0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo
Süreç Eğitimi

Süreç Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Hedefi

Süreç Yönetimi; kurumsallaşmanın, standartlaştırmanın ve Kalite Yönetim Sistemi’nin temel taşıdır. Doğru tanımlanmış ve doğru uygulanan bir Süreç Yönetimi, iş yapış biçimini standartlaştırır ve süreçlerin performans sonuçlarını da ortaya koyarak yöneticilerin önünü açar ve doğru karar verilmesini sağlar. Süreçlerin ve sistemin bir bütün olarak yönetimi; riskleri engellemeyi ve fırsatları avantaja dönüştürmeyi amaçlayan “Risk Temelli Düşünce”ye odaklanarak “PUKÖ Döngüsü”nün kullanılması ile başarılabilir. Süreç eğitimi; kuruluşlarında Süreç Yönetimini oluşturmak (veya mevcut sistemi iyileştirmek) isteyen katılımcılara, kendi süreçlerini doğru şekilde tanımlamak, işletmek, performanslarını izlemek ve sürekli iyileştirmek için yaklaşımlar ve yöntemler aktarmayı amaçlar.

Eğitimin Kapsamı

 • Yönetim Sistemleri ve Süreç Yönetimi
 • Süreç nedir?
 • Süreç Yönetimi nedir?
 • SIPOC nedir?
 • ISO 9001 ve IATF 16949 standartlarının Süreç Yönetimi ile ilgili şartları
 • Süreçlerin belirlenmesi
 • Süreç seviyelerinin belirlenmesi
 • Süreçlerin ilişkilerinin kurulması
 • Süreçlerin tanımlanması (amacı, sahibi, sorumluları, faaliyetleri, tedarikçileri, girdileri, çıktıları, müşterileri, kaynakları, riskleri, fırsatları)
 • Süreçlerin dokümante edilmesi
 • Süreçlerin performans göstergelerinin belirlenmesi
 • Süreçlerin ölçülmesi ve izlenmesi
 • Süreç performans göstergeleri ve hedeflerle yönetim
 • Kritik başarı faktörleri
 • Kritik süreçlerin belirlenmesi
 • Süreçlerin iyileştirilmesi

Kimler Katılmalı

Üst ve orta kademe yöneticiler, süreç sahipleri, süreç çalışanları. (Maksimum 20 kişi)

Ön Bilgi

Ön bilgi Süreç eğitimi için ön bilgi gerekmemektedir.

Eğitim Süresi

1 gün.

Açıklama

Süreç eğitiminin en az % 70’ ine katılan kişilere eğitim sonunda katılım belgesi verilir.

Süreç yönetimi eğitimi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi eğitimlerinden birisidir. Kalite yönetim sistem konusunu incelemek için burayı tıklayabilirsiniz. Ayrıca bu tür eğitimleri online olarak sigmaAkademi.com online eğitim platformundan alabilirsiniz. Online eğitimlere ulaşmak için lütfen bu burayı tıklayınız.

Süreç Yönetimi Eğitim (Risk Temelli Düşünce yaklaşımı ile) tanımını PDF olarak indirebilirsiniz.

İlgili Eğitimler

 • 1- ISO 9001 Eğitimi