IATF 16949:2016 İçin Korelasyon Matrisi

ISO/TS 16949:2009 IATF 16949:2016 ISO 9001:2015
0 Giriş . 0. Giriş 0. Giriş
0.1 Genel . 0.1 Genel 0.1 Genel
0.2 Proses yaklaşımı 0.2 Kalite Yönetimi Prensipleri 0.2 Kalite Yönetimi Prensipleri
0.2 Proses yaklaşımı 0.3 Proses Yaklaşımı 0.3 Proses Yaklaşımı
0.3 ISO 9004 ile ilişki . 0.4 Diğer Yönetim Sistemi Standartları ile ilişki 0.4 Diğer Yönetim Sistemi Standartları ile ilişki
0.4 Diğer yönetim sistemleriyle uyumluluk .
0.5 Bu teknik şartnamenin amacı . Önsöz – Otomotiv KYS Standardı - Hedef  
1 Kapsam 1.Kapsam 1.Kapsam
1.1 Genel . 1.1 Kapsam – ISO 9001:2015’e otomotiv ekleri  
1.2 Uygulama
2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar 2. Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar 2. Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar
  2.1 Atıf yapılan ya da bilgilendirici standart ve/veya dokümanlar  
3 Terimler ve tarifler 3.Terimler ve tarifler 3.Terimler ve tarifler
3.1 Otomotiv sanayi için terimler ve tanımlar . 3.1 Otomotiv endüstrisi için terimler ve tarifler  
4 Kalite yönetim sistem 4.Kuruluşun kapsamı 4.Kuruluşun kapsamı
1.1 Genel . 4.1 Kuruluşu ve kapsamını anlamak Text 3
4.1 Genel şartlar .  4.1 Kuruluşu ve kapsamını anlamak
ISO/TS 16949:2009 IATF 16949:2016 ISO 9001:2015
1.1 Genel . 4.2 İlgili tarafların beklentilerini ve ihtiyaçlarını anlamak 4.2 İlgili tarafların beklentilerini ve ihtiyaçlarını anlamak
