0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

ISO/IEC
17025
-
Laboratuvar
Akreditasyonu

Neden Akreditasyon?

Dünya Ticaret Örgütünün üye ülkeleri; güvenilir uygunluk değerlendirmesi, teknik yeterlilik ve şeffaflık talep etmektedir. Bu talepleri karşılayacak olan yönetim ise akreditasyondur. Bu yazımızda da ISO 17025 laboratuvar akreditasyonunu ele alacağız.

Akreditasyon Nedir?

Bir ürünün ya da hizmetin, piyasanın talep ettiği şartlara, standartlara ve yönetmeliklere uygunluğunu göstermek üzere o ürün veya hizmet için yapılan deney, analiz, muayene ve belgelendirmeve belgelendirme işlemlerini yapan kuruluşların (Uygunluk depğerlendirme Kuruluşları) resmi resmi bir otorite tarafından uluslararası kriterlere göre denetlenerek tenkik ve idari yeterliliklerinin onaylanması ve belli aralıklarla denetlenmesi işlemidir.

Akreditasyon Nedir?

Ulusal ve uluslararası düzenlemeler akreditasyonla ilgili bir zorunluluk getirmez, fakat uygunluk değerlendirmesi hizemtlerinin verdiği serbest piyasa ekonomileri, laboratuvarları ve belgelendirme kuruluşlarını akredite olmaya sevk eder.

Akreditasyonun Faydaları Nelerdir?

Akreditasyton için kullanılan ortak yaklaşım sayesinde;

 • Akredite laboratuvarlar tarafından elde edilen sonuçları ihtiva eden rapor ve sertifikalar uluslararası kabul görür,
 • Ülkeler arasında ticaretinin gereksiz deney ve analiz tekrarları ile yavaşlaması riskini azaltır,
 • İlave deney ve analiz masraflarını azaltır.

ISO/IEC 17025 Standardı Nedir?

ISO/IEC 17025 Standardı Nedir?

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Deney ve/veya kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartların yanı sıra, teknik açıdan doğru ve güvenilir sonuçlar üretme kabiliyetini ve teknik yeterliliğini de ele alır.

Laboratuar personelinin vasıfları, eğitim durumu ve tecrübesi yeterli düzeye çıkar.

 • Testlerde kalite düzeyi ve güvenilirlik artar.
 • Test / ölçümler için donanım ve kalibrasyon tam olur.
 • Numune alma ve test metotları uygun hale gelir.
 • Ulusal / uluslararası ölçüm standartlarına olan izlenebilirlik sağlanır.
 • Test sonuçları geçerli sayılır ve laboratuarın raporlama yetkisi olur.
 • Test / ölçüm tesisleri nitelik kazanır.

Kalite Sistemi açısından (YÖNETSEL)

 • Prosedür ve talimatlara dayalı yönetim şekline ve politikaya sahip olur.
 • Laboratuara, dışarıdan objektif bir değerlendirme sağlanır.
 • Sistematik hataların ortaya çıkması engellenir.
 • Laboratuar içi / Laboratuarlararası iletişim artar.
 • Kalitenin sürekliliği disiplin altına alınır.
 • Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrol elde edilir.
 • Sürekli iyileştirme için alt yapı oluşur.
Kalite Sistemi açısından (YÖNETSEL)

İlgili Eğitimler

 • 1- ISO/IEC 17025 Temel Eğitimi