0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo
Stratejik Planlama Eğitimi

Stratejik Planlama Eğitimi

Eğitimin Hedefi

Etkin ve verimli bir yönetimin temelinde Stratejik Planlama yer alır. Stratejik Planlama; bir kuruluşun mevcut durumunu analiz etmek, ulaşılmak istenen yeri belirlemek ve bu yere nasıl ulaşılacağı araştırmak için en etkili yönetim aracıdır. Stratejik planlama eğitimi, kuruluşlarında strateji belirleyecek ve/veya Stratejik Plan hazırlayacak olan yöneticilere aşağıdaki yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar;

Eğitimin Kapsamı

 • Stratejik Planlama ile ilgili temel kavramları ve prensipleri algılatmak,
 • Stratejik Planlama sürecini oluşturma ve yürütme becerisini kazandırmak.

Eğitimin Kapsamı

 • Stratejik Planlama
 • Stratejik Planlama Aşamaları
 • Mevcut durumun analiz edilmesi
 • PESTEL Analizi
 • SWOT Analizi
 • TOWS Analizi
 • Paydaş Analizi
 • Süreç Analizi
 • Sektör / Pazar Analizi
 • Benchmarking
 • Ulaşılmak istenen yerin belirlenmesi
 • Misyon
 • Vizyon
 • Değerler
 • Politikalar
 • Amaçlar / Hedefler
 • Amaçlara ve hedeflere nasıl ulaşılacağının belirlenmesi
 • Stratejiler
 • Faaliyetler, Projeler
 • Stratejik Plan
 • Hedeflerin izlenmesi

Kimler Katılmalı

Üst ve orta kademe yöneticiler. (Maksimum 20 kişi)

Ön Bilgi

Stratejik planlama eğitimi için Hedeflerle Süreç Yönetimi Eğitimi ön bilgisi gerekmektedir.

Eğitim Süresi

1 gün.

Açıklama

Stratejik planlama eğitiminin en az % 70’ ine katılan kişilere eğitim sonunda katılım belgesi verilir.

Stratejik Planlama eğitimi yönetim sistemi eğitimlerinden biridir. Stratejik planlama konusu incelemek için burayı tıklayabilirsiniz. Ayrıca kalite yönetim sistemi eğitimlerini online olarak sigmaAkademi.com online eğitim platformundan alabilirsiniz. Online eğitimlere ulaşmak için lütfen bu burayı tıklayınız.

Stratejik Planlama eğitim tanımını PDF olarak indirebilirsiniz.

İlgili Eğitimler

 • 1- ISO 9001 2015 Eğitimi