0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo
Süreç Performans Yönetimi Eğitimi

Süreç Bazlı Performans Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Hedefi

Süreç yönetimi, yönetim sistemlerinin temel taşlarından birisidir. Süreç yaklaşımı ile önce süreçler belirlenir. Belirlenen sürecin; amacı, sahibi, akışı, faaliyetleri, girdileri, çıktıları, tedarikçileri ve müşterileri tanımlanır. Bu çalışmanın ardından, bu süreçleri iyi yönetebilmek için hedefler dikkate alınarak doğru performans göstergeleri belirlenir. Performans göstergelerini izlemek için doğru veriler toplanmalı, analiz edilmeli ve raporlanmalıdır. Sonuçlar gözden geçirilmeli ve düzeltici faaliyetler yapılmalıdır. Süreç performans yönetimi eğitimi; kuruluşlarda etkili bir süreç bazlı performans yönetimi sisteminin kurulması ve uygulanması için katılımcıları bilgilendirmeyi amaçlar.

Eğitimin Kapsamı

 • Süreç nedir?
 • Süreç seviyeleri nelerdir?
 • Süreç yönetiminin şartları nelerdir?
 • Süreçlerin ilişkilerinin kurulması
 • Süreçlerin tanımlanması (sahibi, akışı, faaliyetleri, girdileri, çıktıları, tedarikçileri ve müşterileri)
 • Kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi
 • Hedeflerin belirlenmesi
 • Performans göstergelerinin belirlenmesi (müşteri memnuniyeti, müşteri şikayeti, satış göstergeleri, stok devir hızı, hurda, tekrar işlem, israf, kaza, personel devir hızı, iş gücü kaybı, arıza duruşu, makine verimliliği, enerji tüketimi, eğitim, ikmal performansı, iç ppm, dış ppm, cp, cpk vs.)
 • Ölçme, analiz ve raporlama yöntemi
 • Değerlendirme
 • Kritik süreçlerin belirlenmesi
 • Süreç iyileştirme yöntemi

Kimler Katılmalı

Yönetim sistemlerini geliştirmek ve iyileştirmek isteyen kuruluşların üst ve orta kademe yöneticileri. (Maksimum 20 kişi)

Ön Bilgi

Süreç performans yönetimi eğitimi için ön bilgi gerekmemektedir.

Eğitim Süresi

1 gün.

Açıklama

Süreç performans yönetimi eğitiminin en az % 70’ ine katılan kişilere eğitim sonunda katılım belgesi verilir.

Süreç bazlı performans yönetimi eğitimi Yönetim Sistemi eğitimlerinden biridir. ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi konusunu detaylı incelemek için burayı tıklayabilirsiniz. Ayrıca bu tür eğitimleri online olarak sigmaAkademi.com online eğitim platformundan alabilirsiniz. Online eğitimlere ulaşmak için lütfen bu burayı tıklayınız.

Süreç Bazlı Performans Yönetimi eğitim tanımını PDF olarak indirebilirsiniz.

İlgili Eğitimler

 • 1- ISO 9001 Eğitimi