0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo
Zaman Serileri Eğitimi

Zaman Serileri (Trend Analizi) Eğitimi

Eğitimin Hedefi

İş dünyası, proses çıktılarının zaman boyutu ile ilişkisi açısından doğruluğu analiz edilmeye muhtaç öngörüler ve tahminler ile doludur. Bu öngörülerin ve tahminlerin doğruluğunu bilimsel yollarla test etmek isteyen kuruluşlar Zaman Serilerine ihtiyaç duyarlar. Zaman Serileri; proses, ürün ve/veya hizmet kaynaklı her türlü değişkenin zaman ile ilişkisini test etmek için kullanılan ve yaygın bir uygulama alanı olan bir dizi istatistiksel testlerden oluşur.

Bu eğitim; Zaman Serileri tekniklerini katılımcılara aktararak bu teknikleri kendi işlerinde etkin bir şekilde nasıl kullanabileceklerini öğretmeyi amaçlar.

Eğitimin Kapsamı

  • Zaman serilerini etkileyen faktörler (trend, mevsimlik dalgalanmalar, konjonktürsel dalgalanmalar, düzensiz hareketler, otokorelasyon)
  • Hareketli ortalamalar ve en küçük kareler tekniği
  • Doğrusal, parabolik, kübik, üstel, logaritmik vb. trend modelleri ve bilgisayar uygulamaları
  • Verilerin yapısına uyan modellerin seçimi ve geleceğin tahmin edilmesi
  • Mevsimlik dalgalanmaların ölçülmesi
  • Konjonktürsel dalgalanmaların ölçülmesi
  • Zaman serilerinde durağanlık
  • AR, MA, ARMA VE ARIMA modelleri ve uygulamaları

Kimler Katılmalı

Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, yeşilkuşak, karakuşak adayları ve veri değerlendirmesi yapacak kişiler. (Maksimum 20 kişi)

Ön Bilgi

Temel İstatistik.

Eğitim Süresi

½ – 1 gün.

Açıklama

Eğitimin en az % 70’ ine katılan kişilere eğitim sonunda katılım belgesi verilir.

Zaman serileri eğitimi Yalın altı Sigma yaklaşımının eğitimlerinden biridir. Yalın altı sigma yaklaşımını anlamak incelemek için burayı tıklayabilirsiniz. Ayrıca eğitimleri online olarak sigmaAkademi.com online eğitim platformundan alabilirsiniz. Online eğitimlere ulaşmak için lütfen burayı tıklayınız.

Zaman Serileri (Trend Analizi) eğitim tanımını PDF olarak indirebilirsiniz.

İlgili Eğitimler

  • 1- Yalın 6 Sigma Yeşilkuşak Eğitimi

İlgili Konular