0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo
Dokümantasyon Eğitimi

Dokümante Bilgi Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Hedefi

Yönetim sistemlerinin en temel şartlarından birisi de Dokümante bilgi yönetimidir. Dokümante bilgi yapısının doğru belirlenmesi, içeriğinin uygun hazırlanması ve etkili yönetilmesi son derece önemlidir.Dokümantasyon eğitimi; kuruluşlarında yönetim sistemlerini oluşturmak/iyileştirmek veya süreçlerini etkin yönetmek isteyen katılımcılara aşağıdaki yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar;

 • kendi dokümante bilgi yapılarını doğru şekilde belirlemek,
 • basit, anlaşılır ve etkin dokümante bilgiler hazırlamak,
 • dokümante bilgileri etkili yönetmek için yaklaşımlar ve yöntemler oluşturmak.

Eğitimin Kapsamı

 • Giriş
 • Tanımlar
 • Yönetim sistemleri şartları
 • Dokümante bilgi hiyerarşisi
 • Yönetim sistemleri dokümanları;
 • Politikalar
 • Hedefler
 • Yönetim El Kitabı
 • Organizasyon El Kitabı
 • Görev Tanımları
 • Prosedürler
 • Süreç Tanımları
 • Talimatlar
 • Kontrol Planları / Kalite Planları
 • Teknik Resimler / Çizimler
 • Şartnameler / Spesifikasyonlar
 • Kılavuzlar
 • Dış Kaynaklı Dokümanlar
 • Formlar

Kimler Katılmalı

Yönetim sistemi kapsamında doküman oluşturmaktan ve/veya oluşturulan dokümanları uygulamaktan sorumlu her kademedeki çalışanlar. (Maksimum 20 kişi)

Ön Bilgi

Doküman eğitimi için İlgili yönetim sitemleri standartları hakkında genel bilgi gerekmektedir.

Eğitim Süresi

1 gün.

Açıklama

Dokümantasyon eğitimi en az % 70’ ine katılan kişilere eğitim sonunda katılım belgesi verilir.

Dokümante Bilgi Yönetimi eğitimi ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin temel eğitimidir. ISO 9001 Kalite yönetim sistemini incelemek için burayı tıklayabilirsiniz. Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimini online olarak sigmaakademi.com adresinden alabilirsiniz. ISO 9001 Dokümantasyon eğitimi online eğitime ulaşmak için burayı tıklayınız. Online Kalite eğitimlerine ulaşmak için burayı tıklayınız

Dokümante Bilgi Yönetimi eğitim tanımını PDF olarak indirebilirsiniz.

İlgili Eğitimler

 • 1- ISO 9001 2015 Eğitimi