0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

IATF 16949:2016 İçin Korelasyon Matrisi

ISO/TS 16949:2009IATF 16949:2016ISO 9001:2015
0 Giriş .0. Giriş0. Giriş
0.1 Genel .0.1 Genel0.1 Genel
0.2 Proses yaklaşımı0.2 Kalite Yönetimi Prensipleri0.2 Kalite Yönetimi Prensipleri
0.2 Proses yaklaşımı0.3 Proses Yaklaşımı0.3 Proses Yaklaşımı
0.3 ISO 9004 ile ilişki .0.4 Diğer Yönetim Sistemi Standartları ile ilişki0.4 Diğer Yönetim Sistemi Standartları ile ilişki
0.4 Diğer yönetim sistemleriyle uyumluluk .
0.5 Bu teknik şartnamenin amacı .Önsöz – Otomotiv KYS Standardı - Hedef
1 Kapsam1.Kapsam1.Kapsam
1.1 Genel .1.1 Kapsam – ISO 9001:2015’e otomotiv ekleri
1.2 Uygulama
2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar2. Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar2. Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar
2.1 Atıf yapılan ya da bilgilendirici standart ve/veya dokümanlar
3 Terimler ve tarifler3.Terimler ve tarifler3.Terimler ve tarifler
3.1 Otomotiv sanayi için terimler ve tanımlar .3.1 Otomotiv endüstrisi için terimler ve tarifler
4 Kalite yönetim sistem4.Kuruluşun kapsamı4.Kuruluşun kapsamı
1.1 Genel .4.1 Kuruluşu ve kapsamını anlamakText 3
4.1 Genel şartlar .4.1 Kuruluşu ve kapsamını anlamak
ISO/TS 16949:2009IATF 16949:2016ISO 9001:2015
1.1 Genel .4.2 İlgili tarafların beklentilerini ve ihtiyaçlarını anlamak4.2 İlgili tarafların beklentilerini ve ihtiyaçlarını anlamak
