0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo
/assets/images/education-pages/iso-17025-egitimi-900x286

Laboratuvar Akreditasyonu (ISO IEC 17025:2017) Temel Eğitimi

Eğitimin Hedefi

Laboratuvar akreditasyonu; laboratuvarın hem ulusal hem de uluslararası sistematik ve teknik yeterliliğini ifade eder. Akreditasyon, müşterilere güvenilir deney, analiz ve kalibrasyon hizmetlerinin sunulması için laboratuvarların tanınması anlamını taşır. Bu amaca yönelik olarak yeterliliklerini sağlamak ve tanınmak isteyen kuruluşlar, ISO/IEC 17025 standardına ihtiyaç duyarlar. ISO 17025 eğitimi; laboratuvarlarında ISO/IEC 17025:2017 şartlarına göre sistem kuracak, güncelleyecek, uygulayacak ve/veya geliştirecek olan katılımcılara aşağıdaki yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar;

 • Akreditasyonun temel tanımlarını ve ilkelerini kavramak,
 • Sistem şartlarını doğru anlamak ve doğru yorumlamak,
 • Sistemin nasıl kurulabileceğini ve nasıl uygulanabileceğini örnekler ile görmek,
 • sistemin uygulanmasında ne tür yanlışlıkların yapılabileceğini bilmek.

Eğitimin Kapsamı

 • Giriş
 • Kapsam
 • Referanslar
 • Terimler ve tanımlar
 • Genel şartlar (Tarafsızlık, Gizlilik)
 • Yapısal şartlar
 • Kaynak şatları
 • Kaynak şartları (Genel, Personel, Tesis ve çevre şartları, Ekipmanlar,
 • İzlenebilirlik, Dışardan sağlanan ürün ve hizmetler)
 • Proses şartları (Sözleşmenin gözden geçirilmesi, Seçme-doğrulama-geçerli kılma, Örnekleme, Test veya kalibrasyon ekipmanlarının taşınması, Teknik kayıtlar, Ölçüm belirsizliğinin değerlendirilmesi, Sonuçların geçerliliğinin sağlanması, Sonuçların raporlanması, Şikayetler, Uygun olmayan iş, Veri ve bilgi yönetimin kontrolü)
 • Yönetim Sistemleri Şartları (Seçenekler, Dokümantasyon, Doküman kontrolü, Kayıtların kontrolü, Risk ve fırsat analizi, İyileştirme, Düzeltici faaliyetler, İç tetkikler, Yönetimin gözden geçirmesi)
 • EK-A: Ölçüm İzlenebilirliği
 • EK-B: Yönetim Sistemleri seçenekleri
 • Diğer Yönetim Sistemleri ile etkileşimi
 • Sistem kurulumu ve uygulanmasında dikkat edilecek hususlar

Kimler Katılmalı

Laboratuvar yöneticileri, analiz ve kalibrasyon faaliyetlerde görev alan mühendisler, uzmanlar ve çalışanlar. (Maksimum 20 kişi)

Ön Bilgi

ISO 17025 eğitimi için Temel istatistik ön bilgisi gerekmektedir.

Eğitim Süresi

2 gün.

Açıklama

ISO 17025 eğitiminin en az % 70’ine katılan kişilere eğitim sonunda katılım belgesi verilir.

ISO 17025 eğitimi, Laboratuvar Akdreditasyonu ISO/IEC 17025 standardı temel eğitimidir. ISO IEC 17025 Laboratuvar Akdreditasyonu hakkında detaylı bilgi almak için ISO 17025 tıklayınız. Bu eğitimi online olarak sigmaAkademi.com sitesinden satın alabilirsiniz. Online eğitime ulaşmak için Sigma Akademi tıklayınız.

Laboratuvar Akreditasyonu (ISO IEC 17025:2017) Temel eğitim tanımını PDF olarak indirebilirsiniz.

İlgili Eğitimler

 • 1- ISO 17025 Eğitimi