0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo
Regresyon Korelasyon ve Varyans Analizi Eğitimi

Regresyon Varyans Analizi

Eğitimin Hedefi

Birçok problemin çözümü, iki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkiyi anlamaya dayanır. Dünya, doğruluğu bir test ya da sınama ile analiz edilmeye muhtaç öngörüler ve tahminlerle doludur. Bu öngörülerin ve tahminlerin doğruluğunu bilimsel yollarla test etmek isteyen kuruluşlar Korelasyon, Regresyon ve Varyans Analizlerine ihtiyaç duyarlar.
Korelasyon, Regresyon ve Varyans Analizleri; bağımsız değişkenlerin (X’lerin) bağımlı değişken (sonuç- Y) üzerindeki etkilerini anlamak için kullanılan ve yaygın bir uygulama alanı olan bir dizi istatistiksel analizlerden oluşur.
Korelasyon, Regresyon ve varyans analizi eğitimi; Regresyon, Korelasyon ve Varyans Analizlerini; katılımcılara aktararak bu analizleri kendi işlerinde etkin bir şekilde nasıl kullanabileceklerini öğretmeyi amaçlar.

Eğitimin Kapsamı

 • Veri tipleri
 • Seriler
 • Regresyon Modelinin Formülü
 • Modelin gerçek duruma göre açıklanabilirliği (R-sqr)
 • Regresyon Modelinin artıklara göre incelenmesi (Four in One),
 • Değişkenliği arttıran faktörler (VIF)
 • Sonuçların optimizasyonu (Response Optimizer)
 • Korelasyon Metodu
 • Varyans Analizi
 • Verilerin ilişkileri
 • Grafik yorumları
 • Modelleme
 • Model güvenirliği
 • Çalıştay

Kimler Katılmalı

Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, yeşilkuşak, karakuşak adayları ve veri değerlendirmesi yapacak kişiler. (Maksimum 20 kişi)

Ön Bilgi

Regresyon, varyans analizi eğitimi için Temel İstatistik ön bilgisi gerekmektedir.

Eğitim Süresi

1 gün.

Açıklama

Regresyon, varyans analizi eğitiminin en az % 70’ine katılan kişilere eğitim sonunda katılım belgesi verilir.
Yalın Altı Sigma konusunu incelemek için burayı tıklayabilirsiniz. Ayrıca eğitimleri online olarak sigmaAkademi.com online eğitim platformundan alabilirsiniz. Online eğitimleri incelemek için lütfen bu burayı tıklayınız. Regresyon, korelasyon ve varyans analizi eğitimini Yalın 6 Sigma Yeşilkuşak, karakuşak, uzman karakuşak eğitimleri içerisinde de alabilirsiniz.
Regresyon, Korelasyon ve Varyans Analizi eğitim tanımını PDF olarak indirebilirsiniz.

İlgili Eğitimler

 • 1- Yalın 6 Sigma Yeşilkuşak Eğitimi

İlgili Konular