4.1 Genel şartlar .
4.1.1 Genel şartlar- Ek .
1.2 Uygulama4.3 Kalite yönetim sisteminin kapsamını belirlemek4.3 Kalite yönetim sisteminin kapsamını belirlemek
4.1 Genel şartlar .
4.1.1 Genel şartlar- Ek .
4.2.2 Kalite el kitabı
1.1 Genel .4.3.1 Kalite yönetim sisteminin kapsamını belirlemek – Ek
1.2 Uygulama
4.1 Genel şartlar .
4.1.1 Genel şartlar- Ek .
4.1 Genel şartlar .4.3.2 Müşteri Özel İstekleri
4.1.1 Genel şartlar- Ek .
4.1 Genel şartlar .4.4 Kalite yönetim sistemi ve prosesleri4.4 Kalite yönetim sistemi ve prosesleri
ISO/TS 16949:2009IATF 16949:2016ISO 9001:2015
5 Yönetim sorumluluğu .5. Liderlik5. Liderlik
5.1 Yönetimin taahhüdü5.1 Liderlik ve taahhüt5.1 Liderlik ve taahhüt
5.1.1 Genel5.1.1 Genel
5 Yönetim sorumluluğu .5.1.1.1 Kurumsal Sorumluluk
5.1 Yönetimin taahhüdü
5 Yönetim sorumluluğu .
5.5.1 Sorumluluk ve yetki .
5.5.1.1 Kalite için sorumluluk.
5.5.2 Yönetim temsilcisi
5.1.1 Proses verimliliği5.1.1.2 Proses etkinliği ve verimliliği
5 Yönetim sorumluluğu .5.1.1.3 Proses sahipleri
5.1 Yönetimin taahhüdü
5 Yönetim sorumluluğu .
5.5.1 Sorumluluk ve yetki .
5.5.1.1 Kalite için sorumluluk.
5.5.2 Yönetim temsilcisi
5.2 Müşteri odaklılık .5.1.2 Müşteri odaklılık5.1.2 Müşteri odaklılık
5.3 Kalite politikası .5.2 Politika5.2 Politika
5.2.1 Kalite politikasının yayımlanması5.3 Kurumsal roller, sorumluluklar ve yetkiler
5.2.2 Kalite politikası ile iletişim kurmak
5 Yönetim sorumluluğu .5.3 Kurumsal roller, sorumluluklar ve yetkiler
5.1 Yönetimin taahhüdü5.3 Kurumsal roller, sorumluluklar ve yetkiler -EK
5 Yönetim sorumluluğu .5.3.2 Ürün şartları ve düzeltici faaliyetler için yetki ve sorumluluk
5.5.1 Sorumluluk ve yetki .
5.5.1.1 Kalite için sorumluluk.
5.5.2 Yönetim temsilcisi6. Planlama
5.5.2.1 Müşteri temsilcisi
5.4 Plânlama6. Planlama6.1 Riskleri ve fırsatları irdeleyen faaliyetler
5.4.2 Kalite yönetim sisteminin plânlanması .
5.4.2 Kalite yönetim sisteminin plânlanması .6.1 Riskleri ve fırsatları irdeleyen faaliyetler
8.5.3 Önleyici faaliyet .6.1.2.1 Risk Analizi
8.5.3 Önleyici faaliyet .8.5.3 Önleyici faaliyet .6.2 Kalite hedefleri ve hedeflere ulaşmak için planlama
6.3.2 Acil durum plânları .6.1.2.3 Beklenmedik durum planları
5.4 Plânlama6.2 Kalite hedefleri ve hedeflere ulaşmak için planlama
5.4.1 Kalite hedefleri
5.4 Plânlama6.2.2.1 Kalite hedefleri ve hedeflere ulaşmak için planlama - Ek6.3 Değişikliklerin planlanması
ISO/TS 16949:2009IATF 16949:2016ISO 9001:2015
6 Kaynak yönetimi .7. Destek7. Destek
6.1 Kaynakların sağlanması7.1 Kaynaklar7.1 Kaynaklar
6.2.1 Genel7.1.1 Genel7.1.1 Genel
6.2 İnsan kaynakları7.1.2 İnsanlar7.1.2 İnsanlar
6.2.1 Genel
6.3 Alt yapı7.1.3 Altyapı7.1.3 Altyapı
5.4 Plânlama7.1.3.1 İşletme, tesis ve ekipman planlama
6.3.1 Fabrika, tesis ve ekipman plânlaması
6.4 Çalışma ortamı7.1.4 Prosesin operasyonları için çevre7.1.4 Prosesin operasyonları için çevre
6.4.1 Ürün şartlarında uygunluğa ulaşmak için personel güvenliği
6.4.2 Tesislerin temizliği7.1.4.1 Prosesin operasyonları için çevre – Ek
7.6 İzleme ve ölçme donanımının kontrolü7.1.5 İzleme ve ölçme kaynakları7.1.5 İzleme ve ölçme kaynakları
7.1.5.1 Genel
7.6.1 Ölçüm sistem analizi7.1.5.1.1 Ölçüm sistemleri analizi7.1.5.2 Ölçüm izlenebilirliği
