Stratejik Planlama

Stratejik Planlama

SWOT ANALİZİ
SWOT Analizi; bir kuruluşun, sürecin veya kişinin güçlü (Strengths) ve zayıf (Weaknesses) yönlerini belirlemek, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat (Opportunities) ve tehditleri (Threats) saptamak için kullanılan stratejik bir tekniktir.

PAYDAŞ ANALİZİ
Paydaş analizi, kuruluşun paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini analiz ederek verimliliğini artırmak amacıyla yapılır. Paydaşlar; kuruluşun kararlarından veya faaliyetlerinin sonuçlarından doğrudan ya da dolaylı olarak, olumlu ve olumsuz etkilenen ve/veya etkilenecek olan kişi, grup ve kuruluşlardır.

SÜREÇ ANALİZİ (mevcut durum)
Kuruluşun mevcut durumda yürütmekte olduğu süreçlerinin belirlenmesi ve tanımlanması işlemidir. Bu aşamada ideal durumu tanımlamadan önce mevcut durum ortaya konulur.

SEKTÖR ANALİZİ
Sektör Analizi; sektördeki müşterileri, rakipleri, çalışanları ele alarak değişimlerin neler olduğunu incelemek ve riskleri ve fırsatları görmek için yapılan bir çalışmadır.

PAZAR ANALİZİ
Pazar Analizi; pazardaki müşterileri, rakipleri, ürünleri ve fiyatları ele alarak değişimlerin neler olduğunu incelemek ve riskleri ve fırsatları görmek için yapılan bir çalışmadır.

BENCHMARK
Kıyaslama, bir kuruluşun kendi performansını yükseltebilmek için, üstün performansı olan diğer kuruluşları incelemesi, bu kuruluşların iş yapma usulleri ile kendi usullerini kıyaslaması, bu kıyaslamadan çıkardığı sonuçları uygulaması olarak tanımlanabilir.

VİZYON
Bir kuruluşun gelecekte ulaşmak istediği yeri gösterir. Kuruluşun ana hedefidir.

MİSYON
Bir kuruluşun var oluş nedenini gösterir.

DEĞERLER
Bir kuruluşun başarısı için çalışanlarının davranışlarını yönlendiren kurallardır, inançlardır ve/veya prensiplerdir. Değerler kurum kültürünün temelini oluşturur.

POLİTİKALAR
Vizyona ulaşmak için uygulanan yaklaşımlardır.

AMAÇLAR
Kuruluşun stratejik yönü ile uyumlu kritik başarı faktörleri ve stratejik hedefleridir.

HEDEFLER
Vizyona ulaşmak için, belirli dönemlere yönelik planlanmış sonuçlardır.

STRATEJİK PLAN
Kuruluşun vizyonuna ulaşması ve misyonunu yerine getirmesi için, değerleri, politikaları, amaçları, hedefleri ve kaynakları dikkate alınarak hazırlanan uzun ve orta vadeli yol haritasıdır.

Hizmetlerimiz

Stratejik Planlama Danışmanlığı

Stratejik Planlama faaliyetlerinizi daha doğru ve daha etkili şekilde yürütebilmek için lütfen bizimle temasa geçiniz. Uzmanlarımız size özel Stratejik Planlama danışmanlığı ile ilgili sizi bilgilendirsin.

Stratejik Planlama Eğitimleri

Eğitim Takvimi
SigmaAkademi Online Eğitimler
Kalite ve Yalın Posterleri