0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

Akredite TURQUALITY Danışmanlık Kuruluşu

2008 yılında kendi bölgemizde ilk Turquality akredite danışmanlık firması olduk.
Sigma Center Yönetim Sistemleri Ltd. Şti. akredite edilmiş danışman firmalar arasında yer almaktadır.
TURQUALITY® Yetkilendirilmiş Danışmanı olarak, bizimle çalışan TURQUALITY® kapsamındaki firmalara % 50 oranında destekten faydalanma imkanı sağlamaktayız.

TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan firmaların destek kapsamına alındıkları tarihten sonra uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırıcı alanlarda yapacakları ve Müsteşarlık tarafından “yetkilendirilmiş danışmanlık firmalarından” satın alacakları giderler, %50 oranında desteklenmektedir.
TURQUALITY®, Dünya’nın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. TURQUALITY® ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlamak suretiyle uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri amacıyla oluşturulmuş destek platformudur.

Akredite TURQUALITY Danışmanlık Kuruluşu

Firmaların bu destekten yararlanabilmeleri için TURQUALITY® kapsamına alınmış olmaları ve danışmanlık hizmeti satın alacakları kuruluşların da TURQUALITY® tarafından akredite edilmiş olmaları gerekmektedir.
Turquality Danışmanlık firması olarak yoluna devam eden Sigma Center ile çalışmak, Turkuality desteklerinden faydalanmak ve firmanızın da akredite olmasını sağlamak için akredite Turquality danışmanlık kuruluşu Sigma Center ile iletişime geçiniz.