0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, bilinen uluslararası standartların ve uygulamaların üzerine yapılandırılan en yeni ve en iyi uygulamaları temsil eder. Bu standart, kuruluşunuzun enerji politikasının geliştirmesine ve uygulanmasına yardımcı olurken enerji tüketimindeki önemli alanların belirlenmesini, enerji yönetimi araçlarını, hedeflerini ve programlarını da kapsar.

Faydaları

 • Üst yönetimin katılımını sağlar.
 • Kuruluşun kendisine özel enerji yönetimi sistemi olmasını sağlar.
 • Tasarruf sağlayacak unsurlara odaklanmayı sağlanır.
 • Daha etkin süreç haritalarının oluşmasını sağlar.
 • Uygulamada tutarlılık sağlar.
 • Çalışanların eğitimli, yetkin ve sorumluluklarının farkında olmalarını sağlar.
 • Enerji tüketiminde sapmalara sebep olan durumların ortaya çıkmasını sağlar.
 • Risklerinin asgariye indirilmesini sağlar.
 • Enerji tüketimini tahmin edilebilir hale getirir.
 • Karar vermeyi kolaylaştıracak kesin bilgilerin elde edilmesini sağlar.
 • Geliştirmeye açık alanlar ve zayıf yönlerin belirlenmesini ve faaliyetlerin başlatılmasını sağlar.
 • Sürekli iyileştirmeye dair odaklanma sağlar.
Faydaları

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nasıl Alınır ?

TS EN ISO 50001 Sisteminin Kurulumu İçin Gereklilikler

 • Kuruluşun ihtiyaçlarının saptanması.
 • Enerji politikasının kurulması ve enerji hedeflerinin belirlenmesi.
 • Başlangıç için enerji ile ilgili konuların gözden geçirilmesi.
 • Gerekli süreçlerin ve sorumlulukların belirlenmesi.
 • Enerji hedeflerini doğrudan ilgilendiren kaynakların belirtilmesi.
 • Enerjiyi gözlemleyebilecek ve analiz edebilecek metotların kurulması.
 • Verimli enerji ve enerji performansı göstergelerinin tanımlanması.
 • Operasyonel kontrol için etkili araçların kurulması.
 • Verimli enerji kullanımı gelişiminin sürekli incelenmesi ve gözden geçirilmesi.