0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

SPC

-

İstatiksel

Proses

Kontrol

SPC Nedir?

İPK Nedir?

SPC Statistical Process Control, Türkçe’ye İPK İstatistiksel Proses Kontrol olarak çevrilmiştir. Proseslerin istatistiksel olarak kontrol altında olup olmadığının takip etmek için kullanılır.

Neden SPC Uygulanmalıdır?

Neden İPK Uygulanmalıdır?

Üretim prosesinden elde edilen değerlerin, verilen spek limitlerinin içinde olması üretim prosesinin kontrol altında olduğu anlamını taşımaz. Prosesin kontrol altında olduğundan emin olmak için prosesin istatistiksel olarak analiz edilmesi gerekir. İstatistiksel olarak kontrol altında olmayan proseslerde hatalı ürün oranı kabul edilebilir seviyenin üstündedir. Prosesten çıkan hatalı ürün oranını kabul edilebilir seviyenin altına çekmek için SPC (İPK) uygulamaları yapılmalıdır.

SPC Grafikleri Nelerdir?

İPK Grafikleri Nelerdir?

I-MR Grafikeri

Her seferinde prosesten alınan örnek sayısı 1 ise kullanılır. Normal Dağılım özelliği gösteren veriler için uygundur.

XBar-R Grafikleri

Her seferinde prosesten alınan örnek sayısı 2 – 9 arasında ise kullanılır. Normal Dağılım özelliği gösteren veriler için uygundur.

XBar-S Grafikleri

Her seferinde prosesten alınan örnek sayısı 10 ve üzerinde ise kullanılır. Normal Dağılım özelliği gösteren veriler için uygundur.

p Grafikleri

Hatalı ürün oranını izlemek için kullanılır. Binom Dağılım özelliği gösteren veriler için uygundur.

u Grafikleri

Ürün/birim üzerindeki hataları izlemek için kullanılır. Poisson Dağılım özelliği gösteren veriler için uygundur.

Bir Proseste Kabul Edilebilir Hata Oranı Nedir?

Bir proseste üretilen bir ürünün kabul edilebilir hata oranı % 0.27 (binde 2.7) dir. Bu oran normal dağılım eğrisinin +-3 Standart sapma alanı dışında kalan alanı temsil eder.

Proses Yeterliliği Ne Demektir?

İstatistiksel Proses Kontrol uygulamalarında, verilen spek limitlerine göre proses performansının hesaplanmasıdır. CA, Cp ve Cpk değerleri ile ölçülür.
CA: Proses ortalamasının spek orta değerine yakınlığını ölçer (ortalamadan kayma olup olmadığına bakar),
Cp: Proses değişkenliğini, spek toleransı ile kıyaslar (değişkenliğin yüksek olup olmadığına bakar),
Cpk: Hem ortalamadan kaymaya hem de değişkenliğe birlikte bakar.

İyi Bir Proseste CA, Cp ve Cpk Değerleri Ne Olmalıdır?

CA: değeri, 12.5 den az olmalıdır (25 den büyük olan değer kabul edilmez)
Cp: değeri, 1.33 ten fazla olmalıdır (1 den küçük Cp değeri kabul edilmemelidir)
Cpk: değeri, 1.33 ten fazla olmalıdır (1 den küçük Cpk değeri kabul edilmemelidir)

Makina Yeterliliği Ne Demektir?

İstatistiksel Proses Kontrol uygulamalarında, verilen spek limitlerine göre makina performansının hesaplanmasıdır. Cm ve Cmk değerleri ile ölçülür.
Cm: Makina değişkenliğini, spek toleransı ile kıyaslar,
Cmk: Makine ortalamasını ve değişkenliğini spek değerleri ile kıyaslar (Makinanın verilen spek değerlerini karşılayıp karşılamayacağını ölçer).

İyi Bir Makinada Cm ve Cmk değerleri ne olmalıdır?

Cm: değeri, 1.67 den fazla olmalıdır (1.33 ten küçük Cm değeri kabul edilmemelidir)
Cmk: değeri, 1.67 ten fazla olmalıdır (1.33 ten küçük Cmk değeri kabul edilmemelidir)

İyi Bir SPC Uygulayıcı Olmak İçin Neleri Bilmek Gerekir?

İyi Bir İPK Uygulayıcı Olmak İçin Neleri Bilmek Gerekir?

  • Prosesi ve ürünü iyi tanımak (Spesifikasyon değerleri dahil)
  • Temel istatistik bilgisi ve kavramlarına hakim olmak,
  • Veri ve türlerini bilmek
  • Histogram yapabilmek,
  • Yığılma ve yayılma ölçüleri bilmek,
  • Olasılık ve olasılık dağılımlarını (Normal, Binom, Poisson) bilmek,

İlgili Eğitimler

  • 1- İPK (SPC) Eğitimi

İlgili Konular