ISO 9001:2015 Revizyonu ve Kuruluşlar

ISO 9001:2015 Revizyonu, ISO 9001:2015 iş hayatımıza birçok yenilikler getiriyor, bu yeniliklerle ilgili gerçekleştirdiğimiz röportajımızı ilginize sunuyoruz.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı ne zaman yayınlandı?

 • ISO 9001:2005 Kalite Yönetim Sistemi standardı Eylül 2015’ de yayınlandı.

Kuruluşlar ne zamana kadar ISO 9001:2015’ e geçiş yapabilir?

 • ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemine sahip olan kuruluşlar, Eylül 2018’ e kadar ISO 9001:2015’ e geçiş yapmak zorundalar.

Bu revizyondan kaç kuruluş etkilenecek?

 • Bu değişiklikten yakın vadede Türkiye de 100.000’ e yakın kuruluş etkilenecek. KOSGEB verilerine baktığımızda, 750.000’ den fazla kuruluş KOSGEB veri tabanında kayıtlı. Orta ve uzun vade de bu kuruluşların % 70’e yakını ISO 9001:2015 ile ilgilenecek. Bunun anlamı; orta ve uzun vade de Türkiye’ de 500.000 kuruluşun ISO 9001:2015 ile ilgilenmesi bekleniyor.

ISO 9001:2015 Revizyonu ile kuruluşların hayatına giren yenilikler nelerdir?

 1. Bütün yönetim sistemlerini de kapsayan yepyeni bir alt yapı,
 2. Kalite Yönetim Sistemine daha geniş bir perspektiften bakış,
 3. Risklere ve fırsatlara odaklanma yaklaşımı,
 4. Dokümante bilgi kavramı,
 5. Kuruluşu ve ilgili tarafların beklentilerini anlama,
 6. Liderlik kavramı,
 7. Kurumsal bilgi kavramı,
 8. Dışarıdan sağlanan prosesler, ürünler ve hizmetler,
 9. Tedarikçilere ait varlıklar,
 10. Sevkiyat sonrası faaliyetler,
 11. Performans değerlendirme,
 12. Geniş kapsamlı iyileştirme

Yaklaşımları kuruluşların hayatına giren yeni yaklaşımlardır.

Kuruluşlar neler yapmalı?

 • Öncelikle, kuruluşların üst ve orta kademe yöneticileri bu yenilikleri ve kavramları anlamalı, kendi sistemlerine göre yorumlamalı.
 • Bu değişiklikleri bir fırsat olarak görmeli ve kendi sistemlerini iyileştirmek için harekete geçmeli.
 • Bir plan kapsamında değişiklikleri hayata geçirmeli.