0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo
VSM Eğitimi

VSM (Değer Akış Haritalama) Eğitimi

Eğitimin Hedefi

Geleneksel üretim yöntemleri, makinaların ve operatörlerin sürekli çalıştırılmasını öngörür. Bu durum kuruluşun stoklarının ve maliyetlerinin artmasına neden olur. Yalın Üretim; hızlı, kaliteli ve düşük maliyetli üretime odaklanır, bunların gerçekleşmesi ise kuruluşta kültürel bir dönüşüm sağlanması ile mümkündür. Malzeme ve bilgi akışını görsel bir şekilde sunan ve israfları yok etmek için operasyonlara tek tek değil de üretimin geneline bakan VSM, Yalın dönüşümün temel taşlarından birisidir. VSM eğitimi, katılımcılara aşağıdaki yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar;

 • VSM ile ilgili tanımları, kavramları ve sembolleri bilmek,
 • Mevcut Durum Değer Akış Haritalamasını yapabilmek,
 • Kayıpları ve israfları belirleyebilmek,
 • Yalın uygulamaları ve iyileştirme çalışmalarını planlayabilmek,
 • Gelecek Durum Değer Akış Haritalamasının yapabilmek.

Eğitimin Kapsamı

 • Yalın düşünce
 • Değer ve İsraf kavramı
 • Malzeme ve bilgi akışı
 • Değer Akış Yönetimi nedir?
 • Değer Akış Haritalamada kullanılan semboller
 • Değer Akış Haritalama araçları (Lead Time, Takt Time, Cycle Time, OEE)
 • Değer Akış Haritalama uygulama adımları
 • Pilot bölgenin seçimi
 • Ürün grubunun belirlenmesi
 • Ekibin oluşturulması ve eğitilmesi
 • Mevcut Durum Değer Akışı Haritasının çizilmesi
 • Yalın metriklerinin belirlenmesi
 • Yalın araçlarının uygulanması (Tek Parça Akışı, KAIZEN, SMED, TPM,
 • Kanban, 5S, Spagetti Diyagramı, Poka Yoke, Hat Dengeleme)
 • Gelecek Durum Değer Akışı Haritasının çizilmesi
 • KAIZEN Planı’nın oluşturulması
 • KAIZEN Planı’nın uygulanması
 • Sonuçların ölçülmesi ve standartlaştırma

Kimler Katılmalı

Kuruluşlarında VSM uygulamalarını yönlendirecek ve uygulayacak yöneticiler, mühendisler, teknisyen ve diğer çalışanlar. (Maksimum 20 kişi)

Ön Bilgi

VSM eğitimi için; Yalın Üretim ve Araçları hakkında temel bilgi gerekmektedir.

Eğitim Süresi

1 gün.

Açıklama

VSM eğitiminin en az % 70’ine katılan kişilere eğitim sonunda katılım belgesi verilir.

VSM değer akış haritalama eğitimi Yalın Üretim eğitimlerinden biridir. Yalın Üretim konusunu incelemek için burayı tıklayınız. Online VSM eğitimine ulaşmak için burayı tıklayınız.

VSM (Değer Akış Haritalama) eğitim tanımını PDF olarak indirebilirsiniz.

İlgili Eğitimler

 • 1- 5S İş Yeri Organizasyonu Eğitimi