ISO 45001 2018

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi nedir?

OHSAS 18001:2007 Danışmanlığı

Büyük ya da küçük ölçekli, üretim ya da hizmet sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların çalışanları için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmaları yasal zorunluluktur. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, kuruluşların bu zorunluluğunu yerine getirmesine yardımcı olacak uluslararası tanınan bir standarttır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSG), iş güvenliği ile ilgili faaliyetlerin sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır.

ISO 9001 kalite yönetimi üzerine ve ISO 14001 çevre yönetimi üzerine yoğunlaşmış standartlardır. İş güvenliğinin yönetimine odaklanan ISO 45001 standardı, kalite ve çevre yönetim sistemleri ile ortak prensiplere sahiptir. Bu nedenle kalite ve/veya çevre yönetim sistemlerine sahip olan bir kuruluş, ISO 45001’ i mevcut sistemlerine kolaylıkla entegre edebilir (bütünleştirebilir).

Neden ISO 45001:2018?

 • Mevcut kanun ve yönetmeliklere uyumun güvence altına alınmasını sağlar.
 • Tehlikelerin farkında olunmasını sağlar.
 • İSG ile ilgili risklerin değerlendirilmesini ve kontrol altına alınmasını sağlar.
 • İş kazalarının azalmasını sağlar.
 • Yönetimin taahhüdünün karşılanmasını sağlar.
 • İSG faaliyetlerinin sistematik olarak iyileştirilmesini sağlar.
 • İş gücü kaybını azaltır (yaralanma, kaza, meslek hastalıkları vb.)
 • Çalışanların bilinçlenmesini sağlar ve motivasyonunu arttırır.
 • Acil durumlara (kaza, deprem, yangın, sel vb.) karşı hazırlıklı olunmasını sağlar.
 • Kuruluşun imajının artmasını sağlar.
 • Tüm dünyaca kullanılan ortak bir dil olduğundan uluslararası pazarda rekabet avantajı sağlar.

ISO 45001 ile ilgili bazı tanımlar:

ISO 45001 Danışmanlığı

Tehlike;
İnsan yaralanması ya da hastalığına neden olabilecek kaynak, faaliyet veya durum.

Tehlike tanımlaması;
Bir tehlikenin varlığını anlama veya özelliklerini tarif etme süreci.

Hastalık;
Yapılan iş sonucu ve/veya iş ile ilgili durumlardan kaynaklı fiziksel ve zihinsel tanımlanabilir ters durum.

Olay;
İş ile ilgili olan; ölüme, hastalığa veya yaralanmaya yol açan veya açabilecek durum.

Kaza;
Ölüme, hastalığa veya yaralanmaya sebebiyet veren olay.

Kayba ramak kalma;
Yaralanma, hastalık veya ölüm yaşanmayan olay.

Risk;
Tehlikeli bir durumun veya tehlikeye maruz kalmanın meydana gelme olasılığı ve bu durum ya da maruz kalmadan kaynaklanan yaralanma veya hastalığın büyüklüğü ve sonuçlarının bileşimi.

OHSAS 18001:2007 Danışmanlığı

Kabul edilebilir risk;
Kuruluşun yasal yükümlülükleri ve kendi İSG politikası çerçevesinde tahammül edilebilir düzeye indirilmiş risk.

Risk değerlendirmesi;
Mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak, tehlikelerden kaynaklanan risk(ler)in kabul edilebilir olup olmadığına karar verme sürecidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG);
Çalışanların, diğer işçilerin (geçici işçiler, müteahhit personeli), ziyaretçilerin ve iş sahasındaki diğer tüm insanların sağlık ve güvenliğini etkileyen ya da etkileyebilecek faktör ve koşullar.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi;
Bir kuruluşun, İSG risklerini yönetmek ve İSG politikasını uygulamak ve geliştirmek için kullandığı yönetim sisteminin bir parçası.

ISO 45001 PDF

ISO 45001 İle İlgili Makaleler

İş Sağlığı ve Güvenliği - Risk Değerlendirmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği – Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi, İş Sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi içerisinde geçen risk değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi için birçok yöntem mevcuttur. Makalemizde tarif ettiğimiz risk değerlendirme yöntemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ( OHSAS 18001 ) standardı hazırlanırken de dikkate alınan İngiliz Standart Teşkilatı’ nın (BSI) 1996 yılında yayınladığı BS 8800 klavuzu temel alınarak düzenlenmiştir. Detaylı bilgi için…

Hizmetlerimiz

ISO 45001 Danışmanlığı

ISO 45001 standardı, terzi işi iş sağlığı güvenliği yönetim sistemi için geliştirilmiş iyi bir kumaştır, konfeksiyon üretimine uygun değildir. Bu kumaşı bir kuruluşun bünyesine uygun olarak tasarlamak, kesmek ve dikmek ustalık gerektirir.

Eğer kuruluşunuzun amaçları arasında;

 • İyi bir ISO 45001 sistemi kurmak,
 • Mevcut ISO 45001 sistemini iyileştirmek,

varsa lütfen bizimle temasa geçiniz. Uzmanlarımız size özel ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi danışmanlığı ve yol haritası hakkında sizi bilgilendirsin.

ISO 45001 Eğitimleri

Eğitim Takvimi
SigmaAkademi Online Eğitimler
Kalite ve Yalın Posterleri