0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

KOSGEB Onaylı Danışmanlık Kuruluşu

2001 yılında bölgemizde ilk akredite olan danışmanlık firması olduk.
Sigma Center Yönetim Sistemleri Ltd. Şti. akredite edilmiş danışman firmalar arasında yer almaktadır.

KOSGEB tarafından Yetkilendirilmiş Danışman firma olarak, bizden alacağınız danışmanlık hizmetlerimizde % 50’den başlayan destek fırsatlarından faydalanabilirsiniz.

Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kurulmuştur.

KOSGEB Yetkinlik

KOBİ’ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

a) Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu bir milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan çok küçük ölçekli işletmeler,
b) Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu beş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeler, c) Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu yirmibeş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

KOSGEB’İN KOBİLERE SAĞLADIĞI DESTEKLER

1. KREDİ FAİZ DESTEĞİ
2. İŞ BİRLİĞİ GÜÇ BİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI
3. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
4. TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI
5. AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
6. KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI
7. GENEL DESTEK PROGRAMI
7.1.Yurt içi Fuar Desteği
7.2.Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
7.3.Tanıtım Desteği
7.4.Eşleştirme Desteği
7.5.Nitelikli Eleman İstihdam
7.6.Danışmanlık Desteği
7.6.1. Genel Yönetim: Yönetim Modelleri, Stratejik Planlama, Kurumsallaşma, Zaman Yönetimi, Değişim Yönetimi, Kıyaslama (Benchmarking), Yeniden Yapılanma, Proje Yönetimi
7.6.2. AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama: Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve diğer uluslararası fonlardan yararlanmak üzere proje hazırlama
7.6.3. İş Planı Hazırlama: İş Kurma ve Geliştirme
7.6.4. Yatırım: Fizibilite, Yatırım Değerlendirmesi, Yatırım Analizleri
7.6.5. Pazarlama: Pazarlama Yönetimi, Pazarlama Stratejisi, Satış Organizasyonu, Satış Yönetimi, Kurum İmajı/Halkla İlişkiler, Müşteri İlişkileri, Pazar Araştırması, Dağıtım, Fiyatlandırma
7.6.6. Üretim: Üretim Yönetim Sistemi, Malzeme Yönetimi, Verimlilik İyileştirme, Yalın Üretim, Yerleşim Planlama, Üretim Planlama, Planlı Bakım, Otomasyon, Stok Yönetimi, Teknik Konular.
7.6.7. İnsan Kaynakları: İşgücü Planlama, Kariyer Planlaması, Personel Edinimi, Personel Politikaları, Performans Değerlendirme, İş Sağlığı ve Güvenliği, Örgütsel Yapı, Eğitim Yönetimi, Motivasyon, Kurumsal Kimlik
7.6.8. Mali İşler ve Finans: Ekonomik Planlama ve Kontrol, Muhasebe-Denetim Sistemi, Finansal Planlama, Maliyet Etütleri, Ekonomik Analizler, Vergi ve Fon Yönetimi, Enflasyon Muhasebesi
7.6.9. Dış Ticaret: Dış Ticaret Mevzuatı, Uluslararası Ödeme Şekilleri, İhracat hazırlık, Uluslar arası teslim şekilleri, İhracat/İthalat İşlemleri
7.6.10. Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri: Internet Tabanlı Sistem Geliştirme, Kurumsal Bilgi Teknolojisi Stratejileri Belirleme, Yönetim Bilgi sistemleri (MIS), E-Ticaret ve Internet Stratejileri Belirleme, CRM-Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi Geliştirme, ERP, MRP
7.6.11. Enerji Teknolojileri: Yeni Enerji Teknolojisi, Yeni Enerji Üretim Tekniklerinin İşletmelere Uyarlanması, Yenilenebilir Enerji
7.6.12. Yeni Teknik ve Teknolojiler: Yeni Teknoloji Adaptasyonu, Ürün Geliştirme, Yeni Üretim Tekniklerinin İşletmelere Uyarlanması, Yeni Teknoloji Kurulması, Ar-Ge
7.6.13. CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim: CE İşaretlemesine yönelik danışmanlık
7.6.14. Çevre: İklim Değişikliği, Çevrenin Korunması, Çevre Dostu Ürün ve Üretim, Çevre Mevzuatı Kapsamındaki konular
7.7.Eğitim Desteği
7.8.Enerji Verimliliği Desteği
7.9.Tasarım Desteği
7.10.Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
7.11.Belgelendirme Desteği
7.12.Test, Analiz Ve Kalibrasyon Desteği