Rita İSMAİLOVA

Rita İSMAİLOVA

Kırgızistan’da Narın şehrinde doğdu. 2001 yılında Kırgız Devlet Milli Üniversitesi Matematik, Enformatik ve Sibernetik Bölümünde lisans eğitimini tamamladı.

2003 yılında Uygulamalı Matematik ve Enformatik Anabilim Dalından yüksek lisanstan mezun oldu. 2012 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kriptoloji bölümünde doktora eğitimini bitirdi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim üyesidir.

 

Bu güne kadar 9 yüksek lisans tezi ve 1 doktora tezine danışmanlık yapmıştır. Türkçe, Rusça ve İngilizce bilmektedir.

 

Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış 40 den fazla makalesi, 20a yakın bildirisi vardır.

6 tane bilimsel araştırma projesinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almıştır. ÖYP ve Fulbright gibi değişim programlarına katılmıştır.