4.1 Genel şartlar .
4.1.1 Genel şartlar- Ek .
1.2 Uygulama 4.3 Kalite yönetim sisteminin kapsamını belirlemek 4.3 Kalite yönetim sisteminin kapsamını belirlemek
4.1 Genel şartlar .
4.1.1 Genel şartlar- Ek .
4.2.2 Kalite el kitabı
 1.1 Genel .  4.3.1 Kalite yönetim sisteminin kapsamını belirlemek – Ek  
 1.2 Uygulama
 4.1 Genel şartlar .
 4.1.1 Genel şartlar- Ek .
 4.1 Genel şartlar .  4.3.2 Müşteri Özel İstekleri  
 4.1.1 Genel şartlar- Ek .
 4.1 Genel şartlar .  4.4 Kalite yönetim sistemi ve prosesleri 4.4 Kalite yönetim sistemi ve prosesleri
 4.4.1.1 Ürün ve proseslerin uygunluğu  
 4.4.1.2 Ürün güvenliği
ISO/TS 16949:2009 IATF 16949:2016 ISO 9001:2015
5 Yönetim sorumluluğu . 5. Liderlik 5. Liderlik
5.1 Yönetimin taahhüdü 5.1 Liderlik ve taahhüt 5.1 Liderlik ve taahhüt
5.1.1 Genel 5.1.1 Genel
5 Yönetim sorumluluğu . 5.1.1.1 Kurumsal Sorumluluk  
5.1 Yönetimin taahhüdü
5 Yönetim sorumluluğu .
5.5.1 Sorumluluk ve yetki .
5.5.1.1 Kalite için sorumluluk.
5.5.2 Yönetim temsilcisi
5.1.1 Proses verimliliği  5.1.1.2 Proses etkinliği ve verimliliği  
5 Yönetim sorumluluğu . 5.1.1.3 Proses sahipleri  
5.1 Yönetimin taahhüdü
5 Yönetim sorumluluğu .
5.5.1 Sorumluluk ve yetki .
5.5.1.1 Kalite için sorumluluk.
5.5.2 Yönetim temsilcisi
5.2 Müşteri odaklılık . 5.1.2 Müşteri odaklılık 5.1.2 Müşteri odaklılık
5.3 Kalite politikası . 5.2 Politika 5.2 Politika
5.2.1 Kalite politikasının yayımlanması 5.2.1 Kalite politikasının yayımlanması
5.2.2 Kalite politikası ile iletişim kurmak 5.2.2 Kalite politikası ile iletişim kurmak
 5 Yönetim sorumluluğu . 5.3 Kurumsal roller, sorumluluklar ve yetkiler 5.3 Kurumsal roller, sorumluluklar ve yetkiler
5.1 Yönetimin taahhüdü 5.3 Kurumsal roller, sorumluluklar ve yetkiler -EK  
5 Yönetim sorumluluğu . 5.3.2 Ürün şartları ve düzeltici faaliyetler için yetki ve sorumluluk  
5.5.1 Sorumluluk ve yetki .
5.5.1.1 Kalite için sorumluluk.
5.5.2 Yönetim temsilcisi
5.5.2.1 Müşteri temsilcisi
5.4 Plânlama 6. Planlama 6. Planlama
5.4.2 Kalite yönetim sisteminin plânlanması .
5.4.2 Kalite yönetim sisteminin plânlanması . 6.1 Riskleri ve fırsatları irdeleyen faaliyetler 6.1 Riskleri ve fırsatları irdeleyen faaliyetler
8.5.3 Önleyici faaliyet . 6.1.2.1 Risk Analizi  
8.5.3 Önleyici faaliyet . 8.5.3 Önleyici faaliyet .  
6.3.2 Acil durum plânları . 6.1.2.3 Beklenmedik durum planları  
5.4 Plânlama 6.2 Kalite hedefleri ve hedeflere ulaşmak için planlama 6.2 Kalite hedefleri ve hedeflere ulaşmak için planlama
5.4.1 Kalite hedefleri
5.4 Plânlama 6.2.2.1 Kalite hedefleri ve hedeflere ulaşmak için planlama - Ek  
5.4.1.1 Kalite hedefleri- Ek
 5.4.2 Kalite yönetim sisteminin plânlanması  6.3 Değişikliklerin planlanması  6.3 Değişikliklerin planlanması
ISO/TS 16949:2009 IATF 16949:2016 ISO 9001:2015
6 Kaynak yönetimi . 7. Destek 7. Destek
6.1 Kaynakların sağlanması 7.1 Kaynaklar 7.1 Kaynaklar
6.2.1 Genel 7.1.1 Genel 7.1.1 Genel
6.2 İnsan kaynakları 7.1.2 İnsanlar 7.1.2 İnsanlar
6.2.1 Genel
6.3 Alt yapı 7.1.3 Altyapı 7.1.3 Altyapı
5.4 Plânlama 7.1.3.1 İşletme, tesis ve ekipman planlama  
6.3.1 Fabrika, tesis ve ekipman plânlaması
6.4 Çalışma ortamı 7.1.4 Prosesin operasyonları için çevre 7.1.4 Prosesin operasyonları için çevre
6.4.1 Ürün şartlarında uygunluğa ulaşmak için personel güvenliği    
6.4.2 Tesislerin temizliği 7.1.4.1 Prosesin operasyonları için çevre – Ek  
7.6 İzleme ve ölçme donanımının kontrolü 7.1.5 İzleme ve ölçme kaynakları 7.1.5 İzleme ve ölçme kaynakları
7.1.5.1 Genel 7.1.5.1 Genel
7.6.1 Ölçüm sistem analizi 7.1.5.1.1 Ölçüm sistemleri analizi  
7.6 İzleme ve ölçme donanımının kontrolü 7.1.5.2 Ölçüm izlenebilirliği 7.1.5.2 Ölçüm izlenebilirliği
