0224 232 22 73
info@sigmacenter.com.tr
LinkedinYoutubeInstagramFaceBookTreads
logo
Balanced Scored Eğitimi Resim

Balanced Scorecard Eğitimi

Eğitimin Hedefi

Balanced Scorecard şirketlerin vizyon ve stratejilerini performans ölçüm sistemine dönüştürerek stratejilerin ölçülebilirliğini sağlamaktadır. Balanced Scorecard finansal göstergelerin yanında finansal olmayan göstergeleri de içererek gelecek için değer yaratmak isteyen firmalara ayrıcalık kazandırmaktadır. Balanced Scorecard kriterlerin belirlenmesinde vizyon ve sratejiler de göz önüne alınmaktadır. Balanced Scorecard eğitimi katılımcılara aşağıdaki yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar;

 • Balanced Scorecard’ı tanıtmak,
 • Firmalarda kullanılması gereken performans göstergelerini oluşturmak,
 • Balanced Scorecard perspektiflerini öğretmek,
 • Stratejilerin nasıl ölçülebilir hale getirildiğini göstermek,
 • Strateji haritalarını tanıtmak,
 • Stratejilerin üst yönetimden alt birimlere yayılımını göstermek ve
 • Balanced Scorecard uygulama yetkinliği kazandırmak.

Eğitimin Kapsamı

 • Balanced Scorecard Nedir
 • Balanced Scorecardın Tarihsel Gelişimi
 • Balanced Scorecardın Önemi
 • Balanced Scorecard Eksiklikleri
 • Balanced Scorecard Kavramları
 • Balanced Scorecardın Perspektifleri
 • Kriterlerin Önceliklendirilmesi
 • Strateji Haritası
 • Stratejilerin Tepeden Tabana Yayılması
 • Hedeflerin, Ölçütlerin ve Faaliyetlerin Belirlenmesi ve Bütçeyle Uyumu
 • Balanced Scorecard Süreci
 • Balanced Scorecard Uygulama Adımları
 • Uygulama Örneği
 • Uygulamada Karşılacak Sorunlar

Kimler Katılmalı

Balanced Scorecard yöntemini uygulamak isteyen firmalar ve/veya fabrikaların üst ve orta düzey yöneticiler, mühendisler ve departman sorumluları. (Maksimum 20 kişi)

Ön Bilgi

Balanced Scorecard eğitimi için Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi konularında bilgi sahibi olunması fayda sağlayacaktır.

Eğitim Süresi

1 – 2 gün.

Açıklama

Balanced Scorecard eğitiminin en az % 70’ ine katılan kişilere eğitim sonunda katılım belgesi verilir.

Balanced Scorecard eğitimi Stratejik Yönetim eğitimlerinden biridir. Stratejik Yönetim ile ilgili bilgi almak için burayı tıklayabilirsiniz. Ayrıca bu tür eğitimleri online olarak sigmaAkademi.com online eğitim platformundan alabilirsiniz. Online eğitimlere ulaşmak için lütfen burayı tıklayınız.

Balanced Scorecard eğitim tanımını PDF olarak indirebilirsiniz.

İlgili Eğitimler

 • 1- ISO 9001 2015 İç Tetkik Eğitimi