0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

Süreç
Yönetimi
Danışmanlığı

Süreç Yönetimi

Süreç Yönetimi

Süreç yönetimi danışmanlık faaliyetlerimizden birisidir ve süreç yönetimi terim anlamı olarak girdileri çıktılara dönüştürmek üzere kaynakları kullanan her faaliyet veya faaliyetler dizisi bir süreç olarak kabul edilir.

Kuruluşlar etkin çalışabilmeleri için birbirleri ile ilgili olan ve etkileşimde bulunan süreçlerini tanımlamalı ve yönetmelidir.

Çoğunlukla bir sürecin çıktısı, bir sonraki sürecin girdisini oluşturur. Bir kuruluşta kullanılan süreçlerin ve özellikle bu süreçler arasındaki etkileşimlerin sistematik bir şekilde tanımlanması ve yönetilmesine süreç yönetimi adı verilir.

Amacımız, bir kuruluşun yönetilmesinde bu yaklaşımının benimsenmesini teşvik etmektir.

Standartlaştırmanın temel şartlarından birisi de süreç yönetimidir. Doğru tanımlanmış ve doğru uygulanan bir süreç yönetimi, iş yapış biçimini standartlaştıracağı gibi süreçlerin performans sonuçlarını da ortaya koyarak yöneticilerin önünü açar ve doğru karar verilmesini sağlar.

Hedeflerle Süreç Yönetimi Nedir?

Kurumsallaşma ve verimlilik yönetiminin en önemli temel taşı Süreç Yönetimi’dir. Doğru tanımlanmış ve doğru uygulanan bir süreç yönetimi, iş yapış biçimini standartlaştıracağı gibi süreçlerin performans sonuçlarını da ortaya koyarak yöneticilerin önünü açar ve doğru karar verilmesini sağlar. Böylece hedeflerin doğru tanımlanmasını ve izlenmesini de sağlar.

Smart Hedefler Nedir?

Hedefler SMART olmalı ve bütün süreçleri kapsamalıdır.

 • Specific (Belirli ve özgün olmalı)
 • Measurable (Ölçülebilir olmalı)
 • Attainable (Ulaşılabilir olmalı)
 • Realistic (Gerçekçi olmalı)
 • Time related (Zamanla sınırlandırılmalı)

Performans Göstergeleri Nedir?

Hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını görmek için süreçlerin performansını gösteren indikatörlerdir.

Süreç Nedir?

Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilişkili veya etkileşimli faaliyetler takımıdır.

Süreç Seviyeleri Nelerdir?

Süreçler aşağıdaki gibi üç seviyede tanımlanabilir.

 • Ana süreçler (Temel iş faaliyetlerinin tanımlanmış halidir.)
 • Alt süreçler (Temel iş faaliyetlerinin bir bölümü, bir parçasıdır.)
 • Faaliyetler (Ana veya alt süreçleri oluşturan adımlardan her biridir.)

Süreç Yaklaşımı Nasıl Uygulanır?

Süreç yaklaşımını uygulamak için aşağıdaki adımlar yerine getirilmelidir.

 • Süreçlerinizi belirleyin. (adını koyun)
 • Her bir sürecin amacını belirleyin
 • Her bir sürecin sahibini ve sorumlularını belirleyin.
 • Her bir sürecin müşterilerini ve tedarikçilerini belirleyin.
 • Her bir sürecin faaliyetlerini (adımlarını) belirleyin.
 • Her bir faaliyetin girdilerini ve çıktılarını belirleyin.
 • Her bir süreç için gerekli olan kaynakları belirleyin.
 • Her bir süreç için gerekli olan dokümanları belirleyin.
 • Her bir sürecin performans göstergelerini belirleyin.
 • Süreçlerinizi izleyin.

Süreçlere Dair

 • Bir kuruluşu bölümler değil, süreçler oluşturur.
 • Kalıcı olan kişilerin değil, süreçlerin başarısıdır.
 • Bir kuruluşun değerini, süreçlerin performansı belirler.
 • Rakiplerinden daha iyi performansla yürütülen süreçler kuruluşu büyütür.
 • Herkesin işini doğru ve iyi yapıyor olması, sizi süreç performansı en iyi olan kuruluş yapmaz.
 • Süreçlerdeki katma değer yaratmayan faaliyetler azaltılmalıdır.
 • Müşterileriniz, sürekli müşteriniz olmuyorsa süreçlerinizi gözden geçirin.
 • Bir süreçten sağlanan toplam yararın %80’i süreç için harcanan toplam zamanın %20’si ile gerçekleşir. (Pareto)
 • Süreçlerin iyi tasarlanıp tasarlanmadığı olağanüstü durumlarda belli olur.
 • Süreçler sürekli iyileştirilmelidir.
 • Süreç iyileştirme herkesin işidir.
 • Süreçler bilinçli gayretler ile iyileştirebilir.
 • Süreç iyileştirme hem bireysel, hem de takım ruhunu geliştirir.
Süreç Yönetimi Danışmanlığı

İlgili Eğitimler

 • 1- Süreç Tasarımı ve Yönetimi Eğitimi (Risk Temelli Yaklaşımı İle)

Süreç Yönetimi İle İlgili Makaleler