7.6.2 Kalibrasyon/Doğrulama kayıtları .
7.1.5.2 Ölçüm izlenebilirliği 7.1.5.2.1 Kalibrasyon/Doğrulama kayıtları  
7.6.3 Lâboratuvar şartları 7.1.5.3 Laboratuvar şartları  
7.6.3.1 İç lâboratuvar 7.1.5.3.1 İç Laboratuvar  
7.6.3.2 Dış lâboratuvar . 7.1.5.3.2 Dış Laboratuvar  
6.2 İnsan kaynakları 7.1.6 Kurumsal Bilgi 7.1.6 Kurumsal Bilgi
6.2.1 Genel
6.2 İnsan kaynakları 7.2 Yetkinlik 7.1.5.2 Ölçüm izlenebilirliği
6.2.1 Genel
6.2.2 Yeterlilik, farkında olma (bilinç) ve eğitim 7.2.1 Yetkinlik - Ek  
6.2.2.2 Eğitim
6.2.2.2 Eğitim 7.2.2 Yetkinlik – iş başı eğitimi  
6.2.2.3 İşbaşı eğitimi
8.2.2.5 İç tetkikçilerin nitelendirilmesi. 7.2.3 İç tetkikçi yetkinliği  
  7.2.4 İkinci taraf tetkikçi yetkinliği  
5.2 Müşteri odaklılık . 7.3 Farkındalık 7.3 Farkındalık
6.2.2.2 Eğitim 7.3.1 Farkındalık - Ek  
6.2.2.4 Çalışanların motivasyonu ve yetkilendirilmesi . 7.3.2 Çalışan motivasyonu ve yetkilendirme  
5.5.3 İç iletişim . 7.4 İletişim 7.4 İletişim
4.2 Dokümantasyon şartları 7.5 Dokümante edilmiş bilgi 7.5 Dokümante edilmiş bilgi
4.2.1 Genel 7.5.1 Genel 7.5.1 Genel
4.2.2 Kalite el kitabı 7.5.1.1 Kalite yönetim sistemi dokümantasyonu  
4.2.3 Dokümanların kontrolü . 7.5.2 Oluşturma ve revize etme 7.5.2 Oluşturma ve revize etme
4.2.4 Kayıtların kontrolü . 7.5.3 Dokümante bilginin kontrolü 7.5.3 Dokümante bilginin kontrolü
4.2.4.1 Kayıtların muhafazası 7.5.3.2.1 Kayıtların saklanması  
4.2.3.1 Mühendislik şartnameleri 7.5.3.2.2 Mühendislik şartnameleri  
ISO/TS 16949:2009 IATF 16949:2016 ISO 9001:2015
7 Ürün gerçekleştirme . 8. Operasyon 8. Operasyon
7.1 Ürün gerçekleştirmenin plânlanması 8.1 Operasyonel planlama ve kontrol 8.1 Operasyonel planlama ve kontrol
7.1.1 Ürün gerçekleştirme plânlaması - Ek . 8.1.1 Operasyonel planlama ve kontrol - Ek  
7.1.3 Gizlilik 8.1.2 Gizlilik  
7.2 Müşteri ile ilişkili prosesler 8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar 8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar
7.2.3 Müşteri ile iletişim 8.2.1 Müşteri ile iletişim 8.2.1 Müşteri ile iletişim
 7.2.3.1 Müşteri ile iletişim - Ek  8.2.1.1 Müşteri ile iletişim - Ek  
