0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

Yalın
Hastane

Yalın Hastane

Yalın Hastane, içerisinde birçok yönetim sistemini ve verimlilik yönetimi yaklaşımlarını barındıran bir yönetim anlayışıdır. Yalın Hastane yaklaşımı, hasta kabulünden taburculuğa kadar olan bütün hasta odaklı süreçlerin yanı sıra tüm destek süreçler ve yönetsel süreçlerin etkili ve verimli bir şekilde yönetilmesini hedefler. Yalın Hastane yönetiminde etkinlik ve verimlilik; süreçlerin israflardan arındırılarak kolaylaştırılmasının yanı sıra hasta ve yakınlarının memnuniyetini artırmayla sağlanabilir.

Yalın Hastane’de Kalite Yönetim Sistemi

İyi bir Yalın Hastane uygulaması için ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin hastanenin alt yapısına ve personelin yetkinliğine uygun şekilde yalın düşünce yaklaşımı ile tasarlanması ve dokümante edilmesi gerekir. Kalite Yönetim Sisteminin temel taşı olan “Risk temelli Süreç Yönetimi” yaklaşımı doğru kurgulanmalı ve doğru yönetilmelidir.

Yalın Hastane’de “5S” Uygulamaları

Yalın Hastane’nin temel taşlarından birisi de “5S Hastane Organizasyonu”dur. 5S Hastanenin bütün birimlerinde uygulanmalıdır; hasta kabul, poliklinikler, klinikler, amaliyathaneler, acil, yoğun bakım, eczaneler, laboratuvarlar, görüntüleme merkezleri ve depolar dahil bütün birimler 5S kapsamında olmalıdır.

5S Hastane Organizasyonu, tertip, düzen ve/veya temizlikten ibaret değildir, 5S Hastane Organizasyonu bir kültürdür. Uygulamaya başlaması kolay ancak sürdürmesi oldukça zordur. Sistematik yaklaşımlar ve kararlı bir yönetim anlayışı ile kültürel dönüşüm sağlanabilir.

Yalın Hastanede VSM (Değer Akış Analizi)

Yalın Hastane’nin bir diğer temel taşı da VSM (Değer Akış Analizi) dir, değer yaratan ve değer yaratmayan faaliyetleri biri birinden ayırmak için yapılır. Böylece israflar ve iyileştirmeye açık alanlar belirlenir.

Yalın Hastanede KAİZEN Uygulamaları

Japonca’da sürekli ve bitmeyen iyileştirme anlamına gelen KAIZEN, küçük küçük de olsa iyileştirmelerin sürekli ve sistematik yapılması ve alışkanlık haline getirilmesi yaklaşımıdır.

Yalın Hastane’nin olmaz ise olmazlarından birisi de KAIZEN’dir. Hastane personelinin (doktorlar, hemşireler dahil bütün çalışanlar) iyileştirme faaliyetlerine aktif katılımını gerektirir. KAIZEN, 5S de olduğu gibi hastanenin bütün birimlerinde uygulanmalıdır. KAIZEN ekiplerinde yer alacak çalışanlara temel problem çözme teknikleri öğretilmelidir.

Yalın Hastanede JCI (Joint Commission International) uygulamaları

Yalın Hastane uygulamaları, JCI (Joiınt Commission International) Akreditasyonu çalışmalarına değer katan uygulamalardır. JCI Akreditasyonu sürecini kolaylaştırır.

Yalın Hastanede Yalın 6 Sigma Uygulamaları

Yalın Hastane uygulamalarında mükemmellik arayışı “Yalın 6 Sigma” çalışmaları ile yapılmalıdır. Yalın 6 Sigma projeleri ile değişkenlik ve hatalar azaltılmalı, kayıplar minimize edilmeli ve süreçler iyileştirilmelidir.

İlgili Eğitimler

  • 1- Yalın Hastane Eğitimi