0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo
ISO 14001 İç Tetkikçi Eğitimi

Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001:2015) Temel Eğitimi

Eğitimin Hedefi

İç tetkikler; kuruluş içinde Çevre Yönetim Sistemi’nin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini tetkik etmek ve raporlamak için gerekli olan yönetim araçlarından birisidir. Aynı zamanda, ISO 14001:2015 standardının da bir şartıdır. Etkin bir çevre yönetimi için, yetkin bir iç tetkik ekibine ihtiyaç vardır. ISO 14001 iç tetkikçi eğitimi katılımcılara aşağıdaki yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar;

 • kuruluşunun Çevre Yönetim Sistemi’ni tetkik edebilmek,
 • kendi işlerini yaparken tetkikçi gözüyle bakabilmek,
 • Çevre Yönetim Sistemi’ni iyileştirebilme yetkinliğini kazandırmak.

Eğitimin Kapsamı

 • Sürdürülebilir çevre
 • ISO 14001:2015 standardı şartlarının gözden geçirilmesi
 • İç tetkike giriş
 • ISO 19011 tetkik kılavuzu
 • Tetkik türleri
 • Tetkik aşamaları;
 • Planlama
 • Hazırlık
 • Uygulama
 • Raporlama
 • Takip ve kapatma
 • Tarafların görev ve sorumlulukları
 • Tetkikçinin sahip olması gereken özellikler
 • Tetkik sırasında karşılaşılan olası durumlar ve sürprizler (çeşitli uygulamalar ile anlatılır ve filmler ile gösterilir)
 • Sınav

Kimler Katılmalı

Kuruluş içi Çevre Yönetim Sistemi tetkiklerinden etkilenen taraflar (yöneticiler, tetkikçiler, tetkik edilenler). (Maksimum 20 kişi)

Ön Bilgi

ISO 14001 iç tetkikçi eğitimi için ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standardı şartları ön bilgisi gerekmektedir.

Eğitim Süresi

2 gün.

Açıklama

ISO 14001 iç tetkikçi eğitiminin en az % 70’ ine katılan kişilere eğitim sonunda başarı veya katılım belgesi verilir. Başarı belgesi için eğitim sonunda yapılacak sınavda en az 70 puan almak gerekir.

ISO 1400 2015 İç Tetkikçi eğitimi Çevre Yönetim Sistemi IS 14001:2015 nin bir eğitimidir. Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001:2015 konusu hakkında bilgi almak için ISO 14001 i tıklayınız. Bu tür eğitimleri online olarak sigmaAkademi.com online eğitim platformundan alabilirsiniz. Online eğitimlere ulaşmak için lütfen Sigma Akademi yi tıklayınız.

Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001:2015) İç Tetkikçi eğitim tanımını PDF olarak indirebilirsiniz.

İlgili Eğitimler

 • 1- ISO 14001:2015 Eğitimi