0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo
/assets/images/education-pages/cok-kriterli-karar-verme-teknikleri-egitimi-900x286

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri Eğitimi

Eğitimin Hedefi

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri birden fazla alternatif arasından kriterler aracılığıyla en uygununu seçme esasına dayanır. Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ile, nitel ve nicel değerlendirme esasına göre değerlendirme yapılarak sonuçların daha gerçekçi olması sağlanır, yanlış kararlardan kaynaklanan maliyetin önüne geçer, planlama kolaylaşır ve hızlı aksiyon alma sağlanır. Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinin temel felsefesinin kavranması ve en çok kullanılan yöntemler aracılığıyla karşılaşılan problemler içerisinde en optimum kararın alınmasının sağlanması amaçlanmıştır. Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri eğitimi katılımcılara aşağıdaki yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar;

Eğitimin Kapsamı

 • Kriterlerin ağırlıklandırılmasını yapabilmek,
 • Alternatiflerin sıralanmasını yapabilmek ve
 • Kriterler arası ilişkileri sayısal olarak ortaya koyabilmek.

Eğitimin Kapsamı

 • Çok Kriterli Karar Verme Nedir
 • Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinin Faydaları
 • Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinin Uygulama Alanları
 • Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinin Uygulama Adımları
 • Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri
 • Bilişsel Haritalama
  Basit Toplam Ağırlıklandırma (SAW)
  SMART
  Ağırlıklı Çarpım
  Analitik Hiyerarşi Süreci
  TOPSIS

Kimler Katılmalı

Fabrika yeri seçiminden, personel seçimine, makine seçiminden tedarikçi seçimine kadar karar verme durumunda olan firmaların/fabrikaların yöneticileri ve çalışanları ile işletmelerinde Çok Kriterli Karar Verme tekniklerini uygulamak isteyen imalathaneler, firmalar ve/veya fabrikaların yöneticileri, mühendisler ve teknik çalışanları. (Maksimum 20 kişi)

Ön Bilgi

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri eğitimi için ön bilgi gerekmemektedir.

Eğitim Süresi

1-2 gün.

Açıklama

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri eğitiminin en az % 70’ ine katılan kişilere eğitim sonunda katılım belgesi verilir.

Çok kirterli karar verme tekniği eğitimi stratejik planlama eğitimleri arasında yer alır. Stratejik Planlama hakkında detaylı bilgi almak için burayı tıklayabilirsiniz. bu tür eğitimleri online olarak sigmaAkademi.com online eğitim platformundan alabilirsiniz. Online eğitime ulaşmak için lütfen bu burayı tıklayınız.

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri eğitim tanımını PDF olarak indirebilirsiniz.

İlgili Eğitimler

 • 1- ISO 9001 2015 İç Tetkik Eğitimi