 7.2.1 Ürüne ilişkin şartların belirlenmesi   8.2.2 Ürün ve hizmetler için şartların belirlenmesi   8.2.2 Ürün ve hizmetler için şartların belirlenmesi
 7.2.1 Ürüne ilişkin şartların belirlenmesi  8.2.2.1 Ürün ve hizmetler için şartların belirlenmesi – Ek  
 7.2.2 Ürüne ilişkin şartların gözden geçirilmesi   8.2.3 Ürün ve hizmetler ile ilgili şartların gözden geçirilmesi   8.2.3 Ürün ve hizmetler ile ilgili şartların gözden geçirilmesi
 7.2.2.1 Ürüne ilişkin şartların gözden geçirilmesi - Ek .  8.2.3.1.1 Ürün ve hizmetler ile ilgili şartların gözden geçirilmesi  
7.2.1.1 Müşterinin belirttiği özel karakteristikler .  8.2.3.1.2 Müşteri tasarım özel karakteristikleri  
7.2.2.2 Kuruluşun imalât yapabilirliği  8.2.3.1.3 Kuruluş imalat fizibilitesi  
 7.2.2 Ürüne ilişkin şartların gözden geçirilmesi   8.2.4 Ürün ve hizmetler ile ilgili şartların gözden geçirilmesi   8.2.4 Ürün ve hizmetler ile ilgili şartların gözden geçirilmesi
 7.2.2.1 Ürüne ilişkin şartların gözden geçirilmesi - Ek .
 7.3 Tasarım ve geliştirme .
 7.3 Tasarım ve geliştirme .  8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi  8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi
  8.3.1 Genel   8.3.1 Genel
 8.3.1.1 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi - Ek  
 7.3.1 Tasarım ve geliştirme planlaması   8.3.2 Tasarım ve geliştirmenin planlanması   8.3.2 Tasarım ve geliştirmenin planlanması
 7.3.1.1 Disiplinler arası yaklaşım  8.3.2.1 Tasarım ve geliştirmenin planlanması - Ek  
 6.2.2.1 Ürün tasarım yetenekleri  8.3.2.2 Ürün tasarım yetenekleri  
   8.3.2.3 Gömülü yazılım barındıran ürünlerin geliştirilmesi  
 7.3.2 Tasarım ve geliştirme girdileri .   8.3.3 Tasarım ve geliştirme girdileri   8.3.3 Tasarım ve geliştirme girdileri
 7.3.2.1 Ürün tasarım girdisi  8.3.3.1 Ürün tasarım girdisi  
 7.3.2.2 Üretim prosesi tasarım girdisi  8.3.3.2 İmalat prosesi tasarım girdisi  
 7.3.2.3 Özel karakteristikler .  8.3.3.3 Özel karakteristikler  
 7.3.4 Tasarım ve geliştirmenin gözden geçirilmesi .   8.3.4 Tasarım ve geliştirme kontrolleri   8.3.4 Tasarım ve geliştirme kontrolleri