7.6 İzleme ve ölçme donanımının kontrolü7.1.5.2 Ölçüm izlenebilirliği
7.6.2 Kalibrasyon/Doğrulama kayıtları .
7.1.5.2 Ölçüm izlenebilirliği7.1.5.2.1 Kalibrasyon/Doğrulama kayıtları
7.6.3 Lâboratuvar şartları7.1.5.3 Laboratuvar şartları
7.6.3.1 İç lâboratuvar7.1.5.3.1 İç Laboratuvar
7.6.3.2 Dış lâboratuvar .7.1.5.3.2 Dış Laboratuvar7.1.6 Kurumsal Bilgi
6.2 İnsan kaynakları7.1.6 Kurumsal Bilgi
6.2.1 Genel7.1.5.2 Ölçüm izlenebilirliği
6.2 İnsan kaynakları7.2 Yetkinlik
6.2.1 Genel
6.2.2 Yeterlilik, farkında olma (bilinç) ve eğitim7.2.1 Yetkinlik - Ek
6.2.2.2 Eğitim
6.2.2.2 Eğitim7.2.2 Yetkinlik – iş başı eğitimi
6.2.2.3 İşbaşı eğitimi
8.2.2.5 İç tetkikçilerin nitelendirilmesi.7.2.3 İç tetkikçi yetkinliği
7.2.4 İkinci taraf tetkikçi yetkinliği7.3 Farkındalık
5.2 Müşteri odaklılık .7.3 Farkındalık
6.2.2.2 Eğitim7.3.1 Farkındalık - Ek
6.2.2.4 Çalışanların motivasyonu ve yetkilendirilmesi .7.3.2 Çalışan motivasyonu ve yetkilendirme7.4 İletişim
5.5.3 İç iletişim .7.4 İletişim7.5 Dokümante edilmiş bilgi
4.2 Dokümantasyon şartları7.5 Dokümante edilmiş bilgi7.5.1 Genel
4.2.1 Genel7.5.1 Genel
4.2.2 Kalite el kitabı7.5.1.1 Kalite yönetim sistemi dokümantasyonu7.5.2 Oluşturma ve revize etme
4.2.3 Dokümanların kontrolü .7.5.2 Oluşturma ve revize etme7.5.3 Dokümante bilginin kontrolü
4.2.4 Kayıtların kontrolü .7.5.3 Dokümante bilginin kontrolü
4.2.4.1 Kayıtların muhafazası7.5.3.2.1 Kayıtların saklanması
4.2.3.1 Mühendislik şartnameleri7.5.3.2.2 Mühendislik şartnameleri
ISO/TS 16949:2009IATF 16949:2016ISO 9001:2015
7 Ürün gerçekleştirme .8. Operasyon8. Operasyon
7.1 Ürün gerçekleştirmenin plânlanması8.1 Operasyonel planlama ve kontrol8.1 Operasyonel planlama ve kontrol
7.1.1 Ürün gerçekleştirme plânlaması - Ek .8.1.1 Operasyonel planlama ve kontrol - Ek
7.1.3 Gizlilik8.1.2 Gizlilik
7.2 Müşteri ile ilişkili prosesler8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar
7.2.3 Müşteri ile iletişim8.2.1 Müşteri ile iletişim8.2.1 Müşteri ile iletişim
7.2.3.1 Müşteri ile iletişim - Ek8.2.1.1 Müşteri ile iletişim - Ek
7.2.1 Ürüne ilişkin şartların belirlenmesi8.2.2 Ürün ve hizmetler için şartların belirlenmesi8.2.2 Ürün ve hizmetler için şartların belirlenmesi
7.2.1 Ürüne ilişkin şartların belirlenmesi8.2.2.1 Ürün ve hizmetler için şartların belirlenmesi – Ek
7.2.2 Ürüne ilişkin şartların gözden geçirilmesi8.2.3 Ürün ve hizmetler ile ilgili şartların gözden geçirilmesi8.2.3 Ürün ve hizmetler ile ilgili şartların gözden geçirilmesi
7.2.2.1 Ürüne ilişkin şartların gözden geçirilmesi - Ek .8.2.3.1.1 Ürün ve hizmetler ile ilgili şartların gözden geçirilmesi
7.2.1.1 Müşterinin belirttiği özel karakteristikler .8.2.3.1.2 Müşteri tasarım özel karakteristikleri
7.2.2.2 Kuruluşun imalât yapabilirliği8.2.3.1.3 Kuruluş imalat fizibilitesi
7.2.2 Ürüne ilişkin şartların gözden geçirilmesi8.2.4 Ürün ve hizmetler ile ilgili şartların gözden geçirilmesi8.2.4 Ürün ve hizmetler ile ilgili şartların gözden geçirilmesi
7.2.2.1 Ürüne ilişkin şartların gözden geçirilmesi - Ek .
