T.C. Ekonomi Bakanlığı Onaylı Eğitim Kuruluşu

2012 yılında Yetkili Eğitim Kurumu olduk.

Sigma Center Yönetim Sistemleri Ltd. Şti. akredite edilmiş eğitim kurumları arasında yer almaktadır.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından Yetkilendirilmiş Eğitim Kurumu olarak, katılacağınız eğitim programlarımızda % 70 oranında destekten faydalanabilirsiniz.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, İhracatı geliştirmek amacı ile yapılacak olan eğitim programlarında, işletmelere eğitim desteği sağlamaktadır.

Siz de Eğer siz de bu desteklerden faydalanmak istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz.

 

Destekten Kimler Faydalanabilir?

En az %51’i özel sektöre ait olan ve üretim yapan şirketler bu destekten faydalanabilmektedir.

Yazılım veya hizmet sektörlerinde bulunan firmalar, yabancı bir firmanın şubesi olan firmalar ve en az %51’i kamu sektörüne ait olan firmalar bu destekten faydalanamamaktadır.

 

NOT:   

1. Her bir eğitime bir şirketten en fazla 3 personel katılabilmektedir.
2. Eğitim programına katılan şirketler desteklerden yıllık en fazla toplam 20.000 ABD Dolarını kadar faydalanabilmektedir.

Eğitim Programına Katılan Şirket Tarafından Ekonomi Bakanlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü / Bölge Müdürlükleri) sunulacak belgeler listesi aşağıdadır. Bu belgelerin, ödeme tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde ilgili kuruma iletmesi gerekmektedir.

  • Ödeme Talep Formu (EK G-1)
  • Taahhütname (EK G-2)
  • Eğitim programına katılan şirketin, eğitim programı ücretinin tamamını bankacılık kanalıyla ödediğine ilişkin ödeme belgesi (banka onaylı dekont ve kredi kartı hesap dökümü gibi bankacılık belgeleri) (1)
  • Eğitimci tarafından eğitim programına katılan şirket için düzenlenen fatura (1)
  • Güncel Ticaret Sicili Gazetesi’nin örneği
  • Eğitim programına şirket ortağının katılması durumunda, kişinin şirkete ortaklığını gösterir güncel Ticaret Sicili Gazetesi’nin örneği
  • Eğitim programına şirket çalışanının katılması durumunda, söz konusu şahsa ait eğitim programının başlangıç ve bitiş aylarını içeren SGK bildirgesi
  • Eğitim programına işe yeni başlayan bir şirket çalışanının katılması halinde, söz konusu çalışana ilişkin “İşe Giriş Belgesi”
  • İmza sirküleri (1)
  • Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

(1) Belgenin aslı veya Ekonomi Bakanlığı, noter ya da İhracatçı Birlikleri tarafından aslı görülmek suretiyle onaylanmış nüshası ibraz edilmelidir.

 

Ödeme Süreci Nasıl İşlemektedir?

 

1. Eğitimin toplam bedeli Şirket tarafından Eğitim Kuruluşu hesabına yapılan ödeme ile tahsil edilecek ve eğitim bedelinin tamamı Eğitim alan Şirkete faturalandırılacaktır.

 

2. Eğitim bitiminde talep edilen belgeler Eğitim alan şirket tarafından Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne ya da Bölge Müdürlükleri’ne (EK H) iletilecektir. Belgelerde eksiklik olmaması, başvuru yapan şirketin İhracat Genel Müdürlüğü tarafından eğitim desteği kapsamında uygun bulunması ve istendiğinde SGK borcu yoktur belgelerini vermesi halinde İGEME eğitim bedelinin 70/100’lik kısmını Eğitim alan Şirkete geri ödeyecektir.

https://editingleads.com/edit-my-paper/ edit my paper

DrWriting

https://coverletterwritingservice.com/