 7.3.5 Tasarım ve geliştirmenin doğrulanması .
 7.3.6 Tasarım ve geliştirmenin geçerli kılınması.
7.3.4.1 İzleme  8.3.4.1 İzleme  
 7.3.6 Tasarım ve geliştirmenin geçerli kılınması.  8.3.4.2 Tasarım ve geliştirmenin doğrulanması  
 7.3.6.1 Tasarım ve geliştirmenin geçerli kılınması - Ek .  
 7.3.6.2 Prototip program  8.3.4.3 Prototip program  
 7.3.6.3 Ürün onay prosesi .  8.3.4.4 Ürün onay prosesi  
 7.3.3 Tasarım ve geliştirme çıktıları .   8.3.5 Tasarım ve geliştirme çıktıları   8.3.5 Tasarım ve geliştirme çıktıları
 7.3.3.1 Ürün tasarım çıktıları-Ek  8.3.5.1 Tasarım ve geliştirme çıktıları - Ek  
 7.3.3.2 İmâlat prosesi tasarım çıktısı  8.3.5.2 İmalat prosesi tasarım çıktısı  
 7.3.7 Tasarım ve geliştirme değişikliklerinin kontrolü   8.3.6 Tasarım ve geliştirme değişiklikleri   8.3.6 Tasarım ve geliştirme değişiklikleri
 8.3.6.1 Tasarım ve geliştirme değişiklikleri – Ek  
 7.4 Satın alma  8.4 Dışarıdan sağlanan proseslerin, ürünlerin ve hizmetlerin kontrolü  8.4 Dışarıdan sağlanan proseslerin, ürünlerin ve hizmetlerin kontrolü
 7.4.1 Satın alma prosesi   8.4.1 Genel   8.4.1 Genel
   8.4.1.1 Genel – Ek  
 7.4.1 Satın alma prosesi  8.4.1.2 Tedarikçi seçme prosesi  
 7.4.1.3 Müşteri onaylı kaynaklar  8.4.1.3 Müşteri direktifli kaynaklar («Direktifli Alım» olarak da bilinir.)  
 7.4.1 Satın alma prosesi   8.4.2 Kontrolün türü ve kapsamı   8.4.2 Kontrolün türü ve kapsamı
 7.4.1.2 Tedarikçinin kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi
 7.4.3 Satın alınan ürünün doğrulanması 8.4.2.1 Kontrolün türü ve kapsamı - Ek  
 7.4.3.1 Giren ürünün şartlara uygunluğu .
 7.4.1.1 Birincil ve ikincil mevzuatlara uygunluk  8.4.2.2 Yasa ve mevzuat şartları  
 7.4.1.2 Tedarikçinin kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi  8.4.2.3 Tedarikçinin kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi  
 8.4.2.3.1 Otomotiv ürünüyle bağlantılı yazılım veya gömülü yazılımı olan otomotiv ürünleri  
 7.4.3.2 Tedarikçinin İzlenmesi  8.4.2.4 Tedarikçi izleme  
 7.4.1.2 Tedarikçinin kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi .  8.4.2.4.1 İkinci taraf denetimleri  
8.4.2.5 Tedarikçi geliştirme  
 7.4.2 Satın alma bilgisi   8.4.3 Dış tedarikçiler için bilgi   8.4.3 Dış tedarikçiler için bilgi
 7.4.3 Satın alınan ürünün doğrulanması  8.4.3.1 Dış tedarikçiler için bilgi – Ek  
ISO/TS 16949:2009 IATF 16949:2016 ISO 9001:2015
7.5 Üretim ve hizmetin sunumu 8.5 Üretim ve hizmetin sağlanması 8.5 Üretim ve hizmetin sağlanması
7.5.1 Üretim ve hizmetin sunumunun kontrolü . 8.5.1 Üretim ve hizmetin sağlanmasının kontrolü 8.5.1 Üretim ve hizmetin sağlanmasının kontrolü
7.5.1.1 Kontrol plânı . 8.5.1.1 Kontrol Planı  
7.5.1.2 Çalışma talimatları . 8.5.1.2 Standart iş – operatör talimatları ve görsel standartlar  
7.5.1.3 İş düzenlerinin doğrulanması 8.5.1.3 Çalışma ayarlarının doğrulanması  
  8.5.1.4 Duruş sonrası doğrulama  
7.5.1.4 Önleyici ve kestirimci bakım 8.5.1.5 Toplam verimli bakım  
7.5.1.5 Üretim takımlarının yönetimi 8.5.1.6 Üretim takımlarının ve imalatının, testlerinin ve ölçme takımlarının ve teçhizatının yönetimi  
7.5.1.6 Üretim programlanması . 8.5.1.7 Üretim Planlama  
7.5.3 Tanımlama ve izlenebilirlik . 8.5.2 Tanımlama ve İzlenebilirlik 8.5.2 Tanımlama ve İzlenebilirlik
7.5.3.1 Tanımlama ve izlenebilirlik -Ek . 8.5.2.1 Tanımlama ve İzlenebilirlik – Ek  
7.5.4 Müşteri mülkiyeti . 8.5.3 Müşteri ya da dış yüklenicilere ait mülkiyet 8.5.3 Müşteri ya da dış yüklenicilere ait mülkiyet