7.3 Tasarım ve geliştirme .
7.3 Tasarım ve geliştirme .8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi
8.3.1 Genel8.3.2 Tasarım ve geliştirmenin planlanması
7.3.1 Tasarım ve geliştirme planlaması8.3.2 Tasarım ve geliştirmenin planlanması
7.3.1.1 Disiplinler arası yaklaşım8.3.2.1 Tasarım ve geliştirmenin planlanması - Ek
6.2.2.1 Ürün tasarım yetenekleri8.3.2.2 Ürün tasarım yetenekleri8.3.3 Tasarım ve geliştirme girdileri
8.3.2.3 Gömülü yazılım barındıran ürünlerin geliştirilmesi
7.3.2 Tasarım ve geliştirme girdileri .8.3.3 Tasarım ve geliştirme girdileri
7.3.2.1 Ürün tasarım girdisi8.3.3.1 Ürün tasarım girdisi
7.3.2.2 Üretim prosesi tasarım girdisi8.3.3.2 İmalat prosesi tasarım girdisi8.3.4 Tasarım ve geliştirme kontrolleri
7.3.2.3 Özel karakteristikler .8.3.3.3 Özel karakteristikler
7.3.4 Tasarım ve geliştirmenin gözden geçirilmesi .8.3.4 Tasarım ve geliştirme kontrolleri
7.3.5 Tasarım ve geliştirmenin doğrulanması .
7.3.6 Tasarım ve geliştirmenin geçerli kılınması.
7.3.4.1 İzleme8.3.4.1 İzleme
7.3.6 Tasarım ve geliştirmenin geçerli kılınması.8.3.4.2 Tasarım ve geliştirmenin doğrulanması
7.3.6.1 Tasarım ve geliştirmenin geçerli kılınması - Ek .8.3.5 Tasarım ve geliştirme çıktıları
7.3.6.2 Prototip program8.3.4.3 Prototip program
7.3.6.3 Ürün onay prosesi .8.3.4.4 Ürün onay prosesi
7.3.3 Tasarım ve geliştirme çıktıları .8.3.5 Tasarım ve geliştirme çıktıları8.3.6 Tasarım ve geliştirme değişiklikleri
7.3.3.1 Ürün tasarım çıktıları-Ek8.3.5.1 Tasarım ve geliştirme çıktıları - Ek8.4 Dışarıdan sağlanan proseslerin, ürünlerin ve hizmetlerin kontrolü
7.3.3.2 İmâlat prosesi tasarım çıktısı8.3.5.2 İmalat prosesi tasarım çıktısı8.4.1 Genel
