0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo
İPK Eğitimi

SPC İstatistiksel Proses Kontrol (İPK) Eğitimi

Eğitimin Hedefi

Ürün ya da hizmetin kritik karakteristiklerine ait ölçüm sonuçlarının spek limitleri içerisinde olması, ilgili prosesin kontrol altında ve/veya verimli olduğu anlamına gelmez. Değişkenlikleri azaltarak uygunsuzlukları meydana gelmeden tespit edebilmek için İstatistiksel Proses Kontrol SPC teknikleri uygulanmalıdır. Prosesin kontrol altında olup olmadığını anlamak için Proses Yeterlilik Analizi, makinanın verilen spek limitlerini karşılayıp karşılamadığını anlamak için de “Makina Yeterlilik Analizi” tekniklerinden yararlanmak gerekir. İPK eğitimi katılımcılara aşağıdaki yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar;

 • temel istatistik, İstatistiksel Proses Kontrol SPC grafikleri ve yeterlilik analizleri konularında kavramları ve teknikleri öğretmek,
 • kendi kuruluşlarında İstatistiksel Proses Kontrol (SPC) ve yeterlilik analizleri sistemini kurmaları ve uygulamaları için yetkinlik kazandırmak.

Eğitimin Kapsamı

 • SPC’nin tarihçesi
 • Temel istatistik
 • İstatistik kavramları
 • Seriler ve histogram,
 • Yığılma ve yayılma ölçütleri
 • Olasılık ve olasılık dağılımları (Normal, Binom, Poisson)
 • SPC’nin doğası
 • SPC’nin yararları
 • SPC’ye geçiş aşamaları ve önemli hususlar
 • Sürekli veriler için SPC grafikleri (I-MR, Xbar-R, Xbar-S) ve uygulamaları
 • Kesikli veriler için SPC grafikleri (P, C) ve uygulamaları
 • SPC grafiklerinin yorumu
 • Proses Yeterlilik Analizi
 • Makina Yeterlilik Analizi

Kimler Katılmalı

Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, yeşil kuşak ve kara kuşak adayları. Firmalarında IATF 16949 sistemini kuracak ve sürdürecek kişiler. (Maksimum 20 kişi)

Ön Bilgi

İPK eğitimi için Temel matematik ön bilgisi gerekmektedir.

Eğitim Süresi

1 – 2 gün (temel istatistik kavramlarını bilen gruplar için 1 gün).

Açıklama

İPK eğitiminin en az % 70’ ine katılan kişilere eğitim sonunda katılım belgesi verilir. Bu eğitim ISO 8258’e (Shewhard Control Charts) uygun hazırlanmıştır.

Otomotiv sektörünün dilini yani, IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemini iyi öğrenmek istiyorsanız konu ile ilgili bir dizi eğitime ihtiyacınız olacaktır. Bu eğitimlerin sırası oldukça önemlidir. Eğitimlerin aşağıdaki sıra ile alınmasını ısrarla öneriyoruz.

 • ISO 9001
 • KYS Dokümantasyonu (İsteğe bağlı)
 • Süreç yönetimi (İsteğe bağlı)
 • IATF 16949
 • Proses FMEA
 • Tasarım FMEA (İsteğe bağlı)
 • İPK İstatistiksel Proses Kontrol
 • MSA Ölçüm Sistemleri Analizi
 • APQP İleri Ürün Kalite Planlaması
 • PPAP Üretim Parçası Onay Prosesi
 • IATF 16949 İç Tetkikçi (İsteğe bağlı)

İstatistiksel Kalite Kontrol SPC konusunu detaylı olarak incelemek için SPC tıklayabilirsiniz. Ayrıca SPC İstatistiksel Proses Kontrol eğitimini online olarak sigmaAkademi.com online eğitim platformundan alabilirsiniz. Online eğitime ulaşmak için lütfen Sigma Akademi tıklayınız.

İstatistiksel Proses Kontrol (İPK) eğitim tanımını PDF olarak indirebilirsiniz.

İlgili Eğitimler

 • 1- IATF 16949 Eğitimi

İlgili Konular