0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo
Temel Problem Çözme Eğitimi

Problem Çözme Teknikleri Eğitiimi

Eğitimin Hedefi

Bir kuruluşun ana hedeflerinden birisi de ekip bazlı problem çözme yeteneğini geliştirmek olmalıdır. Bu hedefe, problemlerin gizlenmediği, sistematik yaklaşımların benimsendiği ve çalışanların eğitildiği ve teşvik edildiği ortamlarda ulaşılabilir. Ekip çalışmaları ile problemleri çözmek, belli yaklaşımların ve tekniklerin kullanılması ile mümkündür. Ancak, farklı sektörlerde ve farklı bölgelerde çok sayıda problem çözme yaklaşımı ve tekniği kullanılmaktadır. Problem çözme teknikleri eğitimi; katılımcılara; her sektörde ve her ortamda kullanılabilecek Temel Problem Çözme Tekniklerini öğretmeyi ve ekipler halinde iyileştirme yapabilme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar.

Eğitimin Kapsamı

 • Problem Tanımı
 • Problem Çözme Adımları
 • Problem Çözme Teknikleri
 • SIPOC/Proses Haritası/Akış Şeması
 • Beyin Fırtınası
 • İlişkilendirme diyagramı
 • Sebep-sonuç ilişkileri diyagramı (Balık Kılçığı Diyagramı)
 • Pareto Analizi
 • Histogram
 • Kontrol Grafikleri
 • Serpme Diyagramı
 • PUKÖ Döngüsü

Kimler Katılmalı

Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar ve iyileştirme çalışmalarında görev alan/alacak tüm çalışanlar. (Maksimum 20 kişi)

Ön Bilgi

Problem çözme teknikleri eğitimi için ön bilgi gerekmemektedir.

Eğitim Süresi

1 veya 2 gün.

Açıklama

Problem çözme eğitimin en az % 70’ ine katılan kişilere eğitim sonunda katılım belgesi verilir.
Temel problem çözme teknikleri basit ama etkili tekniklerdir. Bu teknikleri uygulayarak kuruluşunuz da harikalar yaratabilirsiniz. Temel Problem Çözme Teknikleri eğitimini Yalın üretim eğitimleri altında değerlendirebiliriz. Yalın üretim konusunu incelemek için burayı tıklayabilirsiniz. Ayrıca bu eğitimi online olarak sigmaAkademi.com online eğitim platformundan alabilirsiniz. Online eğitime ulaşmak için lütfen bu burayı tıklayınız. Online eğitimlere istediğiniz saatte ve istediğiniz yerden ulaşabilirsiniz.
Temel Problem Çözme Teknikleri eğitim tanımını PDF olarak indirebilirsiniz.

İlgili Eğitimler

 • 1- Yalın Üretim Bilgilendirme Eğitimi