7.3.7 Tasarım ve geliştirme değişikliklerinin kontrolü8.3.6 Tasarım ve geliştirme değişiklikleri
7.4 Satın alma8.4 Dışarıdan sağlanan proseslerin, ürünlerin ve hizmetlerin kontrolü
7.4.1 Satın alma prosesi8.4.1 Genel8.4.2 Kontrolün türü ve kapsamı
8.4.1.1 Genel – Ek
7.4.1 Satın alma prosesi8.4.1.2 Tedarikçi seçme prosesi
7.4.1.3 Müşteri onaylı kaynaklar8.4.1.3 Müşteri direktifli kaynaklar («Direktifli Alım» olarak da bilinir.)
7.4.1 Satın alma prosesi8.4.2 Kontrolün türü ve kapsamı
7.4.1.2 Tedarikçinin kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi
7.4.3 Satın alınan ürünün doğrulanması8.4.2.1 Kontrolün türü ve kapsamı - Ek
7.4.3.1 Giren ürünün şartlara uygunluğu .
7.4.1.1 Birincil ve ikincil mevzuatlara uygunluk8.4.2.2 Yasa ve mevzuat şartları8.4.3 Dış tedarikçiler için bilgi
7.4.1.2 Tedarikçinin kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi8.4.2.3 Tedarikçinin kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi
7.4.3.2 Tedarikçinin İzlenmesi8.4.2.4 Tedarikçi izleme
ISO/TS 16949:2009IATF 16949:2016ISO 9001:2015
7.5 Üretim ve hizmetin sunumu8.5 Üretim ve hizmetin sağlanması8.5 Üretim ve hizmetin sağlanması
7.5.1 Üretim ve hizmetin sunumunun kontrolü .8.5.1 Üretim ve hizmetin sağlanmasının kontrolü8.5.1 Üretim ve hizmetin sağlanmasının kontrolü
7.5.1.1 Kontrol plânı .8.5.1.1 Kontrol Planı
7.5.1.2 Çalışma talimatları .8.5.1.2 Standart iş – operatör talimatları ve görsel standartlar
7.5.1.3 İş düzenlerinin doğrulanması8.5.1.3 Çalışma ayarlarının doğrulanması
8.5.1.4 Duruş sonrası doğrulama
7.5.1.4 Önleyici ve kestirimci bakım8.5.1.5 Toplam verimli bakım
7.5.1.5 Üretim takımlarının yönetimi8.5.1.6 Üretim takımlarının ve imalatının, testlerinin ve ölçme takımlarının ve teçhizatının yönetimi
7.5.1.6 Üretim programlanması .8.5.1.7 Üretim Planlama
7.5.3 Tanımlama ve izlenebilirlik .8.5.2 Tanımlama ve İzlenebilirlik8.5.2 Tanımlama ve İzlenebilirlik
7.5.3.1 Tanımlama ve izlenebilirlik -Ek .8.5.2.1 Tanımlama ve İzlenebilirlik – Ek
7.5.4 Müşteri mülkiyeti .8.5.3 Müşteri ya da dış yüklenicilere ait mülkiyet8.5.3 Müşteri ya da dış yüklenicilere ait mülkiyet
7.5.4.1 Müşteri mülkiyetindeki üretim takımları .
7.5.5 Ürünün muhafazası .8.5.4 Muhafaza8.5.4 Muhafaza
7.5.5.1 Depolama ve envanter8.5.4.1 Muhafaza – Ek
7.5.1 Üretim ve hizmetin sunumunun kontrolü .8.5.5 Sevkiyat sonrası faaliyetler8.5.5 Sevkiyat sonrası faaliyetler
7.5.1.7 Servisten bilgi geri beslemesi8.5.5.1 Servis bilgilerinin geri bildirimi
7.5.1.8 Müşteri ile yapılan servis anlaşması8.5.5.2 Müşteri ile yapılan servis anlaşmaları
7.1.4 Değişiklik kontrolü .8.5.6 Değişikliklerin kontrolü8.5.6 Değişikliklerin kontrolü
7.3.7 Tasarım ve geliştirme değişikliklerinin kontrolü8.5.6.1 Değişikliklerin kontrolü – Ek
8.5.6.1.1 Proses kontrollerin geçici olarak değiştirilmesi
7.4.3 Satın alınan ürünün doğrulanması8.6 Ürünlerin ve hizmetlerin serbest bırakılması8.6 Ürünlerin ve hizmetlerin serbest bırakılması
7.5.2 Üretim ve hizmetin sunumu için proseslerin geçerli kılınması
7.5.2.1 Üretim ve hizmetin sunumu için proseslerin geçerli kılınması – Ek .8.6.1 Ürünlerin ve hizmetlerin serbest bırakılması – Ek
8.2.4.1 Yerleşim muayenesi ve fonksiyonel deneylere tâbi tutma8.6.2 Yerleşim muayenesi ve fonksiyonel testler
8.2.4.2 Görünüm parçaları .8.6.3 Görünüm parçaları
7.4.3.1 Giren ürünün şartlara uygunluğu .8.6.4 Dış kaynaklı ürünlerin ve hizmetlerin uygunluğunun doğrulanması ve kabul edilmesi
7.4.1.1 Birincil ve ikincil mevzuatlara uygunluk8.6.5 Yasalara ve mevzuatlara uygunluk
7.4.3.1 Giren ürünün şartlara uygunluğu .
7.1.2 Kabul kriteri .8.6.6 Kabul kriterleri
8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolü .8.7 Uygun olmayan çıktıların kontrolü8.7 Uygun olmayan çıktıların kontrolü
8.3.4 Müşterinin sapma izni .8.7.1.1 Müşterinin sapma izni
8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolü .8.7.1.2 Uygun olmayan ürünün kontrolü - müşteri tarafından belirlenen proses
8.3.1 Uygun olmayan ürünün kontrolü - Ek8.7.1.3 Şüpheli ürünün kontrolü
8.3.2 Yeniden işlenmiş ürünün kontrolü8.7.1.4 Yeniden işlenen ürünün kontrolü
8.7.1.5 Tamir edilen ürünün kontrolü
8.3.3 Müşterinin bilgilendirilmesi8.7.1.6 Müşteri bildirimi
8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolü .8.7.1.7 Uygun olmayan ürünün ayrıştırılması
ISO/TS 16949:2009IATF 16949:2016ISO 9001:2015
8 Ölçme, analiz ve iyileştirme.9. Performans değerlendirme9. Performans değerlendirme
8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolü .9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
8.2 İzleme ve ölçme .
