0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

Modern Ofiste Yalın Düşüncenin Önemi

Modern Ofiste Yalın Düşüncenin Önemi

Temelinde belli başlı tek bir çalışma ortamı baz alınan bir sistem değildir. Yalın düşünce, iş odaklı her sürece uyarlanabilen prensipler ve metotlar dizisidir. Basitçe, bir hastanedeki hizmet olabileceği gibi aynı zamanda bir makine dizisi içerisinde hareket eden bir parça da olabilir.

Ancak, süreçten daha önemli olan şey, sürece katılan insanlardır. Yalın düşünce, bireylerin tam kapasitede çalışmalarına yardımcı olarak daha da güçlenmeleri için çabalar. Nihayetinde, çalışma ortamında en büyük etkileyici faktör insanlardır. Süreci insanlar tanımlarlar.

Bu yüzden Yalın düşünceyi, sadece bir metotlar sistemi olarak görmekten ziyade, bireylerin işi mümkün olan en iyi şekilde yapmalarına olanak sağlayan sürdürülebilir gelişim yaratmanın bir yolu olarak görmek gerekir.

Modern Ofiste Yalın Düşüncenin Önemi uygulanırken, göz önüne alınması gereken önemli bir kavram, ‘AKIŞ’ fikridir. AKIŞ genellikle üretim kavramının içerisinde düşünülür. Aslında AKIŞ fikri hemen hemen her çalışma ortamında, her mesleğe, her kuruluşa uygulanabilir.

Örneğin, üretim bölümünde bilginin akışı kötü şekilde oluşturulmuş, iş ortamları ya da etkili bir şekilde belirlenmemiş süreçler nedeniyle sekteye uğrayabilir. Bu ortamlar, her alanda, her ortamda olabilirler ve israfa neden olabilirler.

Örneğin, bir departmandan diğerine bilgi akışı, e-mail yoluyla iletişimden kaynaklanan eksiklikler gibi kötü iletişim koşullarından dolayı sekteye uğrayabilir.

Bilgi akışı eksik olduğunda, önemli ofis süreçlerinde gecikmeler meydana gelir. Bu gecikmeler, kendi başlarına zaten bir israftırlar ve akış yönünde daha fazla israf doğurabilirler.

Bunlar, iş akışı fikrine ek olarak Yalın ofisinin birçok diğer belirleyici özellikleridirler. Performans zamanı ile ilgili bilgileri izlemek, sürekli gelişime imkan tanıyan bir sistemi kurmak için çok önemlidir.

Üretim panoları gibi Yalın araçları baz alınarak geliştirilebilecekleri bir temele ihtiyaç duyarlar. Bu ölçeklere herkesin kolayca ulaşımını sağlamak, gerekli bilgiye ihtiyaç duyan herkes için ulaşılabilir olmasını garantiler.

Bu ölçekler, Tam-Zamanında (Just-In-Time) gibi diğer Yalın araçlarının uygulanmasında da oldukça önemli rol oynar. Bu önemli ölçekleri bilerek, hizmetlerinizi talebe bağlı olarak sağladığınızdan emin olursunuz.

Modern Ofiste Dusuncenin Onemi

Yalın düşünce, aynı zamanda şeffaflığı ve ortak çalışmayı destekler. Takımlar, mümkün olduğu kadar bağımsız birer ünite gibi çalışabilecek şekilde oluşturulurlar.

Bütün bu özelliklerin tamamı tam anlamıyla Yalın Ofisi belirler. Hepsi birlikte, işçi odaklı olan ve sürekli gelişen ortak çalışmanın, şeffaflığın ve gelişmenin bir arada olduğu bir iş ortamı oluştururlar.