TPM Nedir? Toplam Verimli Bakım Nedir?

TPM Nedir?, Adını İngilizce Total Productivity Maintenance kelimelerinin baş harflerinden alır ve Toplam Verimli Bakım anlamına gelir.

TPM, üretim ve hizmet süreçlerinde, tüm çalışanların katılımı ile, otonom bakımı öngören, arıza giderme değil önleme yaklaşımını benimseyen, makine ve ekipman etkinliğini en üst düzeye getiren bir bakım yönetimi yaklaşımıdır.

TPM çalışanları, makineleri ve ekipmanları geliştirerek şirket kültürünü değiştirmeyi amaçlar. Çalışanlara eğitim ve sorumluluk verilerek yeteneklerini arttırmaları için ortam sağlanır. Çalışanlar ile birlikte makine ve ekipman da geliştirilir.

TPM Nedir Toplam Verimli Bakım Nedir

TPM, kayıpların azaltılması ve verimliliğin arttırılması için kullanılan bir yöntemdir.