0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

Yalın 6 Sigma Kuşak Programları

Yalın Altı Sigma Yeşilkuşak Programında Neler Öğretilir ?

KAPSAMI:

– Yalın 6 sigma tanımlama, ölçme ve kontrol aşamaları analiz teknikleri,
– Veri tanımlama ve toplama metotları,
– Süreç verimlilik hesaplama teknikleri,
– Grafiksel araçlarla analizler,
– Temel problem çözme teknikleri,
– Tanımlayıcı istatistik,
– Hipotez testleri,
– Regresyon,
– Kontrol şemaları.
Yalın 6 sigma eğitimi içeriği ile ilgili bilgileri içeren bu sayfada, yalın 6 sigma tanımlama, ölçme, kontrol aşamalarının olduğunu görebilirsiniz. Yalın 6 sigma yeşilkuşak programında neler öğretilir sorusunun cevabı da böylece yukarıdaki açıklamalarla birlikte verilmiş olmaktadır.

Yalın Altı Sigma Karakuşak İle Hedeflenen Nedir ?

HEDEFİ:

Yalın 6 sigma felsefesinin tanımlama, ölçme, analiz, iyileştirme ve kontrol aşamaları ile ilgili tüm teknikler ve ileri düzeyde analiz metotları ile donatılan problem savaşçıları yetiştirmek. (6 sigma kuşak projelerine liderlik edebilmeleri, firma içerisinde iyileşmeler yapabilmeleri, maliyet azaltma projeleri yürütebilmeleri, vizyon oluşturabilmeleri, strateji geliştirebilmeleri için.)

6 Sigma Neden Sabır İster ?

Yeni yılın ilk günlerinde bir çoğumuz, geçmiş yılın muhasebesini kendi içimizde yapmış ve büyük olasılıkla bazı kararlar almışızdır. Aldığımız kararlar da, ya ailemizle, ya da işimizle ilgilidir. Kararlarımızın altında yatan sebepler ise, kuvvetle muhtemel yapmadıklarımız, yapamadıklarımız veya hatalarımızdır. Aldığımız kararlardan gelen güçle de planlar yapmaya koyulur ve zaman zamanda bu planları gözden geçiririz. İzlediğimiz bu süreç genel olarak değişmez ve her yılın sonunda ve başında yeniden başlar. Yıllar geçtiğinde bir bakarız ki, olmayı düşündüğümüz yer ile bulunduğumuz konum farklıdır. Artık, aldığımız kararlar azalır ve bir kenarda üzerine düşülmeyi beklemeye koyulurlar. Yer ve konumun farklı olmasının nedeni basittir. Yaptıklarımız ve kararlarımız çoğunlukla dış faktörlerden etkilenmiştir ve değişime uğramıştır, yani değişkenlik söz konusudur. Bu değişkenlikleri hesaplayamadığımız veya tahmin edemediğimiz için geldiğimiz nokta hayalimizden farklıdır. İşim özünde insan hayatında kontrol altında tutulamayan, bilinmeyen ve tahmin edilemeyen fazlaca etkenin olmasında yatmaktadır.
Hayatımızın önemli bir parçası da işimizdir. İşimizde hangi seviyede olursak olalım aslında bir yöneticiyizdir. Kendi yönetim anlayışımızla işimizi yapmaya çalışırız. Anlayışımız, iş çeşidi, zaman, çevre, çalışma arkadaşları ve sahip olduğumuz alt yapı ile birleşerek sonucu ortaya koyar ve genelliklede hiçbiri istediğimiz seviyede değildir, ayrıca olamazda. Tüm bu faktörlerde iş sonucunun konulmuş ise hedefle arasında fark yaratmasına neden olur. Bir iş yeri düşünün ki; çevresiyle, donanımıyla, çalışanlarıyla, yönetim anlayışıyla, kullandıkları girdilerle ve başarıyı ölçüm yaklaşımı ile tüm değişkenlikleri kontrol altına alabilmiş ve yönetebiliyor olsun.

MÜMKÜN MÜ ?

KESİNLİKLE HAYIR.

NEDEN ?

Çünkü, zaman akıyor, aldığımız ürünler farklılaşıyor, çalışanlarımız değişiyor, doğa değişiyor, donanımımız değişiyor, sürekli daha doğru yöntemler bulunuyor…
Öyleyse yukarıdaki etkenler olduğu sürece, değişkenlik kaçınılmazdır. Ancak, bu değişkenlik ölçülebildiği ve tahmin edilebildiği edilebilindiği anda işi sonuçlarımızla hedeflerimiz arasındaki fark azalabilecektir. Farkı azaltabilmenin yolu ve hatta tam onikiden vurabilmenin yolu ise bilimsel yaklaşımlarla yüklenmiş olan 6 sigmadır. Sabır bunun neresinde ? Sabır, dünyada yapılmış en iyi olarak gösterilen 6 sigma uygulamalarında görülebilir. Örneğin, bir GE 10 yıl gibi bir zamandır 6 sigma uygulamakta ve halen 6 sigma seviyesinde yaklaşık 1.5 sigma Lık bir iyileştirme sağlayabilmiş durumda, ilk başlayan MOTOROLA ki 25 yıl olmuştur 6 sigma uygulamaya başlayalı, bazı süreçlerinde 6 sigma seviyesini yakalayabilmiştir.
İşte sabır, vazgeçmeden, kısa dönem çalışması olarak görmeden 6 sigma uygulamaktır.