Küçükoğlu Holding

Uzmanımız Dr. Hakan TURAN Küçükoğlu Holding bünyesinde AK-PRES ve TOKSAN Otomotiv firmalarında 4 günlük Deney Tasarımı eğitimi gerçekleşmiştir. Temel istatistik kavramları, verilerin grafiksel yorumlamaları, tekli ve çoklu regresyon analizleri ve hipotez testlerinde bilgilendirmelerin ve uygulamaların ardından değişkenleri optimize amacıyla deney tasarımı uygulamasını örneklerle gerçekleştirilmiştir. Sonuçların kararlılığı ise istatiksel proses kontrol ile de ele alınmıştır.