0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo
ISO 45001 Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 45001:2018) Temel Eğitimi

Eğitimin Hedefi

İş Sağlığı ve Güvenliğinin (İSG) amacı; sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratarak çalışanları, geçici işçileri ve çalışma alanındaki diğer insanları iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumaktır. İSG mevzuatını yerine getirmek ise o işyerini yönetenlerin yasal sorumluluğudur. ISO 45001 eğitimi; kuruluşlarında ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi kuracak/güncelleyecek, uygulayacak ve/veya geliştirecek olan katılımcılara aşağıdaki yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar;

 • İSG Yönetim Sistemi’nin temel tanımlarını ve ilkelerini kavramak,
 • İSG Yönetim Sistemi’nin şartlarını doğru anlamak ve doğru yorumlamak,
 • İSG Yönetim Sistemi’nin nasıl kurulabileceğini ve nasıl uygulanabileceğini örnekler ile görmek,
 • İSG Yönetim Sistemi’nin uygulanmasında ne tür yanlışlıkların yapılabileceğini bilmek.

Eğitimin Kapsamı

 • Giriş
 • Arka Plan
 • İSG Yönetim Sistemi’nin amacı
 • Başarı faktörleri
 • PUKÖ döngüsü
 • Bu standardın içeriği
 • Kapsam
 • Atıf yapılan standart ve dokümanlar
 • Terimler ve tarifler
 • Kuruluşun kapsamı
 • Liderlik ve çalışanların katılımı
 • Planlama
 • Destek
 • Operasyon
 • Performans değerlendirme
 • İyileştirme
 • Grup çalışmaları
 • İSG Yönetim Sistemi’nin diğer yönetim sistemleri ile etkileşimi
 • İSG Yönetim Sistemi’nin kurulmasında ve uygulanmasında dikkat edilecek hususlar
 • Ekler

Kimler Katılmalı

Üst ve orta kademe yöneticiler, iş güvenliğini etkileyen faaliyetlerde görev alan mühendisler, uzmanlar ve çalışanlar. (Maksimum 20 kişi)

Ön Bilgi

ISO 45001 eğitimi için ön bilgi gerekmemektedir.

Eğitim Süresi

1 veya 2 gün.

Açıklama

ISO 45001 Eğitiminin en az % 70’ ine katılan kişilere eğitim sonunda katılım belgesi verilir.

ISO 45001 2018 eğitimi iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi temel eğitimidir. ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi konusu hakkında detaylı bilgi almak için ISO 45001 Nedir i tıklayınız. Online eğitimlere ulaşmak için burayı tıklayabilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 45001:2018) Temel eğitim tanımını PDF olarak indirebilirsiniz.

İlgili Eğitimler

 • 1- ISO 45001 İç Tetkikçi Eğitimi