0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo
Entegre Yönetim Sistemi Eğitimi 14001 45001 İç Tetkik

Entegre Yönetim Sistemi (14001, 45001) İç Tetkikçi Eğitimi

Eğitimin Hedefi

İç tetkikler, kuruluş içinde Entegre Yönetim Sistemi’nin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini tetkik etmek ve raporlamak için gerekli olan yönetim araçlarından birisidir. Aynı zamanda, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 standartlarının da şartıdır. Etkin bir entegre yönetimi için, kuruluşu sistematik ve şeffaf bir şekilde tetkik etmek gerekir. Başarı, performansı sürekli olarak iyileştirmeye yönelik tasarlanan yönetim sistemlerinin uygulanmasından ve sürdürülmesinden geçer.

EYS iç tetkikçi eğitimi katılımcılara aşağıdaki yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar;

 • kuruluşunun Entegre Yönetim Sistemi’ni tetkik edebilmek,
 • kendi işlerini yaparken tetkikçi gözüyle bakabilmek,
 • Entegre Yönetim Sistemi’ni iyileştirebilme yetkinliğini kazandırmak.

Eğitimin Kapsamı

 • ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 standartları şartlarının gözden geçirilmesi
 • İç tetkike giriş
 • ISO 19011 tetkik kılavuzu
 • Tetkik türleri
 • Tetkik aşamaları:
 • Planlama
 • Hazırlık
 • Uygulama
 • Raporlama
 • Takip ve kapatma
 • Tarafların görev ve sorumlulukları
 • Tetkikçinin sahip olması gereken özellikler
 • Tetkik sırasında karşılaşılan olası durumlar ve sürprizler (çeşitli uygulamalar ile anlatılır ve filmler ile gösterilir)
 • Sınav

Kimler Katılmalı

Kuruluş içi Entegre Yönetim Sistemi tetkiklerinden etkilenen taraflar (yöneticiler, tetkikçiler, tetkik edilenler). (Maksimum 20 kişi)

Ön Bilgi

EYS iç tetkikçi eğitimi için ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 standartlarının şartları ön bilgisi gerekmektedir.

Eğitim Süresi

2 veya 3 gün.

Açıklama

EYS iç tetkikçi eğitiminin en az % 70’ ine katılan kişilere eğitim sonunda başarı veya katılım belgesi verilir. Başarı belgesi için eğitim sonunda yapılacak sınavda en az 70 puan almak gerekir.

Entegre yönetim sistemleri iç tetkikçi eğitimi yönetim sistemleri eğitimleri arasında yer alır. Yönetim Sistemleri ile ilgili detaylı bilgi almak için ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 tıklayınız. Bu tür eğitimleri online olarak sigmaAkademi.com online eğitim platformundan alabilirsiniz. Online eğitimlere ulaşmak için lütfen Sigma Akademi tıklayınız.

Entegre Yönetim Sistemi (14001, 45001) İç Tetkikçi eğitim tanımını PDF olarak indirebilirsiniz.

İlgili Eğitimler

 • 1- Entegre Yönetim Sistemi (ISO 9001, 14001, 45001) İç Tetkikçi Eğitimi