme taahhüdü» olmalı,
 • Çevre politikasında, «kirliliğin önlenmesi taahhüdü» olmalı,
 • Çevre politikasında, «yasal şartlara uyma taahhüdü» olmalı,
 • Çevre politikası, tüm çalışanlar tarafından bilinmeli,
 • Çevre politikası, tüm çalışanlar tarafından uygulanmalı,
 • Çevre politikası, halkın erişimine açık olmalı.

Peki siz kuruluşunuzun çevre politikasını biliyor musunuz?
Çevre politikanıza uyuyor musunuz?
Yani işlerinizi yaparken bu taahhüdü ve beyanı dikkate alarak yapıyor musunuz?
Çalışanlar, kendi kuruluşlarının «Çevre Politikası» na uygun davranmak zorundadır.

Çevre column2ları

İşletmeler column1lerinden ve ürünlerinden kaynaklanan çevre column2larını tanımlamalı (kontrol edebildiği ve column3leyebildiği).
Bir sürü column1imiz var ve bu column1lerimizi yürütürken çevreyi nasıl column3liyoruz, hangi column1imiz çevreyi nasıl column3liyor bunun bir bilimsel çalışmasının yapılması halidir.

 • Çevre üzerinde önemli column3leri olanları belirlemeli,
 • Yazılı hale getirmeli,
 • Sürekli güncel tutmalı ve
 • Çevresel column3leri azaltılmalı.

Her bir column1imiz çevreyi nasıl column3liyor?

Havaya, suya, toprağa, doğal kaynaklara nasıl column3miz var? Bunlar incelenmeli, kayıtlar tutulmalı ve bunlarla ilgili azaltılma çalışmaları yapılmalıdır.

Çevre column2larına bakarken yüzeysel bakmamalıyız, derinlemesine bakmalıyız. Havayı suyu toprağı nasıl column3liyoruz yer altını nasıl column3liyoruz. Yer altındaki borularımız, hatlarımız, kanallarımız var. Bunlar çevreyi nasıl column3liyorlar.

Buralardan sızmalar, çatlamalar, kırılmalar dökülmeler , yer altındaki sulara karışmalar olabilir endişesini burada da taşımalıyız ve bu şekilde bakarak hangi column1imiz çevreyi nasıl column3liyor. column1imiz ne, column2 ne, column3 ne buna bakmalıyız.

Çevre column2ları ve Çevre column3leri ile ilgili bir örnek verecek olursak;
Örneğin kuruluş;

 • Taşıma column1i yapıyor, bu column1in çevre column2u araçların emisyonu (yani egzoz gazı), emisyonun çevreye column3si ise hava kirliliğidir,
 • Kimyasal depoluyor, bu column1in çevre column2u kimyasalların dökülmesi, bunun çevreye column3si ise su kirlenmesidir, (yani dökülen kimyasalları su ile yıkayarak temizliyoruz ve suyu kirletiyoruz.)
 • Solvent kullanıyoruz, bu column1in çevre column2u emisyon, emisyonun çevreye column3si ise hava kirliliğidir,
 • Üretiyoruz, baca gazı çıkıyor, havayı kirletiyoruz,
 • Üretiyoruz, elektrik kullanıyoruz, elektrik kullanımı demek doğal kaynak tüketimi demektir,
 • Üretiyoruz, su kullanıyoruz, su kullanımı demek doğal kaynak tüketimi demektir,
 • Üretiyoruz, atıklar çıkıyor, doğal kaynakları tüketiyoruz, toprağı ve suyu kirletiyoruz,
 • Bakım yapıyoruz, atıklar çıkıyor, toprağı, suyu ve havayı kirletiyoruz,
 • Ofislerimizden çıkar atıklar, toprağı ve suyu kirletiyor.
FAALİYETBOYUT (Neden)ETKİ (Sonuç)
TaşımaEgzos gazlarıHava kirliliği
DepolamaKimyasal dökülmelerSu ve toprak kirliliği
ÜretimBaca gazıHava kirliliği
ÜretimElektrik kullanımıDoğal kaynak tüketimi
ÜretimSu kullanımıDoğal kaynak tüketimi / Su kirliliği
ÜretimAtıklarDoğal kaynak tüketimi / Toprak ve Su kirliliği
Atık su hattıSızıntıToprak ve su kirliliği
BakımAtık yağlarToprak ve su kirliliği
BakımTehlikeli atıklarToprak, su ve hava kirliliği
OfislerToner, KartuşToprak ve su kirliliği