FMEA Eğitimi

AIAG & VDA FMEA Eğitimi

Proses FMEA Eğitimi (AIAG–VDA Handbook 2019’a Göre Güncellenmiş)

Eğitimin Hedefi

Proses FMEA, Otomotiv sektöründe çok kullanılan, potansiyel hataları daha prosesin tasarımı yapılmadan öngörerek, oluşmadan önce önlemeyi hedefleyen bir tekniktir. FMEA eğitimi; proses faaliyetlerini sistematik yaklaşımlar kullanan bir ekip ile yürütmek isteyen kuruluşların çalışanlarına FMEA metodunu uygulamalar ile öğretmeyi hedefler. Eğitim dokümanı AIAG ve VDA’nın Haziran 2019’da yayınladıkları el kitabı esas alınarak hazırlanmıştır.

Eğitimin Kapsamı

 • Giriş
  • FMEA’nın Tarihçesi ve Tanımı
  • FMEA’nın Sınırları
  • FMEA’nın Türleri
 • FMEA proje planlaması
  • 5T Yaklaşımı
 • Proses FMEA’nın Uygulanması
  • Yedi Aşamalı FMEA Yaklaşımı
  • Planlama ve hazırlık
  • Yapısal analiz
  • Fonksiyon analizi
  • Hata analizi
  • Risk analizi
  • Optimizasyon
  • Sonuçların dokümantasyonu
  • Örnek Uygulamalar
 • Ekler
  • Yenilenmiş Şiddet, Olasılık, Saptanabilirlik puan tabloları,
  • Aksiyon öncelik belirleme tablosu,
 • FMEA Formları

Kimler Katılmalı

Orta kademe yöneticiler, tasarım, üretim, kalite kontrol, kalite dokümantasyon faaliyetlerinde görev alan-alacak mühendisler, uzmanlar, diğer teknik elemanlar (Maksimum 20 kişi)

Ön Bilgi

FMEA eğitimi için ön bilgi gerekmemektedir.

Eğitim Süresi

2 gün.

AIAG VDA FMEA Online Eğitimi

Açıklama

FMEA eğitiminin en az % 70’ ine katılan kişilere eğitim sonunda katılım belgesi verilir.

Otomotiv sektörünün dilini yani, IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemini iyi öğrenmek istiyorsanız konu ile ilgili bir dizi eğitime ihtiyacınız olacaktır. Bu eğitimlerin sırası oldukça önemlidir.
Eğitimlerin aşağıdaki sıra ile alınmasını ısrarla öneriyoruz.

1- ISO 9001
2- KYS Dokümantasyonu (İsteğe bağlı)
3- Süreç yönetimi (İsteğe bağlı)
4- IATF 16949
5- Proses FMEA Eğitimi
6- Tasarım FMEA (İsteğe bağlı)
7- İPK İstatistiksel Proses Kontrol
8- MSA Ölçüm Sistemleri Analizi
9- APQP İleri Ürün Kalite Planlaması
10- PPAP Üretim Parçası Onay Prosesi
11- IATF 16949 İç Tetkikçi (İsteğe bağlı)

Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi IATF 16949 2016 konusunu detaylı olarak incelemek için IATF 16949 u tıklayabilirsiniz.

AIAG & VDA Proses FMEA eğitim tanımını PDF olarak indirebilirsiniz.