0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo
/assets/images/education-pages/egiticinin-egitimi-900x286

Eğiticinin Eğitimi

Eğitimin Hedefi

Eğiticinin eğitimi; bir eğitimi tasarlama, planlama, gerçekleştirme, etkili ve başarılı şekilde sunma ve sonuçlarını izlemek için gerekli bilgi ve becerileri geliştirme yönünde aşağıdaki yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar;

 • Etkili ve başarılı bir eğitim gerçekleştirmenin kurumsal ve bireysel gelişimi etkileme yönündeki önemini vurgulamak ve farkındalığı artırmak,
 • Etkili ve başarılı bir eğitim gerçekleştirmenin önemli unsurlarını ve engelleyen tuzakları değerlendirmek,
 • Yaşam tarzı, felsefe ve yaklaşım olarak üstün performanslı ve başarılı bir eğitim organize etmek için kişisel özellikleri, dış faktörleri ve katılımcıların tepkilerini yönetmek için önemli özellikleri, unsurları ve taktikleri paylaşmak,
 • Yapılacak canlandırma ve uygulamalarla bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak,
 • Kurum kültürü, değeri ve bütünlüğü için eğitim planlama ve sunma konusunda ortak bir yaklaşım, farkındalık, anlayış ve uygulama birliği yaratmak.

Eğitimin Kapsamı

 • İş başı eğitiminin önemi ve genel eğitim konuları
 • Kişilere göre değişen öğrenme biçimleri; görsel, işitsel, kinestetik
 • Uygun öğrenme biçimine uygun iş başı eğitim yöntemleri
 • İnsanın kolay öğrenme yöntemi – odaklanmayı sağlama teknikleri
 • Bilgi ve beceri geliştirme kavramı
 • Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi
 • Katılımcıların mevcut bilgi ve deneyim seviyesinin belirlenmesi
 • Eğitimin bölümlere ayrılması
 • Eğitim süresinin belirlenmesi ve modüler yapıya dönüştürülmesi
 • Vaka ve senaryo tasarımı ve uygulama
 • Çalıştay, grup çalışması, tartışma tasarlama ve uygulama
 • Uygun “brain teaser” seçimi
 • Örnek olay, anı ve canlandırma, rol play tasarımı ve uygulama
 • Katılımcılarla bir bütün olmak – eğlenerek ve uygulayarak eğitim
 • Eğitim ve sunumlarda kullanılacak araçlar
 • Katılımcıların bilgi ve beceri gelişiminin değerlendirilmesi ve ölçülmesi
 • Farklı katılımcı tipleri için özel çözümler
 • Eğitim sonrası etkililiği ölçme ve izleme

Kimler Katılmalı

Kuruluş içinde etkili eğitim gerçekleştirme konusunda farkındalık ve ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefi kapsamında iç eğiticiler, yöneticiler, satış, tanıtım ve müşteri temsilcileri. (Maksimum 12 kişi)

Ön Bilgi

Eğiticinin eğitimi için ön bilgi gerekmemektedir.

Eğitim Süresi

2 gün.

Açıklama

Eğiticinin eğitiminin en az % 70’ine katılan kişilere eğitim sonunda katılım belgesi verilir.

Bir çok eğitimimizi online olarak sigmaAkademi.com online eğitim platformundan alabilirsiniz. Online eğitimlere ulaşmak için lütfen bu Sigma Akademi tıklayınız.

Eğiticinin Eğitimi eğitim tanımını PDF olarak indirebilirsiniz.

İlgili Eğitimler

 • 1- Etkili İletişim İçin Beden Dili ve Diksiyon Eğitimi