0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

Tedarik

Zinciri

Yönetimi

ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenlik Yönetim Sistemi Nedir?

Rekabet şartlarının her geçen gün artması firmaları maliyetlerini kontrol altında tutmaya sevk etmektedir. Tedarik Zinciri Yönetimi, hammaddelerin tedarikçiden alınıp firma tarafından ürün ve hizmete dönüştürülüp müşteriye gidene kadar tüm adımlarını içermektedir. Tedarik Zinciri Yönetimi ile iş süreçlerinin birbirleriyle entegrasyonu sağlanarak müşteri memnuniyeti ve rekabet üstünlüğü oluşturulmaktadır. Aynı zamanda müşteri memnuniyetini artıran, gereksiz envanterin önüne geçen ve maliyetleri de azaltan bir yapı sunulmaktadır. Şirketler büyüdükçe ya da ağları genişledikçe dış tehditleri içeren risklerin de büyümesine yol açmaktadır.
ISO 28000 ile tedarik zinciri güvenlik yönetim sistemini açıkça ortaya koyan uluslararası bir standarttır. ISO 28000 ISO/TC 8 Teknik Komitesi tarafından hazırlanmıştır. Standartta kullanılan güvenlik kavramı tedarik zincirine yönelik kasten yapılacak saldırılara ya da eylemlere karşı koymayı ifade etmektedir. Oluşabilecek bütün riskleri ele almayı ve yönetmeyi hedeflemektedir. Firmanın tedarik zinciri güvenliğiyle ilgili faaliyetleri diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak değerlendirmeyi sağlar.
Avrupa Birliği içinde ithalat ve ihracat yapan şirketlerin AEO (European Union Authorised Economic Operator) sertifikasını almada gerekli olan koşulları karşılamada büyük katkı sunmaktadır. ISO 28000 yapısı itibariyle diğer yönetim sistemlerini baz aldığı görülmektedir. Risk temelli olarak diğer yönetim sistemlerini uygulayan şirketler, ISO 28000 için aynı yolu izleyerek tedarik zinciri risklerini ele alarak değerlendirme yapabileceklerdir. Risklerini değerlendirmede kritik risk noktalarını ele almaktadır. Bu riskleri sadece firma içiyle sınırlı olmayıp tüm tedarik zincirini kapsamaktadır.

Neden ISO 28000?

Tedarik zinciri boyunca tüm risklerin belirlenmesini, gerekli önlemlerin alınmasını ve oluşabilecek zararın minimuma çekilmesini sağlar.
Sigorta şirketlerinin güvenmesini sağlar ve daha düşük ücretlere sigorta ettirilir.
ISO 28000 ine sahip olunması firmanın itibarını da yükseltir ve çalıştığı firmalar için bir referans olur ve firmaya rekabet avantajı sunar.
Güvenlik yönetimi anlayışının diğer işletme faaliyetleriyle ilişkilendirmesi sağlanır.
Müşterinin gereksinimlerini karşılaması nedeniyle müşteri memnuniyeti artar.
AEO başvurularında gereksinim duyulan birçok noktayı içerdiğinden yasal olarak ta güven verir.
Gümrük risklerini de ele alması nedeniyle gümrük işlemlerinde de güven verir.
Oluşabilecek güvenlik ihlalleri ve kazalar için proaktif bir bakış açısı sunarak önlenmesini sağlar.

İlgili Eğitimler

  • 1- Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi