Çevre Politikası ve Çevre Boyutları

Çevre Politikası

Üst yönetim, Çevre Yönetim Sistemi’nin tanımlanan kapsamı için çevre politikası oluşturmalıdır.
Çevre politikası; Üst Yönetimin çevre ile ilgili bakışını ve niyetini gösteren yazılı bir beyandır.

 • Çevre politikası, kuruluşun çevresel etkilerine uygun olmalı,
 • Çevre politikasında, «sürekli iyileştirme taahhüdü» olmalı,
 • Çevre politikasında, «kirliliğin önlenmesi taahhüdü» olmalı,
 • Çevre politikasında, «yasal şartlara uyma taahhüdü» olmalı,
 • Çevre politikası, tüm çalışanlar tarafından bilinmeli,
 • Çevre politikası, tüm çalışanlar tarafından uygulanmalı,
 • Çevre politikası, halkın erişimine açık olmalı.

Peki siz kuruluşunuzun çevre politikasını biliyor musunuz?
Çevre politikanıza uyuyor musunuz?
Yani işlerinizi yaparken bu taahhüdü ve beyanı dikkate alarak yapıyor musunuz?
Çalışanlar, kendi kuruluşlarının «Çevre Politikası» na uygun davranmak zorundadır.

Çevre Boyutları

İşletmeler faaliyetlerinden ve ürünlerinden kaynaklanan çevre boyutlarını tanımlamalı (kontrol edebildiği ve etkileyebildiği).
Bir sürü faaliyetimiz var ve bu faaliyetlerimizi yürütürken çevreyi nasıl etkiliyoruz, hangi faaliyetimiz çevreyi nasıl etkiliyor bunun bir bilimsel çalışmasının yapılması halidir.

 • Çevre üzerinde önemli etkileri olanları belirlemeli,
 • Yazılı hale getirmeli,
 • Sürekli güncel tutmalı ve
  Çevresel etkileri azaltılmalı.

Her bir faaliyetimiz çevreyi nasıl etkiliyor?

Havaya, suya, toprağa, doğal kaynaklara nasıl etkimiz var? Bunlar incelenmeli, kayıtlar tutulmalı ve bunlarla ilgili azaltılma çalışmaları yapılmalıdır.

Çevre boyutlarına bakarken yüzeysel bakmamalıyız, derinlemesine bakmalıyız. Havayı suyu toprağı nasıl etkiliyoruz yer altını nasıl etkiliyoruz. Yer altındaki borularımız, hatlarımız, kanallarımız var. Bunlar çevreyi nasıl etkiliyorlar.

Buralardan sızmalar, çatlamalar, kırılmalar dökülmeler , yer altındaki sulara karışmalar olabilir endişesini burada da taşımalıyız ve bu şekilde bakarak hangi faaliyetimiz çevreyi nasıl etkiliyor. Faaliyetimiz ne, boyut ne, etki ne buna bakmalıyız.

Çevre Politikası ve Çevre Boyutları

Çevre boyutları ve Çevre etkileri ile ilgili bir örnek verecek olursak;
Örneğin kuruluş;

 • Taşıma faaliyeti yapıyor, bu faaliyetin çevre boyutu araçların emisyonu (yani egzoz gazı), emisyonun çevreye etkisi ise hava kirliliğidir,
 • Kimyasal depoluyor, bu faaliyetin çevre boyutu kimyasalların dökülmesi, bunun çevreye etkisi ise su kirlenmesidir, (yani dökülen kimyasalları su ile yıkayarak temizliyoruz ve suyu kirletiyoruz.)
 • Solvent kullanıyoruz, bu faaliyetin çevre boyutu emisyon, emisyonun çevreye etkisi ise hava kirliliğidir,
 • Üretiyoruz, baca gazı çıkıyor, havayı kirletiyoruz,
 • Üretiyoruz, elektrik kullanıyoruz, elektrik kullanımı demek doğal kaynak tüketimi demektir,
 • Üretiyoruz, su kullanıyoruz, su kullanımı demek doğal kaynak tüketimi demektir,
 • Üretiyoruz, atıklar çıkıyor, doğal kaynakları tüketiyoruz, toprağı ve suyu kirletiyoruz,
 • Bakım yapıyoruz, atıklar çıkıyor, toprağı, suyu ve havayı kirletiyoruz,
 • Ofislerimizden çıkar atıklar, toprağı ve suyu kirletiyor.
FAALİYET BOYUT (Neden) ETKİ (Sonuç)
Taşıma Egzos gazları Hava kirliliği
Depolama Kimyasal dökülmeler Su ve toprak kirliliği
Üretim Baca gazı Hava kirliliği
Üretim Elektrik kullanımı Doğal kaynak tüketimi
Üretim Su kullanımı Doğal kaynak tüketimi / Su kirliliği
Üretim Atıklar Doğal kay. tük./ Toprak ve Su kirliliği
Atık su hattı Sızıntı Toprak ve su kirliliği
Bakım Atık yağlar Toprak ve su kirliliği
Bakım Tehlikeli atıklar Toprak, su ve hava kirliliği
Ofisler Toner, Kartuş Toprak ve su kirliliği