0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo
Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi

Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Hedefi

Paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak kuruluşun performansını sürekli artırma hedefine; Toplam Kalite Yönetimi ve bu yaklaşımın Avrupa modeli olan EFQM Mükemmellik Modeli’ni hayata geçirerek ulaşılabilir.

Toplam Kalite Yönetimi eğitimi; kuruluşlarında Toplam Kalite Yönetimi uygulayan ve/veya uygulayacak olan yöneticilere aşağıdaki yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar;

 • Toplam Kalite Yönetimi’nin temel kavramları ve prensipleri,
 • Toplam Kalite Yönetimi ödülleri ve kriterleri,
 • EFQM Mükemmellik Modeli ve öz değerlendirme yaklaşımı hakkında bilgilendirme.

Eğitimin Kapsamı

 • Toplam Kalite Yönetimi’ne Giriş
 • Müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, proses yaklaşımı, yönetimde sistem yaklaşımı, sürekli iyileştirme, karar vermede gerçekçi yaklaşım, karşılıklı yarara dayalı tedarikçi ilişkileri, kontrol değil önleme, sürekli eğitim, sıfır hata, politika ve strateji, kurum kültürü, kalitesizlik maliyeti, toplumsal sorumluluk
 • Toplam Kalite Yönetiminde Guruların Yaklaşımı
 • Deming, Juran, Feigenbaum, Crosby, Ishikawa, Taguchi
 • Toplam Kalite Yönetimi Ödülleri
 • EFQM Mükemmellik Modeli-Avrupa, Deming Ödülü- Japonya, Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü (MBNQA)-ABD
 • Mükemmelliğin Temel Kavramları
 • Dengeli Sonuçlar Gerçekleştirme, Müşteriler için Değer Katma, Vizyoner, Esin Veren ve Bütünsel Liderlik, Süreçlerle Yönetme, Çalışanlarla Başarma, Yaratıcılık ve Yenileşimi Besleme, İşbirlikleri Oluşturma, Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sorumluluk Alma
 • EFQM Mükemmellik Modeli
 • Liderlik, Strateji, Çalışanlar, İşbirlikleri ve Kaynaklar, Süreçler, Ürünler ve Hizmetler, Müşterilerle İlgili Sonuçlar, Çalışanlar İle İlgili Sonuçlar, Toplumla İlgili Sonuçlar, Temel Performans Sonuçları
 • Değerlendirme Ve İyileştirme
 • Öz değerlendirme, Radar Yaklaşımı, İyileştirme

Kimler Katılmalı

Üst ve orta kademe yöneticiler. (Maksimum 20 kişi)

Ön Bilgi

Toplam Kalite Yönetimi eğitimi için ön bilgi gerekmemektedir.

Eğitim Süresi

1 veya 2 gün.

Açıklama

Toplam Kalite Yönetimi eğitiminin en az % 70’ ine katılan kişilere eğitim sonunda katılım belgesi verilir.

Kalite yönetim sisteminin konusunu incelemek için burayı tıklayabilirsiniz. Ayrıca bu tür eğitimleri online olarak sigmaAkademi.com online eğitim platformundan alabilirsiniz. Online eğitimlere ulaşmak için lütfen bu burayı tıklayınız.

Toplam Kalite Yönetimi eğitim tanımını PDF olarak indirebilirsiniz.

İlgili Eğitimler

 • 1- ISO 9001 2015 Eğitimi