8.1 Genel .9.1.1 Genel9.1.1 Genel
8.2.3 Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi9.1.1.1 Üretim prosesinin izlenmesi ve ölçülmesi
8.2.3.1 İmâlat proseslerinin izlenmesi ve ölçülmesi .
8.2.4 Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi .
8.1.1 İstatistiksel araçların belirlenmesi9.1.1.2 istatistiksel araçların tanımlanması
8.1.2 Temel istatistiksel kavramların bilgisi .9.1.1.3 İstatistiksel kavramların uygulanması
8.2.1 Müşteri memnuniyeti .9.1.2 Müşteri memnuniyeti9.1.2 Müşteri memnuniyeti
8.2.1.1 Müşteri memnuniyeti-Ek9.1.2.1 Müşteri memnuniyeti – Ek
8.4 Veri analizi9.1.3 Analiz ve değerlendirme9.1.3 Analiz ve değerlendirme
8.4.1 Verilerin analizi ve kullanımı9.1.3.1 Önceliklendirme
8.2.2 İç tetkik .9.2 İç tetkik9.2 İç tetkik
8.2.2.4 İç tetkik planları9.2.2.1 İç tetkik programı
8.2.2.1 Kalite yönetim sistemi tetkiki9.2.2.2 Kalite yönetim sistemi tetkiki
8.2.2.2 İmâlat prosesi tetkiki9.2.2.3 İmalat prosesi tetkiki
8.2.2.3 Ürün tetkiki9.2.2.4 Ürün tetkiki
5.6 Yönetimin gözden geçirmesi9.3 Yönetimin gözden geçirmesi9.3 Yönetimin gözden geçirmesi
5.6.1 Genel9.3.1 Genel9.3.1 Genel
5.6.1.1 Kalite Yönetim Sistemi Performansı9.3.1.1 Yönetimin gözden geçirmesi - Ek
5.6.2 Gözden geçirme girdisi9.3.2 Yönetimin gözden geçirmesi girdileri9.3.2 Yönetimin gözden geçirmesi girdileri
5.6.2.1 Gözden Geçirme Girdisi –Ek9.3.2.1 Yönetimin gözden geçirmesi girdileri – Ek
5.6.3 Gözden geçirme çıktısı9.3.3 Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları9.3.3 Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları
ISO/TS 16949:2009IATF 16949:2016ISO 9001:2015
8.5 İyileştirme .10. İyileştirme10. İyileştirme
8.5.1 Sürekli iyileştirme .10.1 Genel10.1 Genel
8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolü .10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet
8.5.2 Düzeltici faaliyet
8.5.2.3 Düzeltici faaliyet etkisi .
8.5.2.1 Problem çözme .10.2.3 Problem çözme
8.5.2.2 Hata önleme .10.2.4 Hata önleme
8.5.2.4 Red edilen ürünün deney /analizleri .10.2.5 Garanti yönetim sistemi
10.3 Sürekli iyileştirme
8.5.1 Sürekli iyileştirme .10.3 Sürekli iyileştirme
8.5.1.1 Kuruluşun sürekli iyileşmesi10.3.1 Sürekli iyileştirme - Ek
8.5.1.2 Üretim prosesinin iyileşmesi
EK A : Kontrol planlarıEK A : Kontrol planları
A.1 Kontrol planının aşamalarıA.1 Kontrol planının aşamaları
A.2 Kontrol planının parçalarıA.2 Kontrol planının parçaları
EK B : Kaynakça – Otomotiv EkEK B : Kaynakça – Otomotiv Ek