Problem Çözme Teknikleri

Problem Çözme Teknikleri

Problem Nedir?

Türk dil kurumu problemi şöyle tanımlamaktadır; Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru, mesele. Kaliteli ürünü, hızlı ve uygun maliyetle müşterilerine sürekli sunmak isteyen kuruluşlar; tasarımdan satışa, satın almadan planlamaya, üretimden sevkiyata kadar bütün süreçlerde birçok problem ile karşı karşıya kalırlar. Bu durumda problemi çözmek için teoremler ve kuralları bir başka ifadeyle metotları, yöntemleri ve yaklaşımları bilmek ve kullanmak gerekir. Bu metotları ve yaklaşımı problem çözme teknikleri içerisinde göreceğiz.Turkish brides – take a look at this rating.

Problem Çözme Teknikleri Nedir?

Çözülmesini istediğimiz konuyu çözmekte kullanılan bir dizi teorem, kural, metot, yöntem ve yaklaşımlara Problem Çözme Teknikleri diyebiliriz. Öyleyse bir kuruluşun hedeflerinden birisi de Problem Çözme Teknikleri’ni çalışanlarına öğretmek ve kullandırmak olmalıdır. Kuruluşların diğer hedefi ise ekip bazlı problem çözme yeteneğini geliştirmek olmalıdır. Bu hedeflere, problemlerin gizlenmediği, sistematik yaklaşımların benimsendiği ve çalışanların eğitildiği ve teşvik edildiği ortamlarda ulaşılabilir.

Problem Çözme Teknikleri kapsamında yer alan teorem, kural, metot, yöntem ve yaklaşımlar nelerdir?

Farklı sektörlerde ve farklı bölgelerde çok sayıda problem çözme yaklaşımı ve tekniği kullanılmaktadır.

Problem Çözme Teknikleri çok geniş bir yelpazeyi içerir bu nedenle bu teknikleri ikiye bölelim.

 1. Temel Problem Çözme Teknikleri
 2. İleri Problem Çözme Teknikleri

1. Temel Problem Çözme Teknikleri Nelerdir?

Problem çözme, problem tanımı ile başlamalıdır, iyi tanımlanmamış problemlerin çözümü de ya istenen sonucu vermez ya da kalıcı olmaz.

PUKÖ, Planla, Uygula, Kontrol et ve Önlem adımlarından oluşan bir problem çözme yaklaşımıdır ve bütün süreçlere uygulanabilir. Yönetim Sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 27001) problemlerin çözmek ve sürekli iyileştirmek için PUKÖ yaklaşımını benimser.

Temel Problem Çözme Teknikleri’ni şöyle sıralayabiliriz:

 • SIPOC/Proses Haritası/Akış Şeması
 • Veri Toplama
 • 5 Neden Analizi
 • Beyin Fırtınası
 • İlişkilendirme diyagramı
 • Sebep-sonuç ilişkileri diyagramı (Balık Kılçığı Diyagramı)
 • Pareto Analizi
 • Histogram
 • Kontrol Grafikleri
 • Serpme Diyagramı

2. İleri Problem Çözme Teknikleri Nelerdir?

İleri Problem Çözme Teknikleri ucu açık bir konudur. Kuruluşların ihtiyaçlarına göre çok çeşitli teknikleri ve analizleri içerir.

Günümüzde otomotiv sektöründe yaygın olarak kullanılan Global 8D ve A3 Problem Çözme ile birlikte Yalın Üretim yaklaşımlarından Kobetsu KAIZEN ve TPM “Temel Problem Çözme Teknikleri”ni kullanır.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan Yalın 6 Sigma “Temel Problem Çözme Teknikleri” ile birlikte “İleri Problem Çözme Tekniklerini” de kullanır.

Bu İleri Problem Çözme Teknikleri’ni şöyle sıralayabiliriz.

 • Yalın Üretime
 • İsraf ve Değer Analizi
 • 6 Sigma Göstergeleri,
 • Bileşik Verim
 • ROI
 • Kano Modeli, QFD
 • VSM,
 • VOC
 • Önceliklendirme Matrisi
 • Temel İstatistik, Dağılımlar, Normallik Testi
 • Örneklem Hacmi Belirleme
 • Grafiksel Analizler
 • Proses Ölçme, Proses Yeterlilik
 • Kontrol Teknoloji Şeması
 • MSA
 • Proses FMEA
 • Hipotez Testleri
 • Regresyon / Kolerasyon
 • Deney Tasarım,
 • İleri Deney Tasarım
 • Kıyaslama (Benchmark)
 • Poka Yoke,
 • KAIZEN,
 • 5S
 • SPC (I-MR, Xbar-R, Xbar-S), SPC (P, U)
 • Kontrol Planları, Standartlaştırma

Spinago Online Casino Australia

Spinago Online Casino Australia is a great way to enjoy the casino experience from the comfort of your own home. With an extensive selection of games, promotions and bonuses, it can be easy to get lost in all the fun that spinago online casino has to offer. And with its secure payment methods and friendly customer service team, you’ll know that you’re always playing safely when choosing Spinago as your online casino destination. Whether you’re looking for hours of entertainment or hoping to make some extra cash on the side, why not give Spinago Online Casino Australia a try? You won’t regret it!

Hizmetlerimiz

Problem Çözme Teknikleri Danışmanlığı

Problem Çözme Teknikleri faaliyetlerinizi daha doğru ve daha etkili şekilde yürütebilmek için lütfen bizimle temasa geçiniz. Uzmanlarımız size özel Problem Çözme Teknikleri danışmanlığı ile ilgili sizi bilgilendirsin.

Problem Çözme Teknikleri Eğitimleri

Eğitim Takvimi
SigmaAkademi Online Eğitimler
Kalite ve Yalın Posterleri