0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo
Entegre Yönetim Sistemi Eğitimi 9001 14001 45001

Entegre Yönetim Sistemi (ISO 9001, 14001, 45001) Temel Eğitimi

Eğitimin Hedefi

Entegre Yönetim Sistemleri’nin temelini Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri oluşturur. Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001:2015), Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001:2015) ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 45001:2018) standartları aynı zamanda bütün dünyada ortak bir dil olarak kullanılan Entegre Yönetim Sistemleri standartlarıdır. Kuruluşların uzun dönemdeki performansı, Entegre Yönetim Sistemleri temelinin doğru atılıp atılmadığına doğrudan bağlıdır. Entegre Yönetim Sistemi eğitimi, kuruluşlarında Entegre Yönetim Sistemleri standartlarına göre sistem kuracak, uygulayacak ve/veya geliştirecek olan katılımcılara aşağıdaki yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar;

 • Bu standartların temel ilkelerini ve şartlarını anlamak ve doğru yorumlamak,
 • Entegre Yönetim Sistemleri’nin nasıl kurulabileceğini ve nasıl uygulanabileceğini örnekler ile görmek,
 • Entegre Yönetim Sistemleri’nin uygulanmadığı durumlarda ne tür yanlışlıkların yapılabileceğini bilmek.

Eğitimin Kapsamı

 • Giriş
 • Genel
 • Kalite yönetim prensipleri
 • Proses yaklaşımı / Risk temelli düşünce
 • ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001’in etkileşimi
 • Kapsam
 • Referanslar
 • Terimler ve tanımlar
 • Kuruluşun bağlamı
 • Liderlik
 • Entegre Yönetim Sistemi için planlama
 • Destek
 • Operasyon
 • Performans değerlendirme
 • İyileştirme
 • Grup çalışmaları
 • Entegre Yönetim Sisteminin diğer Yönetim Sistemleri ile etkileşimi
 • Entegre Yönetim Sisteminin kurulmasında ve uygulanmasında dikkat edilecek hususlar
 • Ekler

Kimler Katılmalı

Üst ve orta kademe yöneticiler, Entegre Yönetim Sistemleri’ni etkileyen faaliyetlerde görev alan mühendisler, uzmanlar ve çalışanlar. (Maksimum 20 kişi)

Ön Bilgi

Entegre Yönetim Sistemi eğitimi için ön bilgi gerekmemektedir.

Eğitim Süresi

2 veya 3 gün.

Açıklama

Entegre Yönetim Sistemi eğitiminin en az % 70’ ine katılan kişilere eğitim sonunda katılım belgesi verilir.

Entegre yönetim sistemleri eğitimi yönetim sistemleri eğitimleri arasında yer alır. Yönetim Sistemleri ile ilgili detaylı bilgi almak için ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 tıklayınız. Bu tür eğitimleri online olarak sigmaAkademi.com online eğitim platformundan alabilirsiniz. Online eğitimlere ulaşmak için lütfen Sigma Akademi tıklayınız.

Entegre Yönetim Sistemi (ISO 9001, 14001, 45001) Temel eğitim tanımını PDF olarak indirebilirsiniz.

İlgili Eğitimler

 • 1- Entegre Yönetim Sistemi (ISO 9001, 14001, 45001) İç Tetkikçi Eğitimi