7.5.4.1 Müşteri mülkiyetindeki üretim takımları .
 7.5.5 Ürünün muhafazası .   8.5.4 Muhafaza   8.5.4 Muhafaza
 7.5.5.1 Depolama ve envanter  8.5.4.1 Muhafaza – Ek  
 7.5.1 Üretim ve hizmetin sunumunun kontrolü .  8.5.5 Sevkiyat sonrası faaliyetler  8.5.5 Sevkiyat sonrası faaliyetler
 7.5.1.7 Servisten bilgi geri beslemesi  8.5.5.1 Servis bilgilerinin geri bildirimi  
 7.5.1.8 Müşteri ile yapılan servis anlaşması  8.5.5.2 Müşteri ile yapılan servis anlaşmaları  
 7.1.4 Değişiklik kontrolü .   8.5.6 Değişikliklerin kontrolü   8.5.6 Değişikliklerin kontrolü
 7.3.7 Tasarım ve geliştirme değişikliklerinin kontrolü  8.5.6.1 Değişikliklerin kontrolü – Ek  
   8.5.6.1.1 Proses kontrollerin geçici olarak değiştirilmesi  
 7.4.3 Satın alınan ürünün doğrulanması  8.6 Ürünlerin ve hizmetlerin serbest bırakılması  8.6 Ürünlerin ve hizmetlerin serbest bırakılması
 7.5.2 Üretim ve hizmetin sunumu için proseslerin geçerli kılınması
 7.5.2.1 Üretim ve hizmetin sunumu için proseslerin geçerli kılınması – Ek .   8.6.1 Ürünlerin ve hizmetlerin serbest bırakılması – Ek  
 8.2.4.1 Yerleşim muayenesi ve fonksiyonel deneylere tâbi tutma   8.6.2 Yerleşim muayenesi ve fonksiyonel testler  
 8.2.4.2 Görünüm parçaları .  8.6.3 Görünüm parçaları  
 7.4.3.1 Giren ürünün şartlara uygunluğu .   8.6.4 Dış kaynaklı ürünlerin ve hizmetlerin uygunluğunun doğrulanması ve kabul edilmesi  
 7.4.1.1 Birincil ve ikincil mevzuatlara uygunluk   8.6.5 Yasalara ve mevzuatlara uygunluk  
 7.4.3.1 Giren ürünün şartlara uygunluğu .
 7.1.2 Kabul kriteri .   8.6.6 Kabul kriterleri  
 8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolü . 8.7 Uygun olmayan çıktıların kontrolü  8.7 Uygun olmayan çıktıların kontrolü
 8.3.4 Müşterinin sapma izni .  8.7.1.1 Müşterinin sapma izni  
 8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolü .  8.7.1.2 Uygun olmayan ürünün kontrolü - müşteri tarafından belirlenen proses  
 8.3.1 Uygun olmayan ürünün kontrolü - Ek  8.7.1.3 Şüpheli ürünün kontrolü  
 8.3.2 Yeniden işlenmiş ürünün kontrolü  8.7.1.4 Yeniden işlenen ürünün kontrolü  
   8.7.1.5 Tamir edilen ürünün kontrolü  
 8.3.3 Müşterinin bilgilendirilmesi  8.7.1.6 Müşteri bildirimi  
 8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolü .  8.7.1.7 Uygun olmayan ürünün ayrıştırılması  

 

ISO/TS 16949:2009 IATF 16949:2016 ISO 9001:2015
8 Ölçme, analiz ve iyileştirme. 9. Performans değerlendirme 9. Performans değerlendirme
8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolü . 9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme 9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
8.2 İzleme ve ölçme .
