0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo
/assets/images/education-pages/iso-17025-ic-tetkikci-egitimi-900x286

Laboratuvar Akreditasyonu (ISO IEC 17025:2017) İç Tetkikçi Eğitimi

Eğitimin Hedefi

İç tetkikler; kuruluş içinde Laboratuvar Yönetim Sistemi’nin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini tetkik etmek ve raporlamak için gerekli olan yönetim araçlarından birisidir. Aynı zamanda ISO/IEC 17025:2017 standardının da bir şartıdır. Etkin bir Laboratuvar Yönetim Sistemi için, kuruluşu sistematik ve şeffaf bir şekilde tetkik etmek gerekir. Başarı, performansı sürekli olarak iyileştirmeye yönelik tasarlanan Laboratuvar Yönetim Sistemi’nin uygulanmasından ve sürdürülmesinden geçer. ISO 17025 iç tetkikçi eğitimi katılımcılara aşağıdaki yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar;
 • Laboratuvar Yönetim Sistemi’ni tetkik edebilmek,
 • kendi işlerini yaparken tetkikçi gözüyle bakabilmek,
 • Laboratuvar Yönetim Sistemi’ni iyileştirebilme yetkinliğini kazandırmak.

Eğitimin Kapsamı

 • ISO/IEC 17025:2017 standardı şartlarının gözden geçirilmesi
 • Tarafsızlık ve gizlilik prensipleri
 • İç tetkike giriş
 • ISO 19011 tetkik kılavuzu
 • Tetkik türleri
 • Tetkik aşamaları:
 • Planlama
 • Hazırlık
 • Uygulama
 • Raporlama
 • Takip ve kapatma
 • Tarafların görev ve sorumlulukları
 • Tetkikçinin sahip olması gereken özellikler
 • Tetkik sırasında karşılaşılan olası durumlar ve sürprizler (çeşitli uygulamalar ile
 • anlatılır ve filmler ile gösterilir)
 • Sınav

Kimler Katılmalı

Kuruluş içi Laboratuvar Yönetim Sistemi tetkiklerinden etkilenen taraflar (yöneticiler, tetkikçiler, tetkik edilenler). (Maksimum 20 kişi)

Ön Bilgi

ISO 17025 iç tetkikçi eğitimi için ISO/IEC 17025:2017 Laboratuvar Yönetim Sistemi şartları ön bilgisi gerekmektedir.

Eğitim Süresi

2 gün.

Açıklama

ISO 17025 iç tetkikçi eğitiminin en az % 70’ine katılan kişilere eğitim sonunda başarı veya katılım belgesi verilir. Başarı belgesi için eğitim sonunda yapılacak sınavda en az 70 puan almak gerekir.
ISO 17025 iç tetkikçi eğitimi, Laboratuvar Akdreditasyonu ISO/IEC 17025 standardı temel eğitimidir. ISO IEC 17025 Laboratuvar Akdreditasyonu hakkında detaylı bilgi almak için ISO 17025 tıklayınız. ISO/IEC 17025 2017 eğitimini online olarak sigmaAkademi.com sitesinden satın alabilirsiniz. Online eğitime ulaşmak için Sigma Akademi tıklayınız.
Laboratuvar Akreditasyonu (ISO IEC 17025:2017) İç Tetkikçi eğitim tanımını PDF olarak indirebilirsiniz.

İlgili Eğitimler

 • 1- Laboratuvar Akreditasyonu (ISO IEC 17025:2017) Temel