0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

Global
8D
-
Problem
Çözme
Metodu

GLOBAL 8D Nedir?

Günümüzde özellikle otomotiv sektöründe (ana sanayiler ve tedarikçileri arasında) yaygın olarak kullanılan problem çözme tekniklerinden birisi de Global 8D Problem Çözme Yaklaşımıdır. Global 8D Problem Çözme Yaklaşımı içerisinde sekiz adımı barındıran bir problem çözme sürecidir.

Ford tarafından sektöre kazandırılan bu metodun amacı; bir problemin sistematik biçimde bir ekip tarafından ele alınmasını, kök nedenlerin doğru belirlenmesini ve düzeltici faaliyetlerin etkin bir şekilde yapılmasını sağlamaktır.

İş dünyasındaki problemler günlük hayatın bir parçasıdır. Karşılaşılan problemi anlamak ve tanımlamak, arkasında yatan kök nedenleri ekip yaklaşımı ile analiz etmek ve tekrarını önleyerek kaliteyi sürdürülebilir kılmak kuruluşlar için büyük önem taşımaktadır. Bu noktada GLOBAL 8D Problem Çözme Yaklaşımı kuruluşlara sistematik yaklaşımlar sunmaktadır.

GLOBAL 8D Adımları Nelerdir?

  • D0 Hazırlık
  • D1 Ekip yaklaşımı, ekibin kurulması
  • D2 Problemin tanımlanması
  • D3 Öncelikli düzeltici faaliyetlerin (geçici tedbirler) belirlenmesi
  • D4 Kök neden ve hata etki analizi
  • D5 Düzeltici faaliyetlerin geçerli kılınması
  • D6 Kalıcı düzeltici faaliyet ve metot revizyonu
  • D7 Problem tekrarını önleme çalışmaları, FMEA ilişkisi
  • D8 Sonuçların analizi ve ekibin onurlandırılması

“GLOBAL 8D Problem Çözme Yaklaşımı”nın “Problem Çözme Teknikleri” ile ilişkisi nedir?

“GLOBAL 8D Problem Çözme Yaklaşımı” sekiz adımdan oluşan, ekip bazlı ve sistematik bir problem çözme sürecidir. Bu süreci doğru anlamak ve uygulamak çok önemlidir ancak yeterli değildir. Kuruluşların problemlerini ekipler halinde, “GLOBAL 8D Problem Çözme Yaklaşımı” ile çözmek için “Temel Problem Çözme Teknikleri”ne de hakim olmaları gerekir.

Ekipler, “Temel Problem Çözme Teknikleri”ni kullanarak “GLOBAL 8D Problem Çözme Yaklaşımı’nın dördüncü adımı olan kök neden analizlerini yaparlar.

Kuruluşlar kendi ekiplerine “GLOBAL 8D Problem Çözme Yaklaşımı”nı öğretirken bunun yanında mutlaka “Temel Problem Çözme Teknikleri”ni de doğru öğretmelidirler. Doğru anlaşılmamış ve doğru uygulanmayan “Problem Çözme Teknikleri” problemin çözümüne katkı sağlamayacağı gibi ayrıca bir yük olur. Çünkü “Problem Çözme Teknikleri”ni kullanarak problem çözmek için zaman ayırmak ve çaba göstermek gerekir. “Problem Çözme Teknikleri” doğru kullanılmaz ise bu çabalar ve emek boşa gidebilir.

İlgili Eğitimler/

  • 1- Global 8D + Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

İlgili Konular