 8.1 Genel .   9.1.1 Genel   9.1.1 Genel
 8.2.3 Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi  9.1.1.1 Üretim prosesinin izlenmesi ve ölçülmesi  
 8.2.3.1 İmâlat proseslerinin izlenmesi ve ölçülmesi .
 8.2.4 Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi .
 8.1.1 İstatistiksel araçların belirlenmesi  9.1.1.2 istatistiksel araçların tanımlanması  
 8.1.2 Temel istatistiksel kavramların bilgisi .  9.1.1.3 İstatistiksel kavramların uygulanması  
 8.2.1 Müşteri memnuniyeti .   9.1.2 Müşteri memnuniyeti   9.1.2 Müşteri memnuniyeti
 8.2.1.1 Müşteri memnuniyeti-Ek  9.1.2.1 Müşteri memnuniyeti – Ek  
 8.4 Veri analizi   9.1.3 Analiz ve değerlendirme   9.1.3 Analiz ve değerlendirme
 8.4.1 Verilerin analizi ve kullanımı  9.1.3.1 Önceliklendirme  
 8.2.2 İç tetkik .  9.2 İç tetkik  9.2 İç tetkik
 8.2.2.4 İç tetkik planları  9.2.2.1 İç tetkik programı  
 8.2.2.1 Kalite yönetim sistemi tetkiki  9.2.2.2 Kalite yönetim sistemi tetkiki  
 8.2.2.2 İmâlat prosesi tetkiki  9.2.2.3 İmalat prosesi tetkiki  
 8.2.2.3 Ürün tetkiki  9.2.2.4 Ürün tetkiki  
 5.6 Yönetimin gözden geçirmesi 9.3 Yönetimin gözden geçirmesi  9.3 Yönetimin gözden geçirmesi
 5.6.1 Genel  9.3.1 Genel  9.3.1 Genel
 5.6.1.1 Kalite Yönetim Sistemi Performansı  9.3.1.1 Yönetimin gözden geçirmesi - Ek  
 5.6.2 Gözden geçirme girdisi   9.3.2 Yönetimin gözden geçirmesi girdileri   9.3.2 Yönetimin gözden geçirmesi girdileri
 5.6.2.1 Gözden Geçirme Girdisi –Ek  9.3.2.1 Yönetimin gözden geçirmesi girdileri – Ek  
 5.6.3 Gözden geçirme çıktısı  9.3.3 Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları  9.3.3 Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları
 9.3.3.1 Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları – Ek  

 

ISO/TS 16949:2009 IATF 16949:2016 ISO 9001:2015
8.5 İyileştirme . 10. İyileştirme 10. İyileştirme
8.5.1 Sürekli iyileştirme . 10.1 Genel 10.1 Genel
8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolü . 10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet 10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet
8.5.2 Düzeltici faaliyet
8.5.2.3 Düzeltici faaliyet etkisi .
8.5.2.1 Problem çözme .   10.2.3 Problem çözme  
 8.5.2.2 Hata önleme .   10.2.4 Hata önleme  
 8.5.2.4 Red edilen ürünün deney /analizleri .   10.2.5 Garanti yönetim sistemi  
  10.2.6 Müşteri şikayetleri ve saha başarısızlıkları test analizi  
 8.5.1 Sürekli iyileştirme .  10.3 Sürekli iyileştirme  10.3 Sürekli iyileştirme
 8.5.1.1 Kuruluşun sürekli iyileşmesi  10.3.1 Sürekli iyileştirme - Ek  
 8.5.1.2 Üretim prosesinin iyileşmesi
 EK A : Kontrol planları  EK A : Kontrol planları  
 A.1 Kontrol planının aşamaları  A.1 Kontrol planının aşamaları  
 A.2 Kontrol planının parçaları  A.2 Kontrol planının parçaları  
 EK B : Kaynakça – Otomotiv Ek  EK B : Kaynakça – Otomotiv Ek