ISO 50001 2018

ISO 50001 - ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

TS EN ISO 50001 2018 Enerji Yönetim Sistemi nedir?

50001 Danışmanlığı

Maliyetlerinizi ve sera gazı emisyonlarınızı düşürme esaslı, etkili bir enerji yönetimi için sisteminizi kurmanıza yardımcı olur. ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin kurulması, gerçekleştirilmesi, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için şartları kapsar.

TS EN ISO 50001 2018 Enerji Yönetim Sistemi standardı, bilinen uluslararası standartların ve uygulamaların üzerine yapılandırılan en yeni ve en iyi uygulamaları temsil eder.

Bu standart, kuruluşunuzun enerji politikasının geliştirmesine ve uygulanmasına yardımcı olurken enerji tüketimindeki önemli alanların belirlenmesini, enerji yönetimi araçlarını, hedeflerini ve programlarını da kapsar.

Kimler İçin Uygundur?

50001 Danışmanlığı

TS EN ISO 50001 2018 Enerji Yönetim Sistemi standardı, tüm kuruluşlar için uygundur. Kuruluşun büyüklüğü, sektörü ve coğrafi konumu önemli değildir. Ancak enerji ile doğrudan ilgili bir sektörde iş yapıyor iseniz ve sera gazı emisyonu konusunda uymanız gereken bazı yükümlülükler var ise bu standartla yakından ilgilisiniz.

TS EN ISO 50001 Sisteminin Kurulumu İçin Gereklilikler

 • Kuruluşun ihtiyaçlarının saptanması.
 • Enerji politikasının kurulması ve enerji hedeflerinin belirlenmesi.
 • Başlangıç için enerji ile ilgili konuların gözden geçirilmesi.
 • Gerekli süreçlerin ve sorumlulukların belirlenmesi.
 • Enerji hedeflerini doğrudan ilgilendiren kaynakların belirtilmesi.
 • Enerjiyi gözlemleyebilecek ve analiz edebilecek metotların kurulması.
 • Verimli enerji ve enerji performansı göstergelerinin tanımlanması.
 • Operasyonel kontrol için etkili araçların kurulması.
 • Verimli enerji kullanımı gelişiminin sürekli incelenmesi ve gözden geçirilmesi.

Faydaları

 • Üst yönetimin katılımını sağlar.
 • Kuruluşun kendisine özel enerji yönetimi sistemi olmasını sağlar.
 • Tasarruf sağlayacak unsurlara odaklanmayı sağlanır.
 • Daha etkin süreç haritalarının oluşmasını sağlar.
 • Uygulamada tutarlılık sağlar.
 • Çalışanların eğitimli, yetkin ve sorumluluklarının farkında olmalarını sağlar.
 • Enerji tüketiminde sapmalara sebep olan durumların ortaya çıkmasını sağlar.
 • Risklerinin asgariye indirilmesini sağlar.
 • Enerji tüketimini tahmin edilebilir hale getirir.
 • Karar vermeyi kolaylaştıracak kesin bilgilerin elde edilmesini sağlar.
 • Geliştirmeye açık alanlar ve zayıf yönlerin belirlenmesini ve faaliyetlerin başlatılmasını sağlar.
 • Sürekli iyileştirmeye dair odaklanma sağlar.
50001 Danışmanlığı

ISO 50001 İle İlgili Makaleler

ISO 5001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, bilinen uluslararası standartların ve uygulamaların üzerine yapılandırılan en yeni ve en iyi uygulamaları temsil eder. Bu standart, kuruluşunuzun enerji politikasının geliştirmesine ve uygulanmasına yardımcı olurken enerji tüketimindeki önemli alanların belirlenmesini, enerji yönetimi araçlarını, hedeflerini ve programlarını da kapsar. Detaylı bilgi için…

Hizmetlerimiz

ISO 50001 Danışmanlığı

ISO 50001 standardı, terzi işi enerji yönetim sistemi için geliştirilmiş iyi bir kumaştır, konfeksiyon üretimine uygun değildir. Bu kumaşı bir kuruluşun bünyesine uygun olarak tasarlamak, kesmek ve dikmek ustalık gerektirir.

Eğer kuruluşunuzun amaçları arasında;

 • İyi bir ISO 50001 sistemi kurmak,
 • Mevcut ISO 50001 sistemini iyileştirmek,

varsa lütfen bizimle temasa geçiniz. Uzmanlarımız size özel ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi danışmanlığı ve yol haritası hakkında sizi bilgilendirsin.

ISO 50001 Eğitimleri

Eğitim Takvimi
SigmaAkademi Online Eğitimler
Kalite ve Yalın Posterleri