0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

Ekip Çalışması ve Ekip Çalışmasının Önemi

Ekip Nedir?

Belirlenen hedeflere ulaşmak için değişik beceri, eğitim ve görüşe sahip çalışanların yaratıcı güçlerini, emek ve bilgilerini birleştirdikleri topluluklara ekip denir.

Ekip çalışması ise birbirini tamamlayan ve birbirine güvenen insanların ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte yürüttükleri süreçtir. Günümüzde bireysel olarak görünen pek çok faaliyet ekip çalışması gerektirir.

Ekip Çalışması Neden Önemlidir?

Tek başına çok güzel şarkı söylüyor olabilirsiniz. Amacınız arkadaş ortamlarında şarkı söylemekse birkaç şarkı ezberlemek sizin için yeterli olacaktır. Ancak bir albüm çıkarmak ve sesinizi duyurup ünlü olmak istiyorsanız bu durumda sadece sizin bireysel çabanız yetersiz kalacak, hedefinize ulaşmak için farklı yeteneklere sahip uzmanlardan oluşan bir ekiple beraber hareket etmeniz gerekecektir. Bu ekipte yer alacak kişiler ise sizin şarkı söyleme yeteneğinizi öne çıkaracak besteci, aranjör ve iyi bir orkestra olmalıdır. Hedefinizin bir sonraki adımında ise konserlerinizi organize eden bir menajer, iletişim çalışmalarınızı yürüten bir halkla ilişkiler uzmanı, hayranlarınızın nabzını tutacak bir sosyal medya uzmanı, kostümlerinizi hazırlayacak bir stil danışmanı vb. kişilerle ekibinizi daha da büyütmeniz gerekecektir.

Örneğimizden de anlaşılacağı üzere başarıya giden yolda, bireysel çabaların güçlü ve sağlam bir ekiple desteklenmesi gerekir. Ekipler çeşitli görevlerde tek bir bireyin yapabileceğinden çok daha fazla başarılı olur. Problemler “daha hızlı” çözülür, zaman “daha verimli” kullanılır. Ekip içinde yapılan “görev dağılımı” ile farklı işlerin “eşzamanlı” olarak yapılması, olaya farklı pencerelerden bakan insanlar ile çözüm sürecinde fark yaratılması sayesinde sonuca çok daha hızlı ulaşılır. Kuruluşun çalışanları açısından bakıldığında ise ekip çalışması “kişisel gelişime” yardımcı olur. Çalışanların “hedef odaklı” olmalarını, “zaman yönetimi” kavramını öğrenmelerini ve farklı fikirlere karşı saygılı olmalarını sağlar.

Ekip Çalışmasının Temel Taşları Nelerdir?

 • Açıklık ve Şeffaflık
 • Güven ve Dürüstlük
 • Bilgi Paylaşımı
 • Zaman Yönetimi
 • Katılım Sağlamak
 • İş Birliği Yapmak

Ekip Çalışması Neden Başarısız Olur?

 • Projenin amacının ve kapsamının net olmaması,
 • Projeye yanlış zamanda başlanılması,
 • Proje ekibine doğru kişilerin seçilmemesi,
 • Proje ekibindeki ya da projenin yapıldığı birim çalışanlarındaki güven eksikliği,
 • Çalışanların sorumluluklarını yerine getirmek istememesi,
 • Sonlandırılamayan iç çatışmalar,
 • Üst yönetimin projeye destek olmaması,
 • Proje için yeterli kaynakların tahsis edilmemesi,
 • Projelerle ilgili geçmişte yaşanan kötü deneyimlerin etkisi,
 • Kuruluş çalışanlarında değişime karşı direncin yüksek olması,
 • Ekip üyelerinin becerileri düzeyleri arasında dengesizlik.

Bu etkenlerin ortadan kaldırılması ya da olumsuz etkilerinin azaltılması ekip liderinin olduğu kadar ekip üyelerinin de görevidir.

Ekip Çalışmasının Başarıya Ulaşması İçin Neler Gerekir?

Başarılı her ekibin temelinde bu ekip üyelerini motive eden, yönlendiren, diğer ekip üyeleriyle birlikte çalışmalarını sağlayan “açık bir hedef” vardır. Ekip üyeleri yapılan proje ile ulaşılmak istenilen hedefin ne olduğunu bilmezlerse eğer verimlilikleri düşer. Projeler için belirlenen hedeflerin ne çok kolay ne de çok zor (ulaşılmaz) olması gerekir. Çünkü kolay hedefler ekibi demotive ederken zor hedefler de cesaret kırıcı olabilmektedir. Ekibin bu hedefi gerçekleştirdikten sonra terfi, prim, ödül gibi “teşvik edici” kazanımlar elde edeceğini bilmesi de “ekip çalışmasının başarısını” etkiler.

Başarılı bir ekip çalışması için, farklı görevleri yapacak “farklı özelliklerde çalışanlara” ihtiyaç duyulur. Bu nedenle ekipte görev alacak kişilerin seçimi konusu ekibin başarısını etkileyen faktörlerdendir. Ekip içerisinde herkesin kendi “bireysel beceri ve yeteneklerini” kullanması beklenilir ancak hedeflenen ortak amaca ulaşabilmek için de “birlikte hareket edilmesi” önemlidir. İş birliği yapmak üzere bir araya gelmiş ekip üyeleri arasındaki uyum ve koordinasyon ekip çalışmasının başarısını doğrudan etkiler. Ekip çalışmasının doğru planlanması ve etkin şekilde yürütülmesinin sorumluluğu ise ekip liderindedir. Ekip lideri, bir plan dahilinde hareket edip zamanın verimli kullanılmasını sağlayarak, ekip içerisinde oluşan çatışmalara zamanında ve doğru şekilde müdahale ederek ekip çalışmasının başarısına pozitif anlamda etki eder.

Demet AK
Yönetim Sistemleri Uzmanı