0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo
Temel İstatistik Eğitimi

Temel İstatistik Eğitimi

Eğitimin Hedefi

Farklı yaklaşımlar altında yapılan iyileştirme çalışmalarının içerisinde kullanılan birçok problem çözme tekniğinin temelinde istatistik yer alır. Ayrıca ileriye yönelik tahmin ve çıkarsama yapmada başvurulan bir disiplindir. Problem çözme tekniklerini iyi anlayabilmenin yolu istatistik ile ilgili temel bilgilere sahip olmaktır. İstatistik eğitimi, kuruluşlarında, SPC, MSA, Yeterlilik Analizleri, Hipotez Testleri, Regresyon, Korelasyon, Deney Tasarımı gibi istatistik tekniklerini kullanacak veya 6 Sigma projeleri yürütecek katılımcılara temel istatistik kavramlarını öğretmeyi amaçlar.

Eğitimin Kapsamı

 • İstatistik Kavramları (anakütle, örnekleme, spek limiti, kontrol limiti,
 • tolerans ve olasılık)
 • Seriler
 • Histogram
 • Yığılma Göstergeleri (ortalamalar, mod, medyan)
 • Yayılma Göstergeleri (range, standart sapma, varyans)
 • Olasılık Dağılımları
 • Binom Dağılımı
 • Poisson Dağılım
 • Normal Dağılım
 • Veri Türleri ve Veri Toplama

Kimler Katılmalı

Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, yeşilkuşak, karakuşak adayları ve veri değerlendirmesi yapacak kişiler. (Maksimum 20 kişi)

Ön Bilgi

İstatistik eğitimi için Temel matematik ön bilgisi gerekmektedir.

Eğitim Süresi

½ – 1 gün.

Açıklama

İstatistik eğitiminin en az % 70’ine katılan kişilere eğitim sonunda katılım belgesi verilir.

Temel İstatistik eğitimi Yalın Altı Sigma yaklaşımının temel eğitimlerinden biridir. Yalın Altı Sigma konusunu incelemek için burayı tıklayabilirsiniz. Ayrıca eğitimleri online olarak sigmaAkademi.com online eğitim platformundan alabilirsiniz. Online eğitimlere ulaşmak için lütfen bu burayı tıklayınız.

Temel İstatistik eğitim tanımını PDF olarak indirebilirsiniz.

İlgili Eğitimler

 • 1- Yalın 6 Sigma Yeşilkuşak Eğitimi

İlgili Konular