0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

Düşünme Tarzı: 6 Sigma

Düşünme Tarzı: 6 Sigma

Düşünme Tarzı: 6 Sigma, her sorun kayıpla sonuçlanır. Problem sorunun oluşmadan önceki sinyallerini tespit edecek altyapının olmaması ve gerçekte ise günü geçiren küçük yangınları söndürerek devam edilen bir yaklaşımdır.

Önünüze konulan ve içerisinde karışık sebze, et/tavuk, patates kızartması gibi yiyeceklerin olduğu bir tabak düşünelim. İlk hamlenize dikkat ederseniz muhtemelen en sevdiğiniz yiyeceğe olacaktır. Sorunları çözerkende durum benzerdir. Kolay çözülen sebeplere yöneliriz. Gerçekte ne olmalıdır ?. Yemek tabağına benzer durumda yemeğe başlamak normal iken, problemlerin kök sebeplerine aynı biçimde başlamak için yöntem ne olmalıdır.?

İşte bu noktada, varolan tüm yaklaşımların özünde olan büyüklük yada etki büyüklüğü devreye girmelidir. Diğer bir deyişle, her etkinin büyüklüğünün ölçülerek en büyüğünden başlanmalı ki, o etkinin gücü azaltıldığında, tıpkı Pareto’nun dediği gibi sonuç yada problemde ki azalma daha büyük olur. Dikkat edildiği üzere, bu aşamada karar verebilmek için problemi ortaya koyduktan sonra ölçüm çok kritik bir şart olmaktadır.

Düşünme tarzı bu yaklaşımın neresindedir?

Tanımlama ve arkasından ölçümle başlayan problemin sebeplerinin sıralanmasındadır. Ancak, etkinin büyüklüğünü bazen, daha ileri analiz teknikleriyle ispatlamak gerekmektedir. Şöyle ki; ilk başta yaptığınız ölçümler sonucunda elde ettiğiniz verilerin rastgeleliliğinin de dikkate alınarak sebep-sonuç arasındaki ilişkilerin ve etkileşimlerinin de konumlandırılması gerekmektedir.

Bu ilişkilendirme analiz aşamasında uygulanan tekniklerle yapılmaktadır.

İlişki ve etkileşim tespit edildikten sonra, iyileştirme aşamasında bu etkiyi yani kayba yol açan değişkenin veya faktörün etkisini azaltmanın çaresi bulunmalıdır. En son gelinen noktada ise, azaltılan etkinin sürekli düşük etkide kalması için kontrol altına alınması sağlanmalıdır.

Düşünme tarzı bu yaklaşımın neresindedir?

Özünde yukarıdaki yaklaşımı savunan 6 sigma, uygulama sırasında karşılaşılan engeller incelendiğinde, engelleri aşmanın tek yolunun ekip ruhunu güçlendirmek olduğu kolayca görülür.

Yani kurum veya işletmelerde;

  • Müşteri istekleri ile başlayıp sona eren,
  • Kurum stratejisine uyumlu,
  • Tüm işler bir prosesin parçasıdır yaklaşımını esas alan,
  • Hata önleme ilkesiyle değişkenliği düşman kabul eden,
  • Verilere dayalı,
  • Kalıcı iyileştirmeler

sunan yaklaşım 6 sigmadır.