0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo

Balanced
Scorecard

Balanced Scorecard Nedir?

Günümüz rekabet koşullarının son derece acımasız olması firmaları farklı yöntemleri kullanma arayışına itmiştir. Bununla ilgili olarak dünyanın önde gelen firmalarının yöneticileri bir araya toplanarak hangi yönetim aracının firmalar için etkili olduğunu araştırmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda onlarca yönetim aracı içerisinden, Balanced Scorecard en önemli yönetim araçlarından biri olarak, ilk sıralardaki yerini almıştır. Genelde Türkçe olarak Kurumsal Karne denilse de Dengelenmiş Skor Kartı, Kurumsal Karne, Dengeli Sonuç Kartı ve Dengeli Skor Karnesi gibi farklı tanımlardan oluşmaktadır.

Norton ve Kaplan tarafından Balanced Scorecard 1992 yılında geliştirmiştir. Günümüzde şirketleri değerlendirirken sadece finansal göstergelerle değil finansal olmayan göstergelerle de ölçmek gerekir. Ancak bu şekilde şirketin doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerçekleşmektedir. Balanced Scorecard finansal göstergelerin yanında finansal olmayan göstergeleri de ele alarak bilançolarda veya gelir-gider tablolarında yer almayan kavramları da işin içerisine katmaktadır.

Şirket stratejilerini operasyonel olarak yönetilebilir hale getiren Balanced Scorecard, bu sayede şirket stratejilerini uygulamaya almayı sağlamaktadır. Aynı zamanda, performans ölçümü olarak geçmişte belirlenmiş hedefleri ölçmeyi değil şirketin geleceğine yön vermeyi de sağlamaktadır.

Balanced Scorecard uygulamasında ilk olarak şirketin vizyon ve stratejileri belirlenir, sonrasında belirlenen hedeflerin Balanced Scorecard ile oluşturulması sağlanmaktadır. Oluşturulan hedefler organizasyon içerisinde paylaşılır. Paylaşımın ardından, planlama ve hedefleri belirlemeyle finansal ve finansal olmayan hedefler belirlenir. Sonuçlara ulaşıp ulaşılmadığı irdelenir. Son olarak, stratejik geri bildirim ve öğrenme ile ortak vizyon ortaya konulur. Kısacası şirket stratejilerini eyleme dönüştürmede kullanılan bir yönetim aracıdır. Perspektiflerin birbirleriyle olan ilişkileri strateji haritaları yardımıyla oluşturulur.

Balanced Scorecard Perspektifleri

Balanced Scorecard yapı olarak 4 perspektiften oluşmaktadır. Bunlar:

 • Finansal Perspektif
 • Müşteri Perspektifi
 • İç Süreçler Perspektifi
 • Öğrenme ve Gelişim Perspektifi

Bu 4 dört perspektifin her biri aşağıdaki sorulara cevap ararlar:

Finansal Perspektif: Finansal başarı için hissedarlarımıza nasıl görünmeliyiz?

Müşteri Perspektifi: Vizyonumuzu gerçekleştirmek için hissedarlarımıza nasıl görünmeliyiz?

İç Süreçler Perspektifi: Müşteri ve hissedarlarımızı memnun etmek için süreçlerimizi nasıl düzenlemeliyiz?

Öğrenme ve Gelişim Perspektifi: Vizyonumuza ulaşmak için değişim ve gelişim yeteneklerimizi ne şekilde korumalıyız?

Neden Balanced Scorecard (BSC)?

 • BSC sayesinde kurumların daha objektif değerlendirilmektedir, kurumun daha şeffaf olmasını sağlamaktadır ve bu sayede denetimler için uygun bir ortam oluşmaktadır.
 • Organizasyonel performansta bilgi yönetiminin uygulaması ve etkisini ölçmeyi sağlar.
 • BSC, hissedarlarımıza nasıl baktığımızı, müşterilerin bizi nasıl gördüğünü, ne konuda daha iyi olmamız gerektiğini, gelişmeye ve değer yaratmaya nasıl devam edebileceğimizi göstermektedir.
 • Bilgi oluşturmada, karar vermede ve değer yaratmada son derece etkin bir modern yönetim aracıdır.
 • BSC, hissedarların karlarını artırmasını sağlayan stratejik yönetim aracıdır.
 • Ayrıca şirketler, BSC uygulayarak güvenlik ihtiyaçlarını yönetmeyi sağlayabilir.
 • Yöneticiler, BSC’yi karar verme ve kararı rasyonelleştirme, koordinasyon ve kişisel izleme amaçları için tercih ederler.
Neden Balanced Scorecard?

İlgili Eğitimler

 • 1- Süreç Bazlı Performans Yönetimi Eğitimi

ISO 27001 İle